Predlog resolucije - B7-0005/2014Predlog resolucije
B7-0005/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in o obetih po volitvah

  7.1.2014 - (2013/2932(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi Komisije
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Cristian Dan Preda v imenu Odbora za zunanje zadeve

  Postopek : 2013/2932(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0005/2014
  Predložena besedila :
  B7-0005/2014
  Sprejeta besedila :

  B7‑0005/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in o obetih po volitvah

  (2013/2932(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

  –   ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, da začne pristopna pogajanja z Islandijo,

  –   ob upoštevanju rezultatov pristopne konference z Islandijo,

  –   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi v obdobju 2012─2013 ter s tem povezanega poročila o napredku Islandije za leto 2012, sprejetega 10. oktobra 2012 (COM(2012)0600),

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Islandiji, zlasti resolucije z dne 7. julija 2010 o prošnji Islandije za članstvo v Evropski uniji[1], resolucije z dne 7. aprila 2011 o poročilu o napredku Islandije za leto 2010[2] in resolucije z dne 14. marca 2012 o poročilu o napredku Islandije za leto 2011[3],

  –   ob upoštevanju dogovora o vodenju pristopnih pogajanj EU pred parlamentarnimi volitvami, sprejetega 14. januarja 2013, in vladne platforme, ki sta jo sprejeli Stranka napredka in Stranka neodvisnosti 22. maja 2013,

  –   ob upoštevanju izjav ministra za zunanje zadeve Islandije Gunnarja Bragija Sveinssona in komisarja za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefana Füleja z dne 13. junija 2013,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker Islandija izpolnjuje københavnska merila in ker so se pristopna pogajanja z njo začela 27. julija 2010 po odobritvi Sveta,

  B.  ker je bilo za pogajanja odprtih 27 poglavij, od katerih je bilo 11 začasno zaprtih,

  C. ker je na novo izvoljena islandska vlada pristopni proces začasno ustavila ter ker v islandskem parlamentu trenutno poteka ocenjevanje pristopnih pogajanj in razvoja dogodkov v Evropski uniji v okviru razprave o teh vprašanjih;

  D. ker je islandska vlada izjavila, da ne bo nadaljevala pristopnih pogajanj, dokler ne bo izvedla javnega nacionalnega referenduma;

  1.  ugotavlja, da je v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji in po pozitivnem glasovanju v islandskem parlamentu islandska vlada 17. julija 2009 zaprosila za članstvo v Evropski uniji;

  2.  pozdravlja možnost pridobitve nove države članice s tradicijo dobro delujoče demokracije ter trdnimi institucijami in civilno družbo;

  3.  ugotavlja, da je Islandija na splošno dobro pripravljena za sprejetje obveznosti članstva, zlasti zaradi njenega sodelovanja v Evropskem gospodarskem prostoru;

  4.  poudarja, da so pristopna pogajanja pregledna in vključujoča, ter pozdravlja odprtje 27 pogajalskih poglavij in začasno zaprtje 11 poglavij, kar pomeni opazen napredek v pristopnem procesu;

  5.  poudarja, da je Evropska unija še vedno v celoti zavezana nadaljevanju in zaključitvi procesa pristopnih pogajanj;

  6.  ugotavlja, da si glede na rezultate nedavnih javnomnenjskih raziskav večina Islandcev želi dokončati pristopna pogajanja;

  7.  ugotavlja, da ima Islandija še naprej status države prosilke;

  8.  je seznanjen z odločitvijo islandske vlade, da bo referendum organizirala pred zaključkom pristopnih pogajanj; z zanimanjem pričakuje pregled islandskega parlamenta in parlamentarno razpravo o oceni pristopnih pogajanj in dogodkih v Evropski uniji; nudi pomoč pri pripravi take ocene; upa, da bo omenjena ocena pravočasno dokončana in pričakuje nadaljnje odločitve o poti naprej, tudi odločitev o organizaciji referenduma o nadaljevanju pristopnih pogajanj;

  9.  upa, da bo referendum organiziran v predvidljivem časovnem okviru;

  10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, predsedniku islandskega parlamenta in islandski vladi.