Eljárás : 2013/2995(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0015/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0015/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2014 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0038

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 122kWORD 54k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.205v01-00
 
B7-0015/2014

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a megvásárolható uniós állampolgárságról (2013/2995(RSP))


Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a megvásárolható uniós állampolgárságról  (2013/2995(RSP))  
B7‑0015/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az az Európai Unióról szóló szerződés 9. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Bíróság C-135/08. számú, Janko Rottman kontra Freistaat Bayern ügyben hozott 2010. március 2-i ítéletére;

–   tekintettel a Greens/EFA képviselőcsoport által a Bizottsághoz intézett O-000145/2013. számú szóbeli választ igénylő kérdésre, és a Tanácshoz intézett O-000144/2013. számú szóbeli választ igénylő kérdésre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az uniós állampolgárság a tagállamok polgárainak alapvető jogi helyzetét hivatott tükrözni, és azt olyan uniós hozzáadott értéknek kell tekinteni, amely nem függhet az anyagi helyzettől;

B.  mivel az Unión belüli szabad mozgás szorosan összefügg az uniós állampolgársággal;

C. mivel több jog is szorosan összefügg az uniós állampolgári státusszal, úgymint a szabad mozgáshoz fűződő jog, valamint a helyi és uniós választásokon való indulás és részvétel joga, és mivel biztosítani kell, hogy az Unió összes polgára továbbra is értékelhesse és élvezhesse ezeket a jogokat;

1.  rámutat, hogy az uniós állampolgárság olyan fontos státusz, amelyet a tagállamok polgárai élveznek, és amelyhez anyagi jogi következmények kapcsolódnak;

2.  felhívja a figyelmet arra, hogy az Unión belüli szabad mozgás szorosan, bár nem kizárólagosan összefügg az uniós állampolgári státusszal;

3.  felszólítja az összes tagállamot, hogy az állampolgársági ügyeket illetően fennálló hatáskörük gyakorlása során vegyék kellően figyelembe az uniós jogszabályokat;

4.  mélységesen sajnálja, hogy egyes tagállamok azt a gyakorlatot folytatják, hogy befektetés fejében állampolgárságot kínálnak; rámutat, hogy a befektetőknek állampolgárságot nyújtó programok nem az egyetlen példái az állampolgárság áruba bocsátásának, mivel sok tagállam távoli rokonság vagy társetnikai identitás alapján az Unión kívüli nagy méretű populációknak nyújt kiemelt hozzáférést az uniós állampolgársághoz;

5.  úgy véli, hogy az anyagi helyzet alapján adott állampolgárság elve igazságtalan, mivel munkavégzés céljából nagy számban érkeznek bevándorlók a tagállamokba, és őket gyakran még az állampolgárságért való folyamodás lehetőségétől is megfosztják;

6.  úgy véli, hogy az anyagi helyzet alapján adott állampolgárság aláássa az állampolgársági kérdésekben kialakult kölcsönös bizalmat, és jelentős hatása lehet az összes uniós állampolgár érdekét szolgáló szabad mozgásra, a szavazati jogokra és a vízummentességi programokra;

7.  hisz a nemzetiségtől, tulajdontól vagy bevételtől független nyílt migrációs politikában, és úgy véli, hogy a tartózkodási engedélyért és állampolgárságért való folyamodás lehetőségét minden, az Unióval valódi kapcsolatban álló személy számára biztosítani kell;

8.  szélesebb körű vitára szólít fel azokról a közös elvekről, amelyeknek állampolgársági kérdésekben a tagállamok számára irányt kellene mutatniuk;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat