Postupak : 2013/2994(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0008/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0008/2014

Rasprave :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0043

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 122kWORD 59k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.193v01-00
 
B7-0008/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o strategiji EU-a na području beskućništva (2013/2994(RSP))


Csaba Őry, Ivo Belet, Roberta Angelilli u ime kluba PPE

Rezolucija Europskog parlamenta   o strategiji EU-a na području beskućništva (2013/2994(RSP))  
B7‑0008/2014

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezin članak 34.,

–   uzimajući u obzir revidiranu Europsku socijalnu povelju Vijeća Europe, a posebno njezin članak 31.,

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 16. prosinca 2010. pod naslovom „Europska platforma protiv siromaštva i društvene isključenosti: europski okvir za socijalnu i teritorijalnu koheziju” (COM(2010)0758),

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo(1),

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije pod naslovom „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije pod naslovom „Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.: obnovljeno opredjeljenje za Europu bez barijera” (COM(2010)0636),

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da se sve osobe rađaju slobodne, s jednakim dostojanstvom i pravima, a države članice imaju odgovornost promicati i jamčiti ta prava svojim ustavima i sustavima javnog zdravstva; budući da širom EU-a postoji nejednakost među spolovima u pristupu zdravstvenoj zaštiti i posljedicama po zdravlje;

B.  budući da se temeljne vrijednosti EU-a moraju poštovati čak i u kriznoj situaciji, a pristup skrbi, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj pomoći trebalo bi smatrati osnovnim pravom svih u EU-u;

C. budući da je beskućništvo prisutno u državama članicama;

D. budući da je beskućništvo jedan od najekstremnijih oblika siromaštva i deprivacije;

E.  budući da je beskućništvo po svojoj prirodi višedimenzionalan problem i zahtijeva višedimenzionalan politički odgovor;

F.  budući da se strategijom Europa 2020., i njezinim ciljem da se do 2020. za najmanje 20 milijuna ljudi ukloni rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, daje ključni doprinos borbi protiv svih oblika siromaštva i socijalne isključenosti, uključujući beskućništvo;

G. budući da EU ima najnapredniji sustav socijalne zaštite u svijetu s najvišim doprinosima za socijalne pogodnosti građana;

H. budući da sve veći broj ljudi nema dovoljno hrane i pati zbog ozbiljne materijalne deprivacije;

I.   budući da Fond za europsku pomoć najugroženijima pomaže u smanjenju siromaštva u Uniji davanjem potpore praktičnim programima pomoći u cilju borbe protiv nedostatka hrane i beskućništva;

1.  smatra da mjere štednje ni pod kojim okolnostima ne bi smjele građanima uskratiti pristup osnovnim socijalnim i zdravstvenim uslugama;

2.  poziva Komisiju da provede studije o uvjetima u kojima žive beskućnici, uzroke njihovog siromaštva i vrste pomoći koja im je potrebna te da relevantne podatke učine dostupnima;

3.  potiče države članice da djeluju kako bi spriječile beskućništvo i da beskućnicima pruže nužnu skrb;

4.  poziva države članice da osiguraju značajan napredak u ostvarenju cilja okončanja beskućništva na ulicama;

5.  od država članica očekuje da osmisle i provedu odgovarajuće preventivne mjere za borbu protiv beskućništva;

6.  stoga poziva na razvoj ambiciozne, integrirane strategije EU-a koju bi podupirale nacionalne i regionalne strategije s dugoročnim ciljem okončanja beskućništva unutar šireg okvira socijalne uključenosti;

7.  poziva Komisiju da nastavi s provođenjem strategije EU-a na području beskućništva i da u borbu protiv beskućništva uključi sve zainteresirane strane, zajedno s nacionalnim, regionalnim i lokalnim kreatorima politike;

8.  naglašava činjenicu da borba protiv beskućništva znatnim dijelom spada pod nadležnosti država članica i da Europska unija podupire djelovanje država članica preko Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD), kao i strategijom za 2020.;

9.  od država članica očekuje da program FEAD-a provedu brzo i učinkovito;

10. zalaže se da strategija EU-a na području beskućništva ne obuhvaća samo praćenje i izvještavanje, već da pruži paket aktivnosti za potporu razvoju i održavanju učinkovitih nacionalnih i regionalnih strategija na području beskućništva;

11. napominje da beskućnici uključuju žene i djecu koja bježe od nasilja u obitelji;

12. stoga poziva države članice da surađuju s odgovarajućim organizacijama za pomoć kako bi omogućili savjetovanje i smještaj s ciljem da se beskućnicima ponudi zaštita od kiše i hladnoće te nasilja koje je dio svakodnevnice života na ulici;

13. ističe da se mnogi beskućnici teško žive i prisiljeni su boraviti u neljudskim uvjetima;

14. stoga poziva da se dotičnim pojedincima pruži sveobuhvatna potpora, medicinska skrb i hrana;

15. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i državama članicama.

(1)

SL L 180, 19.7.2000., str. 22.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti