Postopek : 2013/2995(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0017/2014

Predložena besedila :

B7-0017/2014

Razprave :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0038

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 118kWORD 57k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.207v01-00
 
B7-0017/2014

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP))


Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP))  
B7‑0017/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 4 in 8 Pogodbe o Evropski uniji,

–   ob upoštevanju člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker se od vseh držav članic pričakuje, da bodo odgovorno varovale skupne vrednote in dosežke Unije, in ker so te vrednote in dosežki neprecenljivi ter jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem;

B.  ker so številne države članice uvedle sheme, ki povzročajo posredno ali neposredno razprodajo državljanstva EU državljanom tretjih držav;

C. ker čedalje več držav članic izdaja začasna dovoljenja za bivanje državljanom tretjih držav, ki opravljajo naložbe v posamezni državi članici;

D. ker je mogoče v nekaterih državah članicah pridobiti stalno bivališče z dostopom v celotno schengensko območje; ker nekatere države članice sprejemajo ukrepe, ki bi utegnili privesti do dejanske razprodaje državljanstva posamezne države članice;

E.  ker je na primer malteška vlada nedavno sprejela ukrepe za uvedbo sheme, ki bo povzročila dobesedno razprodajo malteškega državljanstva, s tem pa tudi državljanstva EU brez zahtev glede stalnega bivališča;

F.  ker takšna dobesedna razprodaja državljanstva EU spodkopava medsebojno zaupanje, na katerem temelji Unija;

G. ker imajo državljani EU predvsem pravico, da se svobodno gibajo in bivajo v EU, zlasti v schengenskem območju, da volijo in kandidirajo na občinskih volitvah in volitvah v Evropski parlament v kraju, v katerem bivajo, in sicer pod enakimi pogoji kot državljani te države, in da v državi zunaj EU, v kateri posamezna država članica nima veleposlaništva ali konzulata, prejmejo pomoč pri veleposlaništvu ali konzulatu druge države EU pod enakimi pogoji kot državljani te države;

H. ker EU temelji na vzajemnem zaupanju med državami članicami, vzpostavljenem z dolgoletnim trudom in naklonjenostjo držav članic, pa tudi Unije kot celote;

I.   ker so bili izraženi tudi zadržki glede kakovosti postopka preverjanja;

J.   ker so bili izraženi tudi zadržki glede morebitne diskriminacije, saj bodo malteško državljanstvo lahko kupili le najbogatejši državljani tretjih držav;

K. ker ni jasno, ali bodo malteški državljani res imeli koristi od te nove politike, na primer pri pobiranju davkov, saj jih tuji vlagatelji ne bodo dolžni plačevati; opozarja, da državljanstvo ne zajema zgolj pravic, temveč tudi dolžnosti;

L.  ker je državljanstvo EU eno največjih dosežkov EU;

1.  je zaskrbljen, da novi način pridobivanja državljanstva na Malti ogroža sam koncept evropskega državljanstva;

2.  poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb jasno opredeli, ali ta shema spoštuje določbe in duh pogodb ter Zakonika o schengenskih mejah in predpise EU o nediskriminaciji;

3.  poudarja, da člen 4(3) Pogodbe o Evropski uniji vsebuje načelo lojalnega sodelovanja med Unijo in državami članicami, ki ob popolnem vzajemnem spoštovanju druga drugi pomagajo pri izvajanju nalog, izhajajočih iz pogodb;

4.  poziva države članice, naj priznajo in izpolnijo dolžnosti, ki jih imajo pri varovanju vrednot in ciljev Unije;

5.  priznava, da so za vprašanja bivališča in državljanstva pristojne države članice, vendar jih poziva, naj bodo pri izvajanju pristojnosti na tem področju previdne; izraža zaskrbljenost glede shem državljanstva v različnih državah članicah, predvsem glede sheme, ki jo je nedavno vzpostavila Malta in v skladu s katero je mogoče državljanstvo pridobiti v zamenjavo za plačilo;

6.  ugotavlja, da državljanstvo EU pomeni, da ima določena oseba interes v Uniji, in je odvisno od vezi te osebe z Evropo ali državami članicami oziroma od osebnih vezi z državljani EU; opozarja, da državljanstvo EU nikdar ne sme postati blago, s katerim bi se trgovalo;

7.  poudarja, da pravice, pridobljene z državljanstvom EU, temeljijo na človekovem dostojanstvu, zato se ne smejo kupovati ali prodajati za nobeno ceno;

8.  poziva Komisijo, naj ob upoštevanju evropskih vrednot ter določb in duha zakonodaje in prakse EU preuči vse različne sheme državljanstva ter izda priporočila, s čimer bi preprečili, da bi tovrstne sheme omajale zaupanje, na katerem temelji EU;

9.  poudarja, da dostop do sredstev ne sme biti osrednje merilo pri podeljevanju državljanstva EU državljanom tretjih držav; poziva države članice, naj upoštevajo pomisleke glede goljufij, na primer pranja denarja;

10. poziva Malto, naj svojo shemo državljanstva uskladi z duhom vrednot EU ali pa naj jo v celoti umakne;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov