Päätöslauselmaesitys - B7-0490/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0490/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS eineksissä käytetyn lihan alkuperämerkinnöistä

29.10.2013

työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys eineksissä käytetyn lihan alkuperämerkinnöistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

A. toteaa, että skandaalit, jotka koskevat eineksissä käytetyn lihan alkuperämerkintöjä, murentavat luottamusta eurooppalaisiin maatalous- ja elintarvikealan tuotteisiin;

B.  katsoo, että eineksissä käytetyn lihan alkuperän merkitseminen paremmin palauttaisi kuluttajien luottamuksen näihin tuotteisiin ja lisäisi eurooppalaisen tuotannon arvostusta;

C. ottaa huomioon, että kuluttajat ja tuottajat vaativat voimakkaasti lihan alkuperämerkintöjen parantamista;

1.  pitää myönteisenä komission asetusehdotusta, jonka tavoitteena on sisällyttää tuoreen lihan merkintöihin eläinten syntymä-, kasvatus- ja teurastuspaikka;

2.  pitää valitettavana, että komissio ei ole kertomuksensa yhteydessä esittänyt ehdotusta eineksissä käytetyn lihan alkuperän merkitsemisestä;

3.  vaatii, että komissio ehdottaa viipymättä eineksissä käytetyn lihan alkuperämerkintää koskevan järjestelmän käyttöönottamista.