Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0490/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0490/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl mėsos kilmės ženklinimo paruoštuose maisto produktuose

29.10.2013

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mėsos kilmės ženklinimo paruoštuose maisto produktuose

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį,

A. kadangi kylant skandalams dėl mėsos kilmės paruoštuose maisto produktuose pažeidžiamas pasitikėjimas Europos žemės ūkio ir maisto produktais;

B.  kadangi geriau ženklinant paruoštuose maisto produktuose esančios mėsos kilmę būtų galima atkurti vartotojų pasitikėjimą ir padidinti Europos maisto tiekimo grandinių vertę;

C. kadangi geresniu mėsos kilmės ženklinimu labai suinteresuoti tiek Europos vartotojai, tiek gamintojai;

1.  teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama nurodyti šviežiai paskersto mėsinio gyvūno atsivedimo, auginimo ir skerdimo vietą;

2.  apgailestauja, kad kartu su Komisijos pranešimu neparengtas pasiūlymas dėl mėsos, naudojamos kaip paruoštų maisto produktų sudėtinė dalis, kilmės ženklinimo;

3.  ragina Europos Komisiją skubiai pasiūlyti sukurti paruoštuose maisto produktuose naudojamos mėsos kilmės ženklinimo sistemą.