Resolutsiooni ettepanek - B7-0490/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0490/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Liha päritolu märgistamine valmistoitude puhul

29.10.2013

vastavalt kodukorra artiklile 120

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek liha päritolu märgistamise kohta valmistoitude puhul

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 120,

A. arvestades, et valmistoitudes kasutatava liha päritoluga seotud skandaalid kahjustavad usaldust Euroopa põllumajanduslike toidukaupade suhtes;

B.  arvestades, et valmistoitudes kasutatava liha päritolu parem märgistamine aitaks taastada tarbijate usaldust ning väärtustada Euroopa tootjaid;

C. arvestades, et nii Euroopa tarbijad kui ka tootjad nõuavad tungivalt liha päritolu paremat märgistamist;

1.  tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, millega nähakse värske liha puhul ette loomade sündimis-, kasvatamis- ja tapmiskoha märkimine;

2.  väljendab kahetsust asjaolu üle, et komisjoni raportile ei ole lisatud ettepanekut valmistoitudes kasutatava liha päritolu märgistamise kohta;

3.  nõuab, et komisjon esitaks viivitamata ettepaneku valmistoitudes kasutatava liha päritolu märgistamise süsteemi kasutuselevõtmise kohta.