Návrh uznesenia - B7-0490/2013Návrh uznesenia
B7-0490/2013

NÁVRH UZNESENIA o označovaní pôvodu mäsa v pripravených jedlách a pokrmoch

29.10.2013

predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o označovaní pôvodu mäsa v pripravených jedlách a pokrmoch

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

A. keďže škandály spojené s pôvodom mäsa v pripravených jedlách a pokrmoch oslabujú dôveru v európske agropotravinárske výrobky;

B.  keďže lepšie označovanie pôvodu mäsa v pripravených jedlách a pokrmoch by umožnilo obnoviť dôveru spotrebiteľov a zvýšiť význam európskych reťazcov;

C. keďže lepšie označovanie pôvodu mäsa dôrazne požadujú tak európski spotrebitelia, ako aj výrobcovia;

1.  víta návrh nariadenia Európskej komisie, ktorého cieľom je zaviesť označovanie miesta narodenia, chovu a zabitia zvierat určených na produkciu čerstvého mäsa;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že k správe Komisie nie je pripojený návrh o označovaní pôvodu mäsa používaného ako zložka pripravených jedál a pokrmov;

3.  žiada Európsku komisiu, aby bezodkladne navrhla zavedenie systému označovania pôvodu mäsa použitého v pripravených jedlách a pokrmoch.