Предложение за резолюция - B7-0020/2014Предложение за резолюция
B7-0020/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Южен Судан

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Филип Качмарек, Гей Мичъл, Давор Иво Щир, Мария Габриел, Ейя-Рита Корхола, Туне Келам, Серджо Паоло, Франческо Силвестрис, Моника Луиза Маковей, Елена Бъсеску, Едуард Кукан, Филип Булан, Арно Данжан, Роберта Анджелили, Сари Есаях, Йоахим Целер от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0018/2014

Процедура : 2014/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0020/2014
Внесени текстове :
B7-0020/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0020/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Южен Судан

(2014/2512(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Южен Судан и Судан,

–   като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 24 декември 2013 г. и от 2 януари 2014 г. относно положението в Южен Судан,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юли 2013 г. относно Судан и Южен Судан,

–   като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2132 (2013) от 24 декември 2013 г. и 2126 (2013) от 25 ноември 2013 г.,

–   като взе предвид изявлението на изпълнителния секретариат на Междуправителствения орган за развитие (ИГАД) от 19 декември 2013 г.,

–   като взе предвид разговорите относно положението в Южен Судан, за които призова Съветът за мир и сигурност (СМС) на Африканския съюз, по-специално на заседанието си в Банджул на 30 декември 2013 г., и за които беше призовано на срещата на върха на Междуправителствения орган за развитие (ИГАД), проведена в Найроби на 27 декември 2013 г.,

–   като взе предвид изявлението за печата, направено от председателя на Комисията на Африканския съюз, д-р Нкосазана Дламини-Зума, от името на Африканския съюз на 4 януари 2014 г.,

–   като взе предвид изявлението от 8 януари 2014 г., направено от специалните пратеници на ИГАД след посещението им в Джуба с цел преговорите между правителството и бунтовниците да излязат от застоя,

–   като взе предвид суданското всестранно мирно споразумение от 2005 г.,

–   като взе предвид пътната карта за Судан и Южен Судан, изложена в комюникето на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 24 април 2012 г., която се ползва от пълната подкрепа на ЕС,

–   като взе предвид преразгледаното Споразумение от Котону,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 15 декември 2013 г. в Южен Судан започнаха боеве между правителствени войски и свободен алианс от етнически милиции и бунтовнически армейски командири;

Б.  като има предвид, че този конфликт започна, след като Салва Кийр, президентът на страната, принадлежащ към етническата група динка, обвини своя бивш вицепрезидент Риек Машар, от етническата група нуер, в планиране на държавен преврат срещу него; като има предвид, че Риек Машар отрече да е правил опит за преврат;

В.  като има предвид, че бойци, лоялни на бившия вицепрезидент Машар, съсредоточиха своите боеве в богати на петрол райони в североизточната провинция Джонглей, откъдето боевете се разпространиха в части от Джуба и северните провинции Юнити и Горен Нил; като има предвид, че боевете на терен се засилиха, след като армията напредна към контролирания от бунтовниците град Бор, столица на провинция Джонглей;

Г.  като има предвид, че са документирани масови извънсъдебни екзекуции, действия, насочени срещу лица на основата на етническата им принадлежност и произволни арести, като най-малко три масови гроба са установени на 6 януари 2014 г.;

Д. като има предвид, че в конфликта загубиха живота си почти 1 000 души, а повече от 200 000 души бяха разселени или напуснаха страната, най-вече към Уганда и Кения;

Е.  като има предвид, че източноафриканските съседи, включително Кения и Етиопия, оказаха натиск върху двете страни да положат усилия за намиране на мирно решение; като има предвид, че по искане на президента Кийр Уганда изпрати 1 200 войници и военна техника за осигуряване на съоръжения като летището и правителствените сгради;

Ж. като има предвид, че добивът на петрол в Южен Судан намаля с 45 000 барела на ден (около 20 %) до 200 000 барела на ден след спирането на експлоатацията на петролни полета в неговата северна провинция Юнити в резултат на боевете;

З.  като има предвид, че на 7 януари 2014 г. правителството и бунтовниците проведоха първата си пряка среща в Адис Абеба, което породи надежди за прекратяване на огъня; като има предвид обаче, че тези разговори изглежда влязоха в застой, след като правителството хвърли в затвора 11 предполагаеми организатори на преврат;

И. като има предвид, че бунтовниците настояват за освобождаване на 11 близки до Машар високопоставени политици, арестувани във връзка с предполагаемия преврат, така че те да могат да участват в разговорите; като има предвид, че президентът Кийр заяви, че те биха могли да участват в разговорите, водени на регионално равнище, ако дискусиите бъдат преместени от Етиопия в Джуба, така че те да могат да се връщат по местата си на задържане през нощта, тъй като ще бъдат освободени в съответствие с националния съдебен процес; като има предвид, че бунтовниците отхвърлиха това предложение; като има предвид, че задържаните посочиха, че техният статут на задържани лица не следва да бъде пречка за постигането на споразумение за прекратяване на враждебните действия;

Й. като има предвид, че пратеникът на САЩ Доналд Буут и пратеници от съседните на Южен Судан държави се срещнаха на 11 януари 2014 г. с Риек Машар, за да се опитат да включат предложенията на двете страни в проекта на документ за прекратяване на огъня;

К. като има предвид, че нестабилността, бойните действия и мобилизирането на въоръжени сили продължиха, въпреки настоящите мирни преговори; като има предвид, че понастоящем правителствени въоръжени сили се опитват да завладеят отново град Бор, последната столица на провинция, която все още е в ръцете на бунтовниците;

Л. като има предвид, че на 8 януари 2014 г. няколко десетки човека участваха в поход на мира в Джуба, за да осъдят сраженията между лагерите на президента и сваления вицепрезидент;

M. като има предвид, че хуманитарното положение е изключително тревожно, тъй като достъпът до нуждаещите се от помощ е много ограничен; като има предвид, че боевете и нападенията срещу хуманитарни работници и техните ресурси също така попречиха на хуманитарните работници да отидат на място, за да предложат помощ;

Н. като има предвид, че по искане на ООН за оказване на помощ, Механизмът за гражданска защита на Съюза беше задействан на 4 януари 2014 г. в подкрепа на Южен Судан с предоставяне на помощ в натура под формата на предоставяне на подслон, медицински материали, медикаменти, материали за подобряване на бита и храни;

O. като има предвид, че на 24 декември 2013 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2132 (2013) с цел да разреши изпращане на подкрепления от 5 500 войници и 440 полицаи, за да се увеличи общият размер на въоръжените сили на мисията на ООН в Южен Судан;

П. като има предвид, че Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) отправи общ призив за 166 милиона щатски долара за справяне с кризата и подпомагане на приблизително 628 000 души от януари до март 2014 г.; като има предвид, че основните приоритети са управлението на лагерите, храните и поминъкът, здравеопазването, осигуряването на подслон, защитата, водата, санитарните и хигиенните условия и текущата грижа за бежанците, които вече живеят в Южен Судан;

Р.  като има предвид, че Комисията подкрепя животоспасяващи дейности, като през периода 2012 – 2013 г. са разпределени приблизително 160 милиона евро хуманитарна помощ; като има предвид, че тя също така предоставя 50 милиона евро през 2014 г., за да отговори на разрастването и засилването на хуманитарната криза в страната;

С. като има предвид, че Международният наказателен съд издаде две заповеди за арест срещу президента ал-Башир, като го обвинява, че носи отговорност за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, извършени от суданските въоръжени сили и техните съюзнически милиции Джанджауид в Дарфур, Судан;

1.  осъжда строго разразилите се напоследък боеве в Южен Судан и призовава всички страни да оставят оръжието и незабавно да прекратят насилието, което причини смъртни случаи, телесни повреди и щети сред цивилното население от началото на кризата през декември 2013 г.;

2.  изразява силната си загриженост относно неотдавнашната ескалация на насилието в Южен Судан, което има сериозни политически, икономически, социални и хуманитарни последици в държавата, която вече е крехка и нестабилна; изразява по-специално безпокойство във връзка с етническото измерение на конфликта; подчертава, че стремежът към вземане на властта чрез насилие или етническо разделение е в противоречие с демократичните принципи на правовата държава и нарушава международното право;

3.  осъжда докладваните нарушения на правата на човека, извършени от всички страни, включително от въоръжените групировки и националните сили за сигурност, и подчертава факта, че трябва да бъде потърсена отговорност от тези, които са отговорни за нарушения на международното хуманитарно право и на международното право в областта на правата на човека;

4.  призовава правителството и бунтовниците да уредят различията си по мирен начин, да покажат добра воля и да постигнат договореност за безусловно прекратяване на огъня и край на враждебните действия, за да се намали напрежението и да се облекчи вече бедственото положение на населението;

5.  приветства посредническите усилия на пратениците на ИГАД и решимостта им да предприемат всички необходими стъпки за улесняване на успешното приключване на преговорите между лидерите на Южен Судан; напълно подкрепя продължаващите преговори в Адис Абеба и във връзка с това настоятелно призовава правителството и бунтовниците да се включат добросъвестно в безусловни, приобщаващи и всеобхватни политически преговори и да си сътрудничат изцяло със специалните пратеници на ИГАД;

6.  настоятелно призовава правителството на Судан да започне необходимите политически и икономически реформи с цел да се преодолеят лошото управление, хроничната бедност, повишаващите се нива на корупция и несигурността в страната;

7.  приветства решението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз за създаване на комисия, която да разследва нарушения на правата на човека и други злоупотреби и да препоръча начини и средства за гарантиране на отчетност, помирение и намаляване на напрежението между всички общности;

8.  насърчава всички съседи на Южен Судан да работят в тясно сътрудничество, за да подобрят положението със сигурността в региона; подчертава, че сътрудничеството със Судан по-специално ще представлява подобрение на връзките, след като в началото на 2012 г. противниците в гражданската война стигнаха отново близо до конфликт в спорове, свързани с таксите за петрола и границите;

9.  призовава лидерите на Южен Судан да позволят на хуманитарните работници да вършат работата си и да им предоставят сигурността, от която се нуждаят, за да отговорят незабавно на основните нужди на населението и да предотвратят хуманитарна трагедия в Южен Судан;

10. призовава Комисията, държавите членки и международната общност да изпълнят поетите от тях ангажименти за финансиране на региона и да мобилизират ресурси с цел да се реагира незабавно на влошаването на хуманитарното положение в Южен Судан и в частност да предприемат мерки във връзка с острия недостиг на храна и вода, спешен подслон и защита;

11. настоятелно призовава Южен Судан да ратифицира Споразумението от Котону между ЕС и държавите от АКТБ, с цел дългосрочният ангажимент на ЕС към развитието на Южен Судан да стане ефективен;

12. приветства решението за укрепване на мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS) с допълнителни служители във военната, полицейската и логистичната област и цивилни служители; подчертава при все това, че е основна отговорност на държавата да защити цивилното население;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Южен Судан, на комисаря за правата на човека на Южен Судан, на националното законодателно събрание на Южен Судан, на институциите на Африканския съюз, на Междуправителствения орган за развитие и на Генералния секретар на ООН.