Prijedlog rezolucije - B7-0490/2013Prijedlog rezolucije
B7-0490/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o označavanju podrijetla mesa u gotovim jelima

29.10.2013

podnesen u skladu s člankom 120. Poslovnika

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Prijedlog Rezolucije Europskog parlamenta o označavanju podrijetla mesa u gotovim jelima

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 120. Poslovnika,

A. budući da skandali povezani s podrijetlom mesa u gotovim jelima narušavaju povjerenje u europske poljoprivredno-prehrambene proizvode;

B.  budući da bi se boljim označavanjem podrijetla mesa u gotovim jelima omogućilo vraćanje povjerenja potrošača i jačanje vrijednosti europskog sektora;

C. budući da bolje označavanje podrijetla mesa snažno zahtijevaju i europski potrošači i proizvođači;

1.  pozdravlja prijedlog uredbe Europske komisije o navođenju mjesta rođenja, uzgoja i klanja za svježe meso;

2.  žali zbog izostanka prijedloga koji bi pratio izvješće Komisije o označavanju podrijetla mesa koje se koristi kao sastojak u gotovim jelima;

3.  zahtijeva od Europske komisije da brzo predloži uvođenje sustava označavanja podrijetla za meso koje se nalazi u gotovim jelima.