Postup : 2014/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0018/2014

Predkladané texty :

B7-0018/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0042

NÁVRH UZNESENIA
PDF 140kWORD 75k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0018/2014
13.1.2014
PE527.208v01-00
 
B7-0018/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Južnom Sudáne (2014/2512(RSP))


Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Južnom Sudáne (2014/2512(RSP))  
B7‑0018/2014

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne(1),

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve 2000/483/ES medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou (Benin) 23. júna 2000 a revidovanú v rokoch 2005 a 2010,

–   so zreteľom na komplexnú mierovú dohodu z roku 2005,

–   so zreteľom na dohody z Addis Abeby z 27. septembra 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 24. decembra 2013 a z 2. januára 2014 o situácii v Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na vyhlásenia hovorcu vysokej predstaviteľky zo 16. decembra a z 28. decembra 2013 o situácii v Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 20. decembra 2013 o súčasnom konflikte v Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN zo 17., z 20. a z 30. decembra 2013 o situácii v Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2132 (2013) z 24. decembra 2013 o Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na vyhlásenie, ktoré urobil predseda Komisie Africkej únie Nkosazana Dlamini Zuma 4. januára 2014, o situácii v Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vláda Južného Sudánu sa od vyhlásenia nezávislosti od Sudánu z 9. júla 2011 usiluje o vytvorenie fungujúceho štátu; keďže prezident Južného Sudánu Salva Kiir po tom, ako sa v Džúbe (Juba) koncom roku 2012 objavili zvesti o plánovanom prevrate, vydal súbor dekrétov zavádzajúcich výrazné zmeny vyšších vedúcich pozícií vo vláde a armáde Južného Sudánu, ako aj v jeho strane, a to bez širokého konsenzu;

B.  keďže 23. júla 2013 prezident Kiir patriaci k etnickej skupine Dinkov rozpustil celý kabinet a prepustil viceprezidenta Rieka Machara, ktorý patrí k etnickej skupine Nuerov; keďže v novembri 2013 prezident Kiir rozpustil všetky vrcholové orgány Sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády (SPLM) vrátane politického predsedníctva, národného zhromaždenia a národnej oslobodzovacej rady;

C. keďže 14. decembra 2013 vyššie postavení členovia politického predsedníctva SPLM vrátane zástupcu predsedu strany Rieka Machara opustili zasadnutie národnej oslobodzovacej rady kvôli „nedostatočnej ochoty k dialógu“;

D. keďže 15. decembra 2013 došlo v kasárňach v hlavnom meste Južného Sudánu Džúbe k vojenským zrážkam medzi prezidentskými gardami a prezident Kiir obvinil Rieka Machara z pokusu o prevzatie moci;

E.  keďže 16. decembra 2013 sa boje začali rozširovať z Džúby do regiónu okolo štátu Jonglei;

F.  keďže od septembra 2011, t. j. pred zhoršením situácie v polovici decembra 2013, sudánske vládne jednotky bez rozmyslu bombardovali štát Modrý Níl a civilnému obyvateľstvu, ktoré tam žije, takto spôsobili veľký strach;

G. keďže 19. decembra 2013 jednotky Nuerov, ktoré viedol dezertovaný bývalý veliteľ 8. divízie Peter Gadet, chceli prevziať kontrolu nad mestom Búr (Bor), hlavným mestom štátu Jonglei; keďže koncom decembra 2013 a začiatkom januára 2014 sa mesta Búr zmocnili a opätovne zmocnili zástupcovia armády aj povstalcov a keďže od 4. januára armáda bojuje o znovuzískanie kontroly nad mestom;

H. keďže 21. decembra 2013 vláda potvrdila, že stratila kontrolu nad mestom Bentiu, hlavným mestom kľúčového štátu produkujúceho ropu Unity, ktoré dobyl generál James Koang, veliteľ z etnickej skupiny Nuerov a prívrženec Machara, hoci to Machar poprel; keďže vyšetrovatelia OSN objavili uprostred eskalácie násilností medzi etnickými skupinami v Južnom Sudáne masový hrob v meste Bentiu obsadenom povstalcami a podľa vládneho ministra pre informácie Michaela Makueiho Luetha možno povstalcov považovať za zodpovedných za toto zabíjanie;

I.   keďže konflikt sa rozšíril do ropných oblastí a koncom decembra 2013 päť z desiatich štátov Južného Sudánu, okrem iného Jonglei, Unity, Horný Níl a Centrálna Equatoria, hlásilo boje a z celej krajiny prichádzali správy o etnicky namierených násilnostiach; keďže 2. januára 2014 prezident Salva Kiir vyhlásil výnimočný stav v štátoch Unity a Jonglei, t. j. v dvoch štátoch, ktorých hlavné mestá sú pod kontrolou povstalcov oddaných Macharovi;

J.   keďže 24. decembra 2013 povstalci vstúpili do mesta Malakal, hlavného mesta štátu Horný Níl, ktorý dodával všetku ropu Južného Sudánu, a keďže 27. decembra armáda vyhlásila, že opätovne získala úplnú kontrolu nad mestom;

K. keďže 30. decembra 2013 došlo v blízkosti ohniska konfliktu – mesta Búr – k zrážkam vládnych jednotiek Južného Sudánu s vojakmi etnickej Bielej armády a inými zložkami povstalcov oddaných Macharovi a hovorca povstalcov poprel, že Machar kontroluje vojakov Bielej armády; keďže napriek tomu, že konflikt začal ako politický boj o moc, nadobudol etnický rozmer a podľa misie OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) v rámci neho preukázateľne dochádza k etnicky namierenému zabíjaniu;

L.  keďže nedávno došlo k útokom proti Núbijcom, nezákonnému zabíjaniu, masovým znásilneniam a svojvoľnému zatýkaniu civilistov žijúcich v Núbijských horách; keďže počas posledných dvoch týždňov decembra 2013 sudánske vládne jednotky a ozbrojené sily podporované bezpečnostnými zložkami zaútočili na mnohé oblasti v okolí Kadugli a Dillanj, tisícky civilistov utiekli zo svojich domovov a prichádzali správy o nezákonnom zabíjaní a masových znásilneniach žien;

M. keďže 5. januára 2014 sa v Etiópii stretli zástupcovia prezidenta Salvu Kiira a Rieka Machara, aby začali mierové rozhovory zamerané na prímerie a prepustenie politických väzňov; keďže napriek týmto rozhovorom boje pokračujú; keďže hlavnou spornou otázkou je prepustenie väzňov obvinených z plánovania štátneho prevratu v polovici decembra;

N. keďže 3. septembra 2013 sa v Chartúme konal samit prezidentov Sudánu a Južného Sudánu; keďže obe strany obnovili svoj záväzok pokračovať vo vykonávaní dohôd z Addis Abeby z 27. septembra 2012 v rámci panelu Africkej únie na vysokej úrovni pre vykonávanie pod vedením prezidenta Mbekiho a usilovať sa o vyriešenie ďalších otvorených otázok vrátane konečného statusu Abyei a pohraničných otázok; keďže tieto rozhovory sú pozitívnym krokom na ceste k stabilizácii Južného Sudánu;

O. keďže čoraz viac civilného obyvateľstva uteká do susedných krajín; keďže podľa koordinátora humanitárnej pomoci v Južnom Sudáne Tobyho Lanzera násilnosti počas posledných dvoch týždňov donútili približne 200 000 ľudí opustiť svoje domovy a nepriamo postihli státisíce ľudí; keďže 18. decembra 2013 OSN oznámilo, že 13 000 ľudí našlo úkryt pred bojmi v dvoch základniach OSN v Džúbe; keďže existuje riziko, že táto kríza postihne oveľa širší región, ktorý je už ohrozený nestabilitou, a keďže medzinárodná pomoc vykonávaná na mieste musí túto skutočnosť vždy zohľadňovať;

P.  keďže Africká únia (AÚ) vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s cieľom ukončiť krízu v Južnom Sudáne; keďže AÚ a Medzivládny úrad pre rozvoj (IGAD) veľakrát požadovali okamžité prímerie v Južnom Sudáne;

Q. keďže OSN posilnila svoju prítomnosť na mieste vrátane rozmiestnenia troch helikoptér začiatkom januára 2014 v juhosudánskom hlavnom meste Džúbá s cieľom pomôcť posilniť mierové základne Spojených národov v krajine; keďže toto úsilie je súčasťou plánu schváleného Bezpečnostnou radou v záujme zdvojenia ozbrojených síl UNMISS na takmer 14 000 osôb s cieľom chrániť civilistov postihnutých tri týždne trvajúcimi bojmi medzi provládnymi a protivládnymi jednotkami;

R.  keďže 62 000 civilistov v Južnom Sudáne je v súčasnosti pod ochranou mierových jednotiek OSN v základniach OSN;

S.  keďže EÚ významne zvýšila rozvojovú pomoc s cieľom reagovať na potreby Južného Sudánu; keďže 23. decembra 2013 EÚ oznámila, že poskytne 50 miliónov EUR na humanitárne opatrenia v Južnom Sudáne na pokrytie základných potrieb a z dôvodu, že celková situácia sa považuje za jednu z najhorších humanitárnych kríz súčasnosti; keďže týmto bude humanitárna pomoc EÚ predstavovať už 170 miliónov EUR v rozpočtových rokoch 2013 a 2014;

T.  keďže mandát misie Európskej zameranej na bezpečnostnú ochranu leteckej dopravy v Južnom Sudáne (EUAVSEC) trval do januára 2014; keďže cieľom tejto misie bolo zaistiť bezpečnosť na medzinárodnom letisku v Džúbe;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou a humanitárnou krízou v Južnom Sudáne v dôsledku politických sporov a následných násilností spôsobených politickými vodcami krajiny; upozorňuje, že to vážne ohrozuje stabilitu a dlhodobú bezpečnosť v Južnom Sudáne, ako aj stabilitu regiónu ako celku;

2.  dôrazne odsudzuje ukrutnosti, ktoré na nevinných civilistoch z rôznych spoločenstiev páchajú jednotky oboch strán, a ohlásené porušovanie ľudských práv a zneužívanie vykonávané všetkými stranami vrátane ozbrojených skupín a národných bezpečnostných síl; dôrazne odsudzuje útok z 19. decembra 2013 na tábor UNMISS v meste Akobo, pri ktorom boli dvaja indickí vojaci usmrtení a ďalší zranení a v dôsledku ktorého zahynulo najmenej 20 ľudí hľadajúcich ochranu v tábore UNMISS; odsudzuje tieto skutočnosti a zdôrazňuje, že tí, ktorí sú zodpovední za porušenia medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, musia byť braní na zodpovednosť a trestaní; dôrazne odsudzuje útoky na ropné zariadenia, ktoré spôsobili mnoho úmrtí pracovníkov, a vyzýva všetky strany, aby zaistili bezpečnosť hospodárskej infraštruktúry a zamestnancov; víta rozhodnutie AÚ zriadiť komisiu na vyšetrovanie prípadov porušovania ľudských práv a iného porušovania;

3.  požaduje okamžité skončenie zastrašovania a nezákonného zatýkania členov opozície z dôvodu zákonného a pokojného uplatňovania ich práv na slobodu prejavu a zhromažďovania;

4.  opätovne potvrdzuje svoj silný záväzok týkajúci sa suverenity, nezávislosti, jednoty a územnej celistvosti Juhosudánskej republiky;

5.  vyzýva obe strany, aby dodržiavali ústavu a rešpektovali inštitúcie zriadené ústavou;

6.  konštatuje, že v Južnom Sudáne sa nachádzajú rozsiahle ropné zásoby a že tieto sú potenciálnym zdrojom napätia;

7.  odsudzuje boje a cielené násilie na civilistoch a konkrétnych etnických a iných spoločenstvách, ku ktorým dochádza v celej krajine a ktoré mali za následok stovky mŕtvych a zranených, vyše 300 000 vysídlených osôb a 30 000 utečencov v susedných krajinách (Uganda, Keňa, Etiópia a Sudán); vyjadruje obavy nad tým, že z konfliktu sa stal etnický konflikt medzi rôznymi zoskupeniami v Južnom Sudáne, ktorý by mohol viesť k civilnej vojne;

8.  vyjadruje znepokojenie nad humanitárnou situáciou v krajine, najmä situáciou tých štátnych príslušníkov Južného Sudánu, ktorí boli presídlení alebo utiekli do susedných krajín; vyzýva všetky strany, aby humanitárnym organizáciám zaistili bezpečný a nerušený prístup;

9.  je mimoriadne znepokojený hrozbou, že situácia v Južnom Sudáne sa stane katastrofálnou tak pre jeho vlastné obyvateľstvo, ako aj z hľadiska stability regiónu, pokiaľ ide o možnosť vojenských akcií Sudánu aj Južného Sudánu zameraných na ovládnutie strategických ropných polí; upozorňuje, že situácia v Južnom Sudáne aj naďalej predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne;

10. víta začatie juhosudánskych mierových rozhovorov a nabáda zúčastnené strany, aby vo svojich rozhovoroch pokračovali pod záštitou úradu IGAD; požaduje bezodkladné uzavretie dohody o prímerí, monitorovaní a prístupe humanitárnych organizácií;

11. trvá na tom, že komplexné politické riešenie vrátane dohody o prímerí a prepustenia politických väzňov je nevyhnutné pre nájdenie riešení krízy a umožnenie udržateľného rozvoja Južného Sudánu;

12. nabáda vládu Južného Sudánu, aby prejavila dobrú vôľu a okamžite prepustila všetkých väznených politikov, ktorí nie sú zapojení do prebiehajúcich bojov, aby sa tak mohli účinne podieľať na mierovom urovnaní konfliktu;

13. nabáda susedné krajiny, regionálne organizácie a medzinárodné spoločenstvo, aby pokračovali vo svojom úsilí o skončenie násilia; vyjadruje svoju podporu sprostredkovateľskej činnosti úradu IGAD; víta prácu osobitnej zástupkyne OSN a vedúcej UNMISS Hilde Johnsonovej a prácu AÚ, ako aj posilnenie vyšetrovacích kapacít UNMISS v oblasti ľudských práv s podporou Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

14. víta zabezpečenie humanitárnej pomoci najmä zo strany EÚ, AÚ a OSN pre ľudí zasiahnutých konfliktom a vysídľovaním v Južnom Sudáne a vyzýva tieto inštitúcie a iných medzinárodných a regionálnych partnerov, aby aktívne podporovali proces obnovy a budovania mieru v Južnom Sudáne; vyzýva juhosudánske orgány, aby spolupracovali so všetkými regionálnymi a medzinárodnými partnermi s cieľom stabilizovať krajinu;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, inštitúciám Africkej únie, Hospodárskemu spoločenstvu stredoafrických štátov, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ a členským štátom Európskej únie.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0248.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia