Predlog resolucije - B7-0020/2014Predlog resolucije
B7-0020/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Južnem Sudanu

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Joachim Zeller v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0018/2014

Postopek : 2014/2512(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0020/2014
Predložena besedila :
B7-0020/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0020/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Južnem Sudanu

(2014/2512(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Južnem Sudanu in Sudanu,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton z dne 24. decembra 2013 in 2. januarja 2014 o razmerah v Južnem Sudanu,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 22. julija 2013 o Sudanu in Južnem Sudanu,

–   ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 2132 (2013) z dne 24. decembra 2013 in št. 2126 (2013) z dne 25. novembra 2013,

–   ob upoštevanju izjave izvršilnega sekretariata Medvladne agencije za razvoj z dne 19. decembra 2013,

–   ob upoštevanju pogovorov o razmerah v Južnem Sudanu, h katerim so pozvali svet Afriške unije za mir in varnost, in sicer na svojem srečanju v Banjulu 30. decembra 2013, in udeleženci vrhunskega srečanja Medvladne agencije za razvoj 27. decembra 2013 v Nairobiju,

–   ob upoštevanju izjave za medije, ki jo je 4. januarja 2014 v imenu Afriške unije podala predsednica Komisije Afriške unije dr. Nkosazana Dlamini-Zuma,

–   ob upoštevanju izjave, ki so jo 8. januarja 2014 podali posebni odposlanci Medvladne agencije za razvoj po obisku Džube, da bi se odpravile ovire za pogovore med vladno in uporniško stranjo,

–   ob upoštevanju sudanskega celovitega mirovnega sporazuma iz leta 2005,

–   ob upoštevanju časovnega načrta za Sudan in Južni Sudan, ki ga je v sporočilu z dne 24. aprila 2012 objavil svet Afriške unije za mir in varnost, ki ga EU v celoti podpira,

–   ob upoštevanju revidiranega Sporazuma iz Cotonouja,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–   ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so se 15. decembra 2013 v Južnem Sudanu začeli spopadi med vladnimi silami in ohlapnim zavezništvom etničnih milic in uporniških vojaških poveljnikov;

B.  ker se je spor začel potem, ko je Salva Kiir, predsednik države in član etnične skupine Dinka, obtožil svojega odstavljenega podpredsednika Rieka Macharja, ki je iz etnične skupine Nuer, da je proti njemu načrtoval državni udar; ker je Riek Machar zanikal, da je poskusil izvesti državni udar;

C. ker so vojaki, zvesti nekdanjemu podpredsedniku Macharju, zgostili spopade na okrožja v severovzhodni zvezni državi Jonglei, ki so bogata z nafto, od tam pa so se razširili na dele Džube ter v severni zvezni državi Unity in Zgornji Nil; ker so se spopadi na terenu okrepili, ko je vojska napadla glavno mesto zvezne države Jonglei Bor, ki je v rokah upornikov;

D. ker so množični zunajsodne usmrtitve, izbiranje ciljne skupine oseb na podlagi njihove etnične pripadnosti in samovoljna pridržanja dokumentirani, 6. januarja 2014 pa so bila odkrita vsaj tri množična grobišča;

E.  ker je v spopadih umrlo skoraj 1 000 ljudi, več kot 200 000 pa jih je bilo razseljenih ali so pobegnili iz države, večinoma v Ugando in Kenijo;

F.  ker vzhodnoafriške sosede, tudi Kenija in Etiopija, spodbujajo obe strani k iskanju miru; ker je Uganda na prošnjo predsednika Kiira poslala 1 200 vojakov in vojaško opremo za varovanje objektov, kot so letališča in državne zgradbe;

G. ker je proizvodnja nafte v Južnem Sudanu upadla za 45 000 sodčkov na dan (okoli 20 %) na 200 000 sodčkov na dan, potem ko so bila naftna polja v severni zvezni državi Unity zaprta zaradi spopadov;

H. ker so 7. januarja 2014 vlada in uporniške strani organizirale prvo osebno srečanje v Adis Abebi, s tem pa vzbudile upanje za premirje; ker je kot kaže, prišlo do zastoja pogovorov, ker je vlada zaprla 11 domnevnih načrtovalcev državnega udara;

I.   ker uporniki vztrajajo, da je treba izpustiti 11 visokih politikov, zaprtih zaradi domnevnega državnega udara, ki so tesno povezani z Macharjem, da se bodo lahko udeležili pogovorov; ker je predsednik Kiir dejal, da bi se lahko udeležili regionalno dogovorjenih pogovorov, če bodo pogovori preseljeni iz Etiopije v Džubo, da se bi lahko zvečer vračali na mesto pridržanja, saj bodo izpuščeni v skladu s sodnim postopkom države; ker so uporniki to ponudbo zavrnili; ker so pridržani izjavili, da njihov status pridržanih ne bi smel biti ovira pri doseganju dogovora o prenehanju sovražnosti;

J.   ker so se odposlanec ZDA Donald Booth in odposlanci sosednjih držav Južnega Sudana 11. januarja 2014 sestali z Riekom Macharjem, da bi vključili predloge obeh strani v osnutek dokumenta o premirju;

K. ker se kljub sedanjim mirovnim pogovorom še vedno nadaljujejo nestabilnost, spopadi in uporaba oboroženih sil; ker vladne sile skušajo znova zavzeti mesto Bor, ki je zadnja prestolnica, ki je še v rokah upornikov;

L.  ker se je 8. januarja 2014 več deset ljudi udeležilo miroljubnega pohoda v Džubi, na katerem so javno obsodili spopade med taboroma predsednika in odstavljenega podpredsednika;

M. ker so humanitarne razmere izjemno zaskrbljujoče, saj je dostop do ljudi, potrebnih pomoči, zelo omejen; ker so spopadi in napadi na humanitarne delavce in sredstva preprečili, da bi humanitarni delavci prišli v državo nudit pomoč;

N. ker je po prošnji OZN za pomoč 4. januarja 2014 začel delovati mehanizem Unije na področju civilne zaščite za pomoč Južnemu Sudanu s pomočjo v naravi pri zagotavljanju zatočišč, medicinskega materiala, zdravil, potrebnih dobrin in hrane;

O. ker je varnostni svet OZN 24. decembra 2013 sprejel resolucijo št. 2132 (2013), ki dovoljuje splošno okrepitev sil misije Združenih narodov v Južnem Sudanu s 5 500 vojaki in 440 policisti;

P.  ker je Urad OZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti objavil skupni poziv za zagotovitev 166 milijonov USD za odziv na krizo in pomoč približno 628 000 ljudem od januarja do marca 2014; ker med glavne prednostne naloge spadajo upravljanje taborišč, zagotavljanje hrane in sredstev za preživetje, zdravstva, zatočišč, vode, sanitarij in higiene ter stalen odziv na begunce, ki že živijo v Južnem Sudanu;

Q. ker Komisija podpira dejavnosti, s katerimi se rešujejo življenja, tako da je v obdobju 2012/13 za humanitarno pomoč namenila skoraj 160 milijonov EUR; ker je poleg tega v letu 2014 dala na razpolago 50 milijonov EUR za odziv na razvoj in stopnjevanje humanitarne krize v tej državi;

R.  ker je mednarodno kazensko sodišče izdalo dva naloga za prijetje zoper sudanskega predsednika Omarja al Baširja, ki ga obtožuje odgovornosti za vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človeštvo in dejanja genocida, ki so jih izvedle sudanske sile in njihova zavezniška milica džandžavid v Darfurju v Sudanu;

1.  odločno obsoja najnovejše izbruhe spopadov v Južnem Sudanu in strani poziva, naj odložita orožje in nemudoma končata nasilje, ki je povzročilo smrti, poškodbe in škodo med civilnim prebivalstvom od začetka krize decembra 2013;

2.  izraža veliko zaskrbljenost zaradi nedavnega stopnjevanja nasilja v Južnem Sudanu, ki ima resne politične, gospodarske, družbene in humanitarne posledice za že tako šibko in nestanovitno državo; je zlasti zaskrbljen zaradi etnične razsežnosti spopada; poudarja, da