Πρόταση ψηφίσματος - B7-0018/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0018/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0018/2014

Διαδικασία : 2014/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0018/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0018/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0018/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

(2014/2512(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν[1],

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ μεταξύ των μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και τροποποιήθηκε το 2005 και το 2010,

–   έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Συμφωνία για την Ειρήνη του 2005,

–   έχοντας υπόψη τις συμφωνίες του Addis της 27ης Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 24ης Δεκεμβρίου 2013 και 2ας Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της 16ης Δεκεμβρίου και 28ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ της 20ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εν εξελίξει σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, στις 17, 20 και 30 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 2132 (2013) απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ της 24ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της 4ης Ιανουαρίου 2014 του Προέδρου της Επιτροπής Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini Zuma, σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν προσπάθησε να δημιουργήσει ένα λειτουργικό κράτος από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά της φήμες σχετικά με σχεδιαζόμενο πραξικόπημα που είδαν το φως της δημοσιότητας στην Juba στα τέλη του 2012, ο πρόεδρος του Νοτίου Σουδάν Salva Kiir εξέδωσε σειρά διαταγμάτων με τα οποία επήλθαν σοβαρές αλλαγές στην ανώτατη ηγεσία της κυβέρνησης και του στρατού του Νοτίου Σουδάν, καθώς και στο κόμμα του, χωρίς να υπάρχει ευρεία συναίνεση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιουλίου 2013, ο πρόεδρος Kiir, ο οποίος ανήκει στη φυλή Dinka, διέλυσε ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο και οδήγησε σε παραίτηση τον αντιπρόεδρο Riek Machar,, ο οποίος ανήκει στη φυλή Nuer· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2013, ο πρόεδρος Kiir διέλυσε όλα τα ανώτατα όργανα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SPLM), συμπεριλαμβανομένου και του Πολιτικού Γραφείου, της Εθνοσυνέλευσης, του Εθνικού Απελευθερωτικού Συμβουλίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Δεκεμβρίου 2013, αξιωματούχοι του Πολιτικού Γραφείου του SPLM, συμπεριλαμβανομένου και του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος Riek Machar, απεχώρησαν από τη συνεδρίαση του Εθνικού Απελευθερωτικού Συμβουλίου δηλώνοντας ότι υπήρχε «έλλειψη πνεύματος διαλόγου»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2013, σημειώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ προεδρικών φρουρών σε στρατιωτικούς θαλάμους στην Juba, πρωτεύουσα του Νοτίου Σουδάν, και ο πρόεδρος Kiir κατηγόρησε τον Riek Machar για προσπάθεια κατάληψης της εξουσίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 2013, οι συγκρούσεις άρχισαν να επεκτείνονται και πέρα από την Juba στην περιοχή γύρω από το Jonglei·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2011, δηλαδή πριν από την επιδείνωση της κατάστασης στα μέσα Δεκεμβρίου 2013, οι κυβερνητικές δυνάμεις του Σουδάν βομβάρδιζαν αδιακρίτως πέρα από την Πολιτεία του Γαλάζιου Νείλου, σπέρνοντας έντονο φόβο μεταξύ των πολιτών που ζουν στην περιοχή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Δεκεμβρίου 2013, πολιτοφυλακή Nuer με επικεφαλής τον Peter Gadet, τον λιποτακτήσαντα πρώην διοικητή της 8ης Μεραρχίας, ισχυρίστηκε ότι είχε τον έλεγχο του Bor, πρωτεύουσας της πολιτείας Jonglei· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Δεκεμβρίου 2013 και τις αρχές Ιανουαρίου 2014, η πόλη του Bor κατελήφθη και ανεκατελήφθη από εκπροσώπους τόσο του στρατού όσο και των στασιαστών και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 4 Ιανουαρίου ο στρατός μάχεται για να ανακαταλάβει την πόλη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Δεκεμβρίου 2013, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι είχε χάσει τον έλεγχο του Bentiu, πρωτεύουσας της οικονομικής σημασίας πετρελαίοπαραγωγού πολιτείας Unity, από τον στρατηγό James Koang, διοικητή Nuer πιστό στη Machar, μολονότι η Machar το αρνείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάμεσα στην έκρηξη βίας μεταξύ των εθνικών γραμμών του Νοτίου Σουδάν, οι ερευνητές των ΗΕ ανακάλυψαν μαζικό τάφο στο Bentiu, μια πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των στασιαστών και, σύμφωνα με τον Υπουργό Πληροφόρησης της Κυβέρνησης, Michael Makuei Lueth, υπεύθυνοι για τους θανάτους είναι οι στασιαστές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση επεκτάθηκε και στις πετρελαιοπαραγωγές περιοχές και, στα τέλη του Δεκεμβρίου 2013, σε πέντε από τις δέκα πολιτείες του Νότιου Σουδάν εκδηλώνονταν συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων η Jonglei, η Unity, ο Άνω Νείλος και η Κεντρική Equatoria, ενώ παράλληλα καταγραφόταν και βία με εθνική εστίαση σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Ιανουαρίου 2014, ο πρόεδρος Salva Kiir κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πολιτείες Unity και Jonglei, τις πρωτεύουσες των οποίων έχουν υπό τον έλεγχό τους στασιαστές πιστοί στη Machar·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Δεκεμβρίου 2013, οι στασιαστές εισήλθαν στην πόλη Malakal, πρωτεύουσα της πολιτείας του Άνω Νείλου, που προμηθεύει το σύνολο του αργού πετρελαίου του Νοτίου Σουδάν και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Δεκεμβρίου ο στρατός δήλωσε ότι ανεκατέλαβε πλήρως την πόλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2013, στρατεύματα της κυβέρνησης του Νοτίου Σουδάν συγκρούστηκαν με άνδρες της πολιτοφυλακής του εθνοτικού Λευκού Στρατού καθώς και άλλες ομάδες στασιαστών που είναι πιστές στη Machar, πλησίον στην κομβικής σημασίας πόλης Bor, και ο εκπρόσωπος των στασιαστών αρνήθηκε ότι η Machar ελέγχει τους πολιτοφύλακες του Λευκού Στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η σύγκρουση ξεκίνησε ως αντιπαράθεση για την πολιτική εξουσία, έλαβε εθνοτική διάσταση και, σύμφωνα με την αποστολή των ΗΕ στο Νότιο Σουδάν (UNMISS) υπάρχουν στοιχεία για δολοφονίες με εθνοτική στόχευση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προσφάτως, σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον ατόμων Nuba, παράνομες θανατώσεις και αυθαίρετες συλλήψεις πολιτών που ζουν στα Όρη Nuba· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με πληροφορίες, πολιτοφύλακες της Σουδανικής Κυβέρνησης και ένοπλες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από δυνάμεις ασφαλείας, επιτέθηκαν σε πολλές περιοχές γύρω από το Kadugli και το Dillanj, ενώ χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους και σημειώθηκαν παράνομες θανατώσεις και μαζικοί βιασμοί γυναικών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2014, αντιπρόσωποι του προέδρου Salva Kiir και του Riek Machar συναντήθηκαν στην Αιθιοπία, με σκοπό την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών με εστίαση στην κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασικό επίδικο είναι η απελευθέρωση των κρατουμένων που κατηγορούνται για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος στα μέσα Δεκεμβρίου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Σεπτεμβρίου 2013, διοργανώθηκε συνάντηση κορυφής μεταξύ των προέδρων του Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν στο Χαρτούμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερες οι πλευρές ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν στην εφαρμογή των συμφωνιών της Αντίς Αμπέμπα της 27ης Σεπτεμβρίου 2012, υπό την αιγίδα του Υψηλού Επιπέδου Πάνελ Εφαρμογής της Αφρικανικής Ένωσης, υπό την προεδρία του Προέδρου Mbeki, και να συνεργαστούν για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το τελικό καθεστώς του Abyei και διάφορα συνοριακά ζήτημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες αυτές αποτελούν θετικό βήμα για τη σταθεροποίηση του Νοτίου Σουδάν·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι πολίτες διαφεύγουν σε γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον συντονιστή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νότιο Σουδάν Toby Lanzer, οι εκδηλώσεις βίας που σημειώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαν ως αποτέλεσμα να εκδιώξουν 200.000 άτομα από τις εστίες τους και, εμμέσως, έπληξαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Δεκεμβρίου 2013, τα ΗΕ ανέφεραν ότι 13.000 άτομα αναζητούσαν ασύλου από τις αντιμαχόμενες ομάδες στην Juba· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή κινδυνεύει να επηρεάσει πολύ ευρύτερη περιοχή η οποία είναι επιρρεπής στην αστάθεια και η διεθνής αντίδραση στην κατάσταση αυτή πρέπει να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή υπόψη το γεγονός αυτό·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) έχει αναλάβει τη διαμεσολάβηση με σκοπό τον τερματισμό της κρίσης στο νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ και η Διακυβερνητική αρχή για την ανάπτυξη (IGAD) έχουν επανειλημμένως ζητήσει την άμεση κατάπαυση του πυρός στο Νότιο Σουδάν·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΗΕ έχει ενισχύσει την παρουσία του επί τόπου, όπου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη τριών ελικοπτέρων στις αρχές Ιανουαρίου 2014 στην πρωτεύουσα του Νοτίου Σουδάν Juba, προκειμένου να ενισχύσει τις ειρηνευτικές βάσεις των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια ή εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για διπλασιασμό της ένοπλης ισχύος της UNMISS ώστε να φθάσει σχεδόν τους 14.000 στρατιώτες, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός που πλήττεται από τις επί τρεις εβδομάδες συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ φιλοκυβερνητικών και αντικυβερνητικών στρατευμάτων·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 62.000 πολίτες στο Νότιο Σουδάν βρίσκονται επί του παρόντος υπό την προστασία της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στις βάσεις των ΗΕ·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ έχει αυξήσει ουσιαστικά την αναπτυξιακή βοήθεια της για την κάλυψη των αναγκών του Νοτίου Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Δεκεμβρίου 2013, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι χορηγεί 50 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική δράση στο Νότιο Σουδάν, προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες και επειδή η συνολική κατάσταση θεωρείται ως μία από τις χειρότερες εν εξελίξει ανθρωπιστικές κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ να φθάσει μέχρι σήμερα τα 170 εκατ. ευρώ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της αεροπορικής αποστολής ασφάλειας της ΕΕ στο Νότιο Σουδάν (EUAVSEC) ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή αυτή αποσκοπούσε στη διασφάλιση του διεθνούς αεροδρομίου της Juba·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία όσον αφορά τη ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και της κρίσης στον τομέα της ασφάλειας στο Νότιο Σουδάν που απορρέει από μια πολιτική αντιπαράθεση και τη συνεπακόλουθη βία που προκλήθηκε από τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας· επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή απειλεί σοβαρά την σταθερότητα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια στο Νότιο Σουδάν, καθώς και τη σταθερότητα της περιοχής συνολικά·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τις ωμότητες που διαπράχθηκαν σε βάρος αθώων πολιτών διαφορετικών κοινοτήτων από οπαδούς αμφοτέρων των πλευρών, καθώς και τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κακοποιήσεις εκ μέρους όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένων των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων εθνικής ασφαλείας· καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που εκδηλώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2013 εναντίον του στρατοπέδου της UNMISS στο Akobo, η οποία προκάλεσε τον θάνατο δύο Ινδών στρατιωτών και τον τραυματισμό ενός άλλου, ενώ παράλληλα προκάλεσε και τον θάνατο τουλάχιστον 20 ατόμων που αναζητούσαν προστασία από την UNMISS· καταδικάζει και επισημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν και να διωχθούν ποινικώς· καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου που προξένησαν σοβαρές απώλειες μεταξύ εργαζομένων στον πετρελαϊκό τομέα, και ζητεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εγγυηθούν την ασφάλεια της οικονομικής υποδομής και την ασφάλεια των εργαζομένων· χαιρετίζει την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης να συστήσει επιτροπή διερεύνησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων καταχρήσεων·

3.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό των παρενοχλήσεων και των παράνομων συλλήψεων μελών της αντιπολίτευσης για νόμιμη και ειρηνική άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

4.  επαναβεβαιώνει την έντονη προσήλωσή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας του Νοτίου Σουδάν·

5.  ζητεί από αμφότερα τα μέρη να προσχωρήσουν στο Σύνταγμα και να σεβαστούν τα θεσμικά όργανα που συστήνει το Σύνταγμα·

6.  σημειώνει ότι το Νότιο Σουδάν είναι προικισμένο με μεγάλα πετρελαϊκά αποθέματα τα οποία αποτελούν μια εν δυνάμει πηγή έντασης·

7.  καταδικάζει τις εχθροπραξίες και τη στοχευμένη βία σε βάρος πολιτών και συγκεκριμένων εθνοτικών και άλλων κοινοτήτων που σημειώνονται σε ολόκληρη τη χώρα και είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άτομα και τον τραυματισμό πολλών άλλων, τον εκτοπισμό 300.000 ατόμων, την προσφυγοποίηση 30.000 ατόμων σε γειτονικές χώρες, (Ουγκάντα, Κένυα, Αιθιοπία και Σουδάν)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η σύγκρουση εξελίχθηκε σε εθνοτική αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων ομάδων στο Νότιο Σουδάν και μπορεί να οδηγήσει σε εμφύλιο έλεγχο·

8.  εκφράζει την ανησυχία της για την ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα για τους υπηκόους του Νοτίου Σουδάν που εκτοπίσθηκαν ή αναζήτησαν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες· καλεί όλα τα μέρη να διασφαλίσουν την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων·

9.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι το Νότιο Σουδάν κινδυνεύει να εισέλθει σε ένα σπιράλ καταστροφής τόσο για τον ίδιο το λαό του όσο και για τη σταθερότητα της περιοχής, σε σχέση με τη δυνατότητα ανάληψης στρατιωτικής δράσης από το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, με σκοπό τον έλεγχο των στρατηγικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων· επισημαίνει ότι η κατάσταση στο νότιο Σουδάν εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή·

10. χαιρετίζει την έναρξη ερμηνευτικών συνομιλιών στο Νότιο Σουδάν και παροτρύνει τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν τις συνομιλίες υπό την αιγίδα της IGAD· ζητεί να επιτευχθεί άμεση συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, εποπτεία και πρόσβαση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας·

11. επιμένει ότι η επίτευξη συνολικής πολιτικής λύσης, όπου περιλαμβάνεται και η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, έχει ζωτική σημασία για την επίλυση της κρίσης και τη διάνοιξη του δρόμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Νότιου Σουδάν·

12. παροτρύνει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Νοτίου Σουδάν να προχωρήσει σε κίνηση καλής θέλησης με την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων πολιτικών που δεν εμπλέκονται στις εν εξελίξει συγκρούσεις, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στην ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης·

13. παροτρύνει τις γειτονικές χώρες, τους περιφερειακούς οργανισμούς και τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό της βίας· εκφράζει την υποστήριξή του στη διαμεσολάβηση του IGAD· χαιρετίζει το έργο της ειδικού εκπροσώπου των ΗΕ και επικεφαλής της UNMISS, Hilde Johnson, καθώς και του έργου που επιτελεί η Αφρικανική Ένωση και χαιρετίζει την ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων της UNMISS στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την υποστήριξη του Γραφείου του Ύπατου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

14. χαιρετίζει την ανθρωπιστική βοήθεια που παρασχέθηκε, ιδίως από την ΕΕ, την ΑΕ και τον ΟΗΕ στους πληγέντες των συγκρούσεων και τους εκτοπισθέντες στο Νότιο Σουδάν και καλεί τα εν λόγω θεσμικά όργανα και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους να υποστηρίξουν ενεργά την ανασυγκρότηση του Νοτίου Σουδάν και την ειρηνευτική διαδικασία· καλεί τις αρχές του Νοτίου Σουδάν να συνεργαστούν με όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για τη σταθεροποίηση της χώρας·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής, στην Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ, και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.