Návrh usnesení - B7-0016/2014Návrh usnesení
B7-0016/2014

  NÁVRH USNESENÍ
  předložený na základě prohlášení Rady a Komise
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
  o dodržování základního práva na volný pohyb v EU
  (2013/2960(RSP))
  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou
  za skupinu Verts/ALE

  13.1.2014

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0016/2014

  Postup : 2013/2960(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0016/2014

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: