Eljárás : 2014/2512(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0019/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0019/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0042

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 61k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0018/2014
13.1.2014
PE527.209v01-00
 
B7-0019/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a dél-szudáni helyzetről (2014/2512(RSP))


Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a dél-szudáni helyzetről (2014/2512(RSP))  
B7‑0019/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2005. évi átfogó szudáni békemegállapodásra,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2013. december 24-i határozatára, mely szerint csaknem megduplázzák – 7000-ről 12 500-ra emelik – az országba küldött békefenntartók számát,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–   tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok – 1966-ban elfogadott – Nemzetközi Egyezségokmányára,

–   tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak – 1981-ben elfogadott – afrikai chartájára (ACHPR),

–   tekintettel korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Salva Kiir elnök és Riek Machar korábbi alelnök – mindketten a Szudáni Felszabadító Mozgalom/Hadsereg (SLM/A) magas rangú politikai vezetői – között fennálló politikai feszültség fegyveres konfliktushoz vezetett, amelynek több ezren estek áldozatául;

B.  mivel a harcok 2013. december 13-án vették kezdetüket azzal, hogy a jubai katonai laktanyában két csoport összecsapott egymással, és mivel Salva Kiir elnök azzal vádolta meg korábbi alelnökét, Riek Machart, hogy az incidens mögött egy általa szervezett sikertelen puccskísérlet áll, míg Machar ezt tagadta;

C. mivel a dél-szudáni kormány – egy Kiir elnök ellen irányuló feltételezett puccskísérletre hivatkozva – elrendelte 11 vezető politikus letartóztatását, köztük a korábbi pénzügyminiszterét és a Szudáni Népi Felszabadító Mozgalom Párt korábbi főtitkáráét;

D. mivel Addisz-Abebában folynak a régió Kormányközi Fejlesztési Hatósága (IGAD) által szervezett béketárgyalások;

E.  mivel az időközben etnikai dimenziót is magára öltő jelenlegi konfliktus gyökerei 1991-re nyúlnak vissza, amikor is az SPLM/A kebelén belül szakadás történt az SPLM/A néhai vezetőjének, Garangnak a – Salva Kiir által támogatott – csoportja, illetve a Garang vezetésével szembeszálló Riek Machar csoportja között;

F.  mivel a jelenlegi konfliktusra demokratikus politikai megoldást kell találni, amely megnyitná az utat egy olyan demokratikus egyetértésben kialakított intézményrendszer felé, amelyre a függetlenségről szóló népszavazás révén megszületett új állam felépíthető;

G. emlékeztetve arra, hogy az északi és déli országrész között 22 éven át dúló polgárháború számos emberéletet követelt, valamint sok pusztítással és szenvedéssel járt;

H. mivel a humanitárius helyzet riasztó, és mivel az OCHA becslése szerint az országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült emberek száma eléri a 201 000-et, a humanitárius segítségnyújtást pedig ellehetetleníti az ellenségeskedés, valamint a segélyszervezetek munkatársai és vagyona elleni támadások;

I.   mivel Dél-Szudánban az egészségügyi ellátás és az alapszolgáltatások összességének 80%-át nem kormányzati szervezetek nyújtják;

J.   mivel a lakosság többsége annak ellenére végletes szegénységben él, hogy az országban bőséggel találhatók kőolaj és természeti erőforrások, és a kőolajexportból származik a GDP több mint 70%-a és a kormányzati bevételek mintegy 90%-a;

1.  üdvözli a kelet-afrikai IGAD égisze alatt folyó béketárgyalásokat és mindkét felet felszólítja átfogó békemegállapodás megkötésére;

2.  felkéri Salva Kiir elnököt és Riek Machar korábbi alelnököt, hogy vessenek véget az ellenségeskedésnek és politikai nézetkülönbségeiket őszinte, demokratikus és békés tárgyalásokon alapuló átfogó megállapodás útján rendezzék;

3.  felszólít valamennyi politikai fogoly, és különösen azon 11 vezető politikus szabadon bocsátására, akiknek fogva tartása a béketárgyalások kulcskérdésévé vált;

4.  felszólítja valamennyi felet, hogy hozzanak intézkedéseket az emberi jogok megsértése és a polgári személyek elleni erőszak megakadályozására, továbbá véleménye szerint a dél-szudáni vezetőknek – elsősorban Kiir elnöknek és Riek Macharnak – mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az őket követő katonák ne kövessenek el hasonló erőszakos cselekedeteket a nép ellen;

5.  felszólít független vizsgálóbizottság – az ENSZ segítségével történő – felállítására az elkövetett gyilkosságok és bűncselekmények kivizsgálása, illetve annak céljából, hogy az ilyen erőszakos cselekmények elkövetőit bíróság elé állítsák és véget vessenek az általuk élvezett büntetlenségnek;

6.  felszólítja a dél-szudáni kormányt, hogy ratifikálja a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezményt és az Ember és Népek Jogainak Afrikai Chartáját, beleértve az élethez és a testi épséghez való jogot, valamint az egyesülési és gyülekezési szabadságot;

7.  fontosnak tartja egy igazságtételi és békéltető bizottság felállítását az erőszakos cselekmények kezelése, az áldozatok jogainak biztosítása és az ország demokratikus állammá alakulásának megkönnyítése céljából, melynek az emberi jogok tiszteletben tartásán, a jogállamiságon és az elszámoltathatóságon kell alapulnia, mert csak így biztosíthatók megfelelő életkörülmények a lakosság számára;

8.  felhívja a tárgyalófeleket, hogy a békemegállapodásban térjenek ki a kőolajágazat átláthatóságának és nyilvános ellenőrzésének kérdésére annak érdekében, hogy az ebből a forrásból származó jövedelmet az ország fenntartható fejlődésére és a lakosság életszínvonalának emelésére lehessen felhasználni;

9.  kéri, hogy az EU fokozza erőfeszítéseit az országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült embereket és a szomszédos országokba menekült dél-szudániakat célzó humanitárius segély nyújtása terén;

10. felhívja valamennyi felet a nemzetközi humanitárius jogszabályok betartására és a humanitárius segélyszervezetek biztonságos igénybevehetőségének garantálására annak érdekében, hogy e szervezetek képesek legyenek a lakosság szükségleteit kielégíteni;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az alelnöknek/főképviselőnek, az EU dél-szudáni különmegbízottjának, Szudán kormányának, Dél-Szudán kormányának, az ENSZ-nek, az IGAD-nak és az Afrikai Uniónak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat