Postupak : 2013/2994(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0010/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0010/2014

Rasprave :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0043

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 126kWORD 66k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.195v01-00
 
B7-0010/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o strategiji EU-a na području beskućništva (2013/2994(RSP))


Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pervenche Berès u ime kluba S&D

Rezolucija Europskog parlamenta o strategiji EU-a na području beskućništva (2013/2994(RSP))  
B7‑0010/2014

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 9., 14., 151. i 153.,

–   uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno članak 34. koji se odnosi na socijalnu sigurnost i socijalnu pomoć te članak 36. koji se odnosi na pristup uslugama od općega gospodarskog interesa,

–   uzimajući u obzir Europsku socijalnu povelju Vijeća Europe, a posebno članak 31. koji se odnosi na stanovanje,

–   uzimajući u obzir svoje izjave od 22. travnja 2008. o ukidanju beskućništva na ulicama(1) i od 16. prosinca 2010. o strategiji EU-a na području beskućništva(2),

–   uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 14. rujna 2011. o strategiji EU-a na području beskućništva(3),

–   uzimajući u obzir godišnje izvješće (2012.) Odbora za socijalnu zaštitu pod nazivom „Socijalna Europa – trenutni izazovi i put naprijed”,

–   uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 20. veljače 2013. pod nazivom „Suočavanje s beskućništvom u Europskoj uniji” (SWD(2013)0042),

–   uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 20. veljače 2013. pod nazivom „Socijalno ulaganje preko Europskog socijalnog fonda” (SWD(2013)0044),

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. veljače 2013. naslovljenu „Ususret socijalnom ulaganju za rast i koheziju – uključujući provedbu Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020.” (COM(2013)0083),

–   uzimajući u obzir raspravu za okruglim stolom od 1. ožujka 2013. ministara EU-a nadležnih za beskućništvo, održanu u Leuvenu,

–   uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 18. travnja 2013. o utjecaju financijske i gospodarske krize na ljudska prava(4) ,

–   uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. lipnja 2013. o komunikaciji Komisije pod naslovom „Socijalno ulaganje za rast i koheziju – uključujući provedbu Europskoga socijalnog fonda 2014. – 2020.”(5),

–   uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 11. lipnja 2013. o socijalnom stanovanju u Europskoj uniji(6),

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je beskućništvo jedan od najgorih oblika socijalne isključenosti i oskudice te ima razorne posljedice za samu osobu i za društvo u cjelini;

B.  budući da beskućništvo predstavlja povredu ljudskog dostojanstva i ljudskih prava; budući da je stanovanje osnovna ljudska potreba te preduvjet za pristojan život i socijalnu uključenost;

C. budući da je financijska i gospodarska kriza negativno utjecala na socijalno stanje u Europi te svi znakovi upućuju na pogoršanje problema beskućništva; budući da je to pogoršanje veće u zemljama koje su u programu ekonomske prilagodbe;

D. budući da prema godišnjem izvješću Odbora za socijalnu zaštitu (2012.) broj ljudi kod kojih postoji rizik od siromaštva ili socijalne isključenosti u EU-u iznosi gotovo četvrtinu stanovništva; budući da je teško pronaći precizne podatke o beskućništvu;

E.  budući da sadašnje razine siromaštva i socijalne isključenosti ugrožavaju cilj strategije Europe 2020 koji je smanjenje broja siromašnih i socijalno isključenih ljudi ili ljudi kod kojih takav rizik postoji za najmanje 20 milijuna;

F.  Budući da je vodeća inicijativa Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti ključni element strategije Europe 2020;

G. budući da je beskućništvo problem koji dijele sve države članice te budući da je stoga suradnja među državama članicama ključna u borbi protiv beskućništva;

H. budući da je beskućništvo po svojoj prirodi složena i višedimenzionalna pojava za koju ne postoji samo jedno rješenje;

