Πρόταση ψηφίσματος - B7-0019/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0019/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0018/2014

Διαδικασία : 2014/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0019/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0019/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0019/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

(2014/2512(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνολική Συμφωνία Ειρήνης (ΣΣΕ) για το Σουδάν του 2005,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με διπλασιασμό σχεδόν του αριθμού των μελών της ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα - από 7.000 σε 12.500,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που εγκρίθηκε το 1966,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα που εγκρίθηκε το 1966,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών που εγκρίθηκε το 1981,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ένταση μεταξύ του προέδρου Salva Kiir και του πρώην αντιπροέδρου Riek Machar, αμφότεροι υψηλά ιστάμενοι πολιτικοί αρχηγοί του Κινήματος/Στρατού για την απελευθέρωση του Σουδάν (SLM/Α), οδήγησε σε βίαιη ένοπλη σύγκρουση με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύρραξη άρχισε στις 15 Δεκεμβρίου 2013, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ δύο φατριών σε στρατώνες στην Τζούμπα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Salva Kiir επέρριψε την ευθύνη για το συμβάν σε αποτυχημένη προσπάθεια πραξικοπήματος από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, Riek Machar, ο οποίος αρνήθηκε την κατηγορία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν έχει συλλάβει 11 υψηλά ιστάμενα πολιτικά στελέχη, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην υπουργός οικονομικών και ο πρώην γενικός γραμματέας του κόμματος SPLM, βάσει ισχυρισμών για σχέδιο πραξικοπήματος κατά του προέδρου Kiir·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αντίς Αμπέμπα διεξάγονται ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν διοργανωθεί από τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα σύγκρουση, η οποία έχει λάβει και εθνικές διαστάσεις, έχει τις ρίζες της στη διάσπαση που έλαβε χώρα το 1991 στους κόλπους του SPLM/A μεταξύ της φατρίας του Garang, αποθανόντος ηγέτη του SPLM/A, τον οποίον στήριζε ο Salva Kiir, και της φατρίας του Riek Machar που διεκδικούσε την ηγεσία από τον Garang·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την τρέχουσα σύγκρουση θα πρέπει να βρεθεί μια δημοκρατική πολιτική λύση και να προετοιμαστεί το έδαφος για δημοκρατικά συμπεφωνημένους θεσμούς, ούτως ώστε να οικοδομηθεί το νέο κράτος που δημιουργήθηκε μετά το δημοψήφισμα για την κήρυξη ανεξαρτησίας·

Ζ.  υπενθυμίζοντας ότι ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Βορρά και Νότου που διήρκεσε 22 χρόνια, κόστισε πολλές ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και οδύνη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση είναι ανησυχητική, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτίμηση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), ο αριθμός των ατόμων που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας ανέρχεται σε 201.000 και η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας παρεμποδίζεται λόγω εχθροπραξιών και επιθέσεων σε εργαζομένους και υλικό·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Νότιο Σουδάν περίπου το 80% όλων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των βασικών υποδομών παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ζει σε συνθήκες γενικευμένης φτώχειας, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικούς πόρους, με τις εξαγωγές πετρελαίου να αντιστοιχούν σε περισσότερο από 70% του ΑΕγχΠ και περίπου στο 90% των εσόδων της κυβέρνησης·

1.  επικροτεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της IGAD στην ανατολική Αφρική και καλεί αμφότερα τα μέρη να καταλήξουν σε συνολική συμφωνία ειρήνης·

2.  ζητεί από τον πρόεδρο Salva Kirr και τον πρώην αντιπρόεδρο Riek Machar να προβούν σε παύση των εχθροπραξιών και να λύσουν τις πολιτικές τους διαφορές μέσω συνολικής συμφωνίας βασισμένης σε ειλικρινείς, δημοκρατικές και ειρηνικές διαπραγματεύσεις·

3.  ζητεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και ιδίως των 11 υψηλά ιστάμενων πολιτικών στελεχών, η κράτηση των οποίων αποτελεί ακανθώδες σημείο των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη·

4.  ζητεί από όλα τα μέρη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες παράνομες πράξεις κατά πολιτών, και θεωρεί ότι οι ηγέτες του Νοτίου Σουδάν, ιδίως ο πρόεδρος Kiir και ο Riek Machar, θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να σταματήσουν οι στρατιώτες που τελούν υπό τον έλεγχό τους να διαπράττουν τέτοιες παρανομίες εις βάρος των πολιτών·

5.  ζητεί να δημιουργηθεί ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή με τη στήριξη του ΟΗΕ, για τη διερεύνηση των φόνων και των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν, και για να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι για τις εν λόγω παράνομες πράξεις και να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία·

6.  ζητεί από την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τον Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών και να σέβεται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στη ζωή και στη σωματική ακεραιότητα και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

7.  θεωρεί απαραίτητη τη συγκρότηση μιας επιτροπής για την αλήθεια και τη συμφιλίωση, η οποία θα αντιμετωπίζει θέματα όπως οι παράνομες πράξεις που σχετίζονται με άσκηση βίας και τα δικαιώματα των θυμάτων, και θα διευκολύνει τη μετάβαση της χώρας προς ένα δημοκρατικό κράτος, βάσει του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της λογοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον πληθυσμό·

8.  ζητεί από τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν στη συμφωνία ειρήνης το ζήτημα της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου στον τομέα του πετρελαίου, με τρόπο που να επιτρέπει την αξιοποίηση των εσόδων από αυτόν τον πόρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού·

9.  ζητεί από την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας και σε πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν που κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες·

10. ζητεί από όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να εγγυηθούν την ασφαλή πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πληθυσμού·

11. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο, τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για το Νότιο Σουδάν, την κυβέρνηση του Σουδάν, την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν, τον ΟΗΕ, την IGAD και την Αφρικανική Ένωση.