Propunere de rezoluţie - B7-0019/2014Propunere de rezoluţie
B7-0019/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Sudanul de Sud

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0018/2014

Procedură : 2014/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0019/2014
Texte depuse :
B7-0019/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0019/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Sudanul de Sud

(2014/2512(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul global de pace (AGP) semnat în Sudan în 2005,

–   având în vedere decizia Consiliului de Securitate al ONU din 24 decembrie 2013 de a dubla aproape numărul membrilor forțelor de menținere a păcii din această țară - de la 7 000 la 12 500,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice, adoptat în 1966,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 1966,

–   având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, adoptată în 1981,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât tensiunea politică dintre președintele Salva Kiir și fostul vicepreședinte Riek Machar, ambii lideri politici de rang înalt în cadrul Armatei/Mișcării de Eliberare Populară din Sudan (A/MEPS), a dus la un conflict armat violent, care a avut ca rezultat decesul a mii de oameni;

B.  întrucât luptele au început la 15 decembrie 2013, când au izbucnit ciocniri între două facțiuni din cazărmile militare din Juba, și întrucât președintele Salva Kiir a considerat că la baza acestui incident s-a aflat o tentativă nereușită de lovitură de stat din partea fostului său vicepreședinte, Riek Machar, fapt negat de Machar;

C. întrucât guvernul Sudanului de Sud a arestat 11 politicieni marcanți, inclusiv pe fostul ministru de finanțe și pe fostul secretar general al partidului MEPS, pe motiv că ar fi participat la un complot privind o tentativă de lovitură de stat împotriva președintelui Kiir;

D. întrucât, la Addis Abeba, au loc în prezent negocieri de pace organizate de Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare (IGAD);

E.  întrucât la baza actualului conflict, care a căpătat și dimensiuni etnice, se află separarea din 1991 a A/MEPS în facțiunea condusă de Garang, liderul A/MEPS susținut de Salva Kiir și care a decedat, și cea a lui Riek Machar, care a contestat rolul de lider al lui Garang;

F.  întrucât pentru actualul conflict ar trebui să se găsească o soluție politică democratică, deschizând drumul către crearea unor instituții în legătură cu care să existe un acord democratic în vederea construirii noului stat înființat după referendumul asupra independenței;

G. întrucât războiul civil dintre nord și sud, care a durat 22 de ani, a însemnat pentru popor pierderea multor vieți, precum și multe distrugeri și multă suferință;

H. întrucât situația umanitară este una alarmantă și întrucât OCHA estimează că numărul persoanelor strămutate în interiorul țării se ridică la 201 000, iar accesul umanitar este limitat de ostilități și de atacuri asupra lucrătorilor din domeniul asistenței umanitare și a bunurilor folosite în acest domeniu;

I.   întrucât, în Sudanul de Sud, aproximativ 80% din serviciile medicale și cele de bază sunt furnizate de organizații neguvernamentale;

J.   întrucât cea mai mare parte a populației trăiește într-o sărăcie răspândită la scară largă, în ciuda faptului că această țară este bogată în petrol și resurse naturale, exportul de petrol reprezentând peste 70% din PIB și aproximativ 90% din veniturile publice,

1.  salută negocierile de pace purtate în estul Africii sub auspiciile IGAD și invită ambele părți să ajungă la un acord global de pace;

2.  îi invită pe președintele Salva Kiir și pe fostul vicepreședinte, Riek Machar, să înceteze ostilitățile și să-și rezolve divergențele de ordin politic printr-un acord global bazat pe negocieri sincere, democratice și pașnice;

3.  solicită eliberarea tuturor deținuților politici și în special a celor 11 politicieni marcanți a căror detenție a devenit un punct sensibil în cadrul negocierilor de pace;

4.  invită toate părțile să ia măsuri pentru a împiedica încălcarea drepturilor omului și comiterea de abuzuri împotriva populației civile și consideră că liderii Sudanului de Sud, în special președintele Kiir și Riek Machar, ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a împiedica soldații aflați sub comanda lor să comită astfel de abuzuri împotriva populației;

5.  solicită instituirea unei comisii de anchetă independente, care să fie susținută de ONU, care să ancheteze cazurile de omor și infracțiunile comise și să-i aducă în fața justiției pe cei care se fac responsabili de aceste abuzuri și să pună capăt impunității;

6.  invită guvernul Sudanului de Sud să ratifice Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, care includ dreptul la viață și integritate fizică, libertatea de asociere și libertatea de întrunire;

7.  consideră esențială instituirea unei comisii pentru adevăr și conciliere care să soluționeze cazurile de abuzuri în care s-a folosit violența, să abordeze chestiunea legată de drepturile victimelor și să faciliteze tranziția acestei țări către un stat democratic, bazat pe respectarea drepturilor omului, pe statul de drept și pe tragerea la răspundere, pentru a asigura condiții de trai decente pentru populație;

8.  invită părțile care iau parte la negociere să includă în acordul de pace chestiunea legată de transparență și de controlul public în sectorul petrolier, astfel încât veniturile obținute de pe urma acestei resurse să poată fi folosite pentru dezvoltarea durabilă a țării și să îmbunătățească subzistența populației acesteia;

9.  invită UE să-și intensifice eforturile în vederea acordării de ajutor umanitar persoanelor strămutate în interiorul țării și refugiaților din Sudanul de Sud aflați în țările vecine;

10. invită părțile să respecte dreptul internațional umanitar și să garanteze un acces în condiții de siguranță organizațiilor umanitare, pentru a le permite acestora să vină în întâmpinarea nevoilor populației;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant, Reprezentantului Special al UE pentru Sudanul de Sud, guvernului Sudanului, guvernului Sudanului de Sud, ONU, IGAD și Uniunii Africane.