Projekt rezolucji - B7-0490/2013Projekt rezolucji
B7-0490/2013

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wskazywania pochodzenia mięsa wchodzącego w skład gotowych dań

29.10.2013

złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wskazywania pochodzenia mięsa wchodzącego w skład gotowych dań

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że skandale związane z pochodzeniem mięsa wchodzącego w skład gotowych dań podważają zaufanie do europejskich produktów rolno-spożywczych;

B.  mając na uwadze, że precyzyjniejsze wskazywanie pochodzenia mięsa wchodzącego w skład gotowych dań umożliwiłoby konsumentom odzyskanie zaufania, a także dowartościowanie europejskich sektorów;

C. mając na uwadze, że precyzyjniejszego wskazywania pochodzenia mięsa wchodzącego w skład gotowych dań stanowczo domagają się zarówno konsumenci, jak i producenci;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie wskazywania miejsca urodzenia, hodowli i uboju zwierząt rzeźnych;

2.  ubolewa nad brakiem wniosku towarzyszącego sprawozdaniu Komisji w sprawie wskazywania pochodzenia mięsa wchodzącego w skład gotowych dań;

3.  zwraca się do Komisji Europejskiej o szybkie zaproponowanie wprowadzenia systemu wskazywania pochodzenia mięsa wchodzącego w skład gotowych dań.