Forslag til beslutning - B7-0490/2013Forslag til beslutning
B7-0490/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om oprindelsesmærkning af kød i færdigretter

29.10.2013

jf. forretningsordenens artikel 120

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om oprindelsesmærkning af kød i færdigretter

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 120,

A. der henviser til, at skandalerne i forbindelse med oprindelsen af kød, der anvendes i færdigretter, svækker tilliden til de europæiske landbrugsprodukter;

B.  der henviser til, at bedre oprindelsesmærkning af kød i færdigretter vil gøre det muligt at genskabe forbrugernes tillid og valorisere den europæiske sektor;

C. der henviser til, at både europæiske forbrugere og producenter insisterer på bedre oprindelsesmærkning af kød;

1.  glæder sig over Kommissionens forslag til forordning med sigte på at angive føde-, opdræts- og slagtested;

2.  beklager, at Kommissionens rapport ikke indeholder forslag om oprindelsesmærkning af kød, der anvendes som ingrediens i færdigretter;

3.  kræver, at Kommissionen hurtigt stiller forslag om etablering af et system til oprindelsesmærkning af kød, der indgår i færdigretter.