Postupak : 2013/2995(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0015/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0015/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0038

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 121kWORD 54k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.205v01-00
 
B7-0015/2014

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP))


Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE

Rezolucija Europskog parlamenta o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP))  
B7‑0015/2014

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 9. Ugovora o Europskoj uniji,

–   uzimajući u obzir članak 20. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 21. stavak 1. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–   uzimajući u obzir presudu Suda od 2. ožujka 2010. u slučaju C-135/08 Janko Rottman protiv Slobodne Države Bavarske,

–   uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor O-000145/2013 upućeno Komisiji i pitanje za usmeni odgovor O-000144/2013 upućeno Vijeću koje je uložio klub zastupnika Verts/ALE,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je građanstvo Unije zamišljeno kao temeljni status državljana država članica te se ono treba smatrati dodatnom vrijednosti EU-a koja ne bi trebala ovisiti o ekonomskom statusu;

B.  budući da je slobodno kretanje unutar EU-a usko povezano s građanstvom Unije;

C. budući da je nekoliko prava usko povezano s građanstvom Unije, uključujući slobodno kretanje i pravo na kandidiranje i glasovanje na lokalnim i europskim izborima te da ta prava trebaju nastaviti cijeniti i uživati svi građani Unije;

1.  primjećuje da građanstvo Unije predstavlja važan status koji se dodjeljuje svim državljanima država članica te je povezan s materijalnim pravima;

2.  primjećuje da je sloboda kretanja unutar EU-a usko, iako ne isključivo povezana s građanstvom Unije;

3.  poziva sve države članice da pri provođenju svojih ovlasti u području državljanstva poštuju pravo Europske unije;

4.  izražava veliko žaljenje zbog prakse pojedinih država članica u kojima se nacionalno državljanstvo dodjeljuje u zamjenu za ulaganja u dotičnu državu članicu; napominje da programi ulagača-državljana nisu jedini primjer prodaje državljanstva, s obzirom na to da brojne države članice nude povlašteni pristup građanstvu EU-a velikom broju osoba izvan teritorija EU-a na temelju dalekih predaka ili zajedničke etničke pripadnosti;

5.  smatra da je načelo dodjele državljanstva na temelju financijskih mogućnosti nepošteno imajući na umu velik broj migranata koji godinama dolaze raditi u države članice, a nikada ne dobiju mogućnost ni podnijeti zahtjev za državljanstvo;

6.  smatra da dodjela nacionalnog državljanstva na temelju financijskih mogućnosti podriva duh uzajamnog povjerenja u pitanjima državljanstva te bi mogla ostaviti velike posljedice na slobodu kretanja, glasačka prava i programe izuzeća od viza koji služe na korist svih građana EU-a;

7.  vjeruje u otvorenu migracijsku politiku bez obzira na državljanstvo, imovinu ili prihode te smatra da bi mogućnost podnošenja prijave za dozvolu boravka i državljanstvo trebala biti dostupna svima koji su istinski vezani uz Uniju;

8.  poziva na širu raspravu o zajedničkim načelima koja bi trebala voditi politiku država članica u pitanjima državljanstva;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te parlamentima i vladama država članica.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti