Propunere de rezoluţie - B7-0020/2014Propunere de rezoluţie
B7-0020/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Sudanul de Sud

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Joachim Zeller în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0018/2014

Procedură : 2014/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0020/2014
Texte depuse :
B7-0020/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0020/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Sudanul de Sud

(2014/2512(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Sudan și din Sudanul de Sud,

–   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei din 24 decembrie 2013 și 2 ianuarie 2014 privind situația din Sudanul de Sud,

–   având în vedere Concluziile Consiliului din 22 iulie 2013 privind Sudanul și Sudanul de Sud,

–   având în vedere Rezoluțiile 2132 (2013) din 24 decembrie 2013 și 2126 (2013) din 25 noiembrie 2013 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–   având în vedere declarația Secretariatului executiv al Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare (IGAD) din 19 decembrie 2013,

–   având în vedere discuțiile privind situația din Sudanul de Sud, solicitate de Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane (CPS), în special la reuniunea sa de la Banjul din 30 decembrie 2013, și de Summitul Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare (IGAD) care a avut loc la Nairobi la 27 decembrie 2013,

–   având în vedere comunicatul de presă emis în numele Uniunii Africane de către Președintele Comisiei Uniunii Africane, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, la 4 ianuarie 2014,

–   având în vedere declarația trimișilor speciali ai IGAD din 8 ianuarie 2014 ca urmare a vizitei lor în Juba în vederea deblocării discuțiilor purtate între guvern și rebeli,

–   având în vedere Acordul global de pace (AGP) semnat în Sudan în 2005,

–   având în vedere foaia de parcurs pentru Sudan și Sudanul de Sud stabilită în comunicatul emis de Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane la 24 aprilie 2012, pe care UE o susține fără rezerve,

–   având în vedere Acordul de la Cotonou revizuit,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice,

–   având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât conflictele dintre trupele armate ale guvernului și alianța formată din forțele etnice ale miliției și comandanți ai armatei rebele au izbucnit în Sudanul de Sud la data de 15 decembrie 2013;

B.  întrucât conflictul a fost demarat după ce Salva Kiir, președintele țării și membru al grupului etnic Dinka, l-a acuzat pe vice-președintele eliberat din funcție, Riek Machar, membru al grupului etnic Nuer, de organizarea unei tentative de lovitură de stat împotriva sa; întrucât Riek Machar a negat această tentativă;

C. întrucât adepții fostului vice-președinte Machar s-au axat, în cadrul conflictelor, pe regiunile bogate în petrol din statul Jonglei, aflat în partea de nord est a țării, extinzându-se apoi către anumite zone din Juba și statele din nord Unitate și Nilul Superior; întrucât luptele s-au intensificat ca urmare a faptului că armata a avansat către orașul Bor, deținut de rebeli, capitala statului Jonglei;

D. întrucât au fost raportate execuții extrajudiciare de mari proporții, agresarea civililor pe baza originii etnice, precum și detenții arbitrare, cu cel puțin trei gropi comune identificate la data de 6 ianuarie 2014;

E.  întrucât aproximativ 1000 de persoane și-au pierdut viața în urma conflictului, iar mai mult de 200 000 de persoane au fost strămutate sau au părăsit țara, îndreptându-se îndeosebi către Uganda și Kenya;

F.  întrucât țările vecine din Africa de Est, inclusiv Kenya și Etiopia, au făcut presiuni asupra ambelor părți pentru a reinstitui pacea; întrucât Uganda, la solicitarea președintelui Kiir, a trimis 1200 de soldați și echipamente militare care să asigure securitatea edificiilor precum aeroportul sau instituțiile de stat;

G. întrucât producția de petrol a Sudanului de Sud a scăzut cu 45 000 de barili pe zi (aproximativ 20%) până la 200 000 de barili pe zi după închiderea câmpurilor petroliere din statul său nordic Unitate ca urmare a luptelor,

H. întrucât la data de 7 ianuarie 2014 guvernul și rebelii au avut prima reuniune față-în-față la Addis Abeba, dând naștere speranțelor de încetare a focului; întrucât, cu toate acestea, discuțiile par să fie într-un impas ca urmare a deciziei guvernului de trimitere la închisoare a 11 presupuși complotiști;

I.   întrucât rebelii insistă asupra eliberării celor 11 politicieni marcanți, apropiați ai vice-președintelui Machar, arestați ca urmare a presupusei tentative de lovitură de stat, pentru ca aceștia să poată participa la discuții; întrucât președintele Kiir a afirmat că aceștia ar putea participa la discuțiile de la nivel regional dacă reuniunile ar fi transferate din Etiopia la Juba, pentru ca aceștia să se poată întoarce la centrele de detenție seara, întrucât ar fi eliberați conform procedurii judiciare a țării; întrucât rebelii au respins această ofertă; întrucât deținuții au afirmat că statutul lor de deținuți nu ar trebui să constituie un impediment în vederea ajungerii la un acord privind încetarea ostilităților;

J.   întrucât trimisul SUA, Donald Booth, și trimiși ai statelor care se învecinează cu Sudanul de Sud s-au întâlnit la data de 11 ianuarie 2014 cu Riek Machar în încercarea de a include propunerile ambelor părți într-un proiect de document privind încetarea focului;

K. întrucât, în ciuda actualelor negocieri de pace, instabilitatea, luptele și mobilizarea forțelor armate au continuat; întrucât forțele guvernului încearcă, în prezent, să recapete controlul asupra orașului Bor, ultima capitală de stat care se află încă sub controlul rebelilor;

L.  întrucât la data de 8 ianuarie 2014, zeci de persoane au participat la un marș al păcii în Juba, denunțând luptele dintre președinte și vice-președintele eliberat din funcție;

M. întrucât situația umanitară este extrem de îngrijorătoare, accesul către persoanele aflate în dificultate fiind extrem de restrâns; întrucât luptele și atacurile asupra lucrătorilor din domeniul asistenței umanitare și a bunurilor folosite în acest domeniu i-au împiedicat, de asemenea, pe aceștia să se deplaseze pentru a oferi ajutor;

N. întrucât, ca urmare a unei solicitări din partea ONU pentru asistență, a fost activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii la data de 4 ianuarie 2014 care să ofere Sudanului de Sud asistență în natură, constând în furnizarea de adăpost, echipamente medicale, medicamente, materiale de primă necesitate și alimente;

O. întrucât Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, la data de 24 decembrie 2013, rezoluția 2132(2013) în temeiul căreia sunt autorizate întăriri sub forma a 5 500 de soldați și 440 de ofițeri de poliție, pentru a consolida contingentele misiunii ONU în Sudanul de Sud;

P.  întrucât Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a lansat un apel consolidat în vederea colectării a 166 milioane USD pentru a reacționa la criză și a sprijini, conform estimărilor, 628 000 de oameni din ianuarie până în martie 2014; întrucât prioritățile de vârf sunt gestionarea taberelor, alimentele și mijloacele de subzistență, sănătatea, adăpostul, protecția, apa, salubrizarea și igiena și atitudinea față de refugiații care trăiesc deja în Sudanul de Sud;

Q. întrucât Comisia sprijină acțiunile de salvare de vieți omenești, aproape 160 milioane EUR fiind alocați pentru ajutor umanitar în 2012-2013; întrucât aceasta pune la dispoziție și 50 de milioane EUR în 2014 ca răspuns la desfășurarea și intensificarea crizei umanitare din țară;

R.  întrucât Curtea Penală Internațională a emis două mandate de arestare împotriva președintelui al-Bashir, acuzându-l de responsabilitate pentru crime de război, crime împotriva umanității și acte de genocid comise de forțele sudaneze și de miliția aliată Janjaweed în Darfur, Sudan;

1.  condamnă cu fermitate recenta izbucnire a luptelor în Sudanul de Sud și invită toate părțile să depună armele și să pună capăt imediat violenței care a avut drept rezultat morți, răniți și daune în rândul populației civile de la începutul crizei în decembrie 2013;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la recenta escaladare a violenței în Sudanul de Sud, cu consecințe politice, economice, sociale și umanitare considerabile asupra unei țări deja fragile și instabile; este deosebit de îngrijorat cu privire la dimensiunea etnică a conflictului; subliniază că încercarea de a obține puterea prin intermediul violenței sau al separării pe criterii de origine etnică este contrară principiilor statului de drept democratic și contravine dreptului internațional;

3.  condamnă cazurile de încălcare a drepturilor omului și abuzurile raportate efectuate de toate părțile implicate, inclusiv grupurile armate și forțele de securitate națională, și subliniază faptul că persoanele responsabile pentru încălcările dreptului internațional umanitar și ale drepturilor internaționale ale omului trebuie să fie trase la răspundere;

4.  recomandă guvernului și rebelilor să își soluționeze diferendele în mod pașnic, să dea dovadă de bunăvoință și să cadă de acord asupra încetării necondiționate a focului și a ostilităților pentru a reduce tensiunile și a ușura situația deja extrem de dificilă a populației;

5.  salută eforturile de mediere întreprinse de trimișii IGAD și angajamentul acestora de a lua toate măsurile necesare pentru a facilita încheierea cu succes a negocierilor dintre liderii Sudanului de Sud; sprijină pe deplin negocierile aflate în desfășurare la Addis Abeba și îndeamnă, în acest sens, guvernul și rebelii să se implice cu bună credință în dialoguri politice necondiționate, holistice și favorabile incluziunii, și să coopereze întrutotul cu trimișii speciali ai IGAD;

6.  îndeamnă guvernul Sudanului să realizeze reformele politice și economice necesare cu scopul de a aborda gestiunea defectuoasă, sărăcia cronică, creșterea nivelurilor corupției și insecurității;

7.  salută decizia Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane de a crea o comisie care să investigheze încălcările drepturilor omului și alte abuzuri și recomandă metode și mijloace pentru a asigura responsabilizarea, reconcilierea și vindecarea în rândul tuturor comunităților;

8.  încurajează toate țările care se învecinează cu Sudanul de Sud să colaboreze îndeaproape pentru a îmbunătăți situația securității din regiune; subliniază că cooperarea cu Sudanul în special ar reprezenta o îmbunătățire a legăturilor, după ce foștii dușmani din războiul civil au fost pe punctul de intra într-un nou conflict ca urmare a unor dispute privind taxele pe petrol și granițele țării în prima parte a anului 2012;

9.  invită liderii din Sudanul de Sud să permită lucrătorilor din domeniul asistenței umanitare să își desfășoare activitatea și să le ofere siguranța de care aceștia au nevoie pentru a putea răspunde nevoilor esențiale ale populației și pentru a preveni o tragedie umanitară în Sudanul de Sud;

10. invită Comisia, statele membre și comunitatea internațională să își onoreze angajamentele de finanțare a regiunii și să își mobilizeze resursele pentru a reacționa cât mai repede cu putință la situația umanitară din ce în ce mai gravă din Sudanul de Sud și, în special, să abordeze lipsurile acute în ceea ce privește alimentele și apa, adăposturile și protecția de urgență;

11. îndeamnă Sudanul de Sud să ratifice Acordul de la Cotonou dintre UE și țările ACP, pentru ca angajamentul pe termen lung al UE în dezvoltarea Sudanului de Sud să se poată concretiza;

12. salută decizia de a consolida misiunea ONU în Sudanul de Sud (UNMISS) cu forțe militare suplimentare, poliție, logistică și personal civil; cu toate acestea, subliniază că este responsabilitatea primară a statului de a-și proteja populația civilă;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului Sudanului de Sud, Comisarului pentru drepturile omului din Sudanul de Sud, Adunării Naționale Legislative din Sudanul de Sud, instituțiilor Uniunii Africane, Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare, precum și Secretarului General al ONU.