I.   budući da se mora uzeti u obzir znanje o specifičnim potrebama različitih društvenih skupina te budući da su sveobuhvatni podaci i statistike o beskućništvu vrlo važni za rješavanje pitanja beskućništva na učinkovit način;

J.   budući da se u nekim državama članicama može primijetiti kriminalizacija beskućnika, a to predstavlja diskriminaciju beskućnika i povredu europskih temeljnih prava;

1.  poziva Komisiju da u suradnji s ključnim zainteresiranim stranama do kraja 2015. uspostavi europsku strategiju na području beskućništva slijedeći rezoluciju Parlamenta o strategiji EU-a na području beskućništva od 14. rujna 2011.;

2.  poziva Komisiju da uspostavi radnu skupinu sastavljenu od relevantnih zainteresiranih strana, uključujući predstavnike civilnog društva, istraživače, osobe koje žive kao beskućnici te donosioce odluka i nacionalne i regionalne stručnjake, kako bi dala podršku i doprinijela razvoju takve strategije;

3.  podsjeća na to da je borba za okončanje beskućništva prije svega odgovornost država članica; potiče stoga Vijeće ministara za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO) da raspravi i potvrdi takvu europsku strategiju na području beskućništva;

4.  podsjeća na to da se istraživanja i suradnja u vezi s europskom strategijom na području beskućništva mogu financirati u okviru Europskog programa za zapošljavanje i socijalnu inovaciju;

5.  naglašava potrebu prikupljanja sveobuhvatnih i usporedivih podataka koji se odnose na beskućništvo na europskoj razini bez stigmatiziranja beskućnika; ističe da je prikupljanje podataka preduvjet za razvoj učinkovitih politika koje bi u konačnici dovele do iskorjenjivanja beskućništva;

6.  poziva države članice da prodube svoju suradnju kako bi potaknule uzajamno učenje i razmjenu najboljih praksi te razvile zajednički politički pristup; poziva države članice da se redovito sastaju na ministarskoj razini s ciljem raspravljanja o beskućništvu;

7.  poziva Komisiju da beskućnike prepozna kao posebno ranjivu društvenu skupinu koja je izložena višestrukoj diskriminaciji i čija su osnovna temeljna prava smanjena; naglašava u tom smislu posebne potrebe djece beskućnika;

8.  poziva Komisiju da pitanje beskućništva uključi u sva relevantna politička područja kako bi se smanjio rizik od beskućništva i njegov razmjer;

9.  poziva Komisiju na potporu i pomoć državama članicama u uspostavljanju nacionalnih i regionalnih strategija na području beskućništva kao ključnog elementa u konačnom iskorjenjivanju beskućništva te na pomoć u ocjenjivanju tih strategija;

10. poziva Komisiju i Vijeće da stvore „jamstvo EU-a za sklonište” kako bi osigurale dovoljan broj skloništa za hitne slučajeve te drugih sadržaja i usluga za beskućnike u Europskoj uniji;

11. naglašava hitnu potrebu ukidanja svih oblika kriminalizacije beskućnika i marginalizacije čitavih zajednica; poziva Komisiju i Vijeće da izvrše politički pritisak na države članice koje kažnjavaju beskućništvo;

12. poziva države članice da koriste sredstva Fonda za europsku pomoć najugroženijima i druge programe kao što su Europski socijalni fond kako bi se poboljšala situacija beskućnika i stvorio put prema socijalnoj uključenosti i integraciji zapošljavanja;

13. poziva Agenciju Europske unije za temeljna prava da dodatno ispita posljedice ekstremnog siromaštva i socijalne isključenosti u pogledu temeljnih, političkih i socijalnih prava;

14. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru za socijalnu zaštitu i Vijeću Europe.

(1)

SL C 259 E, 29.10.2009., str.19.

(2)

SL C 169 E, 15.6.2012., str.139.

(3)

SL C 51 E, 22.2.2013., str.101.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0179.

(5)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0266.

(6)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0246.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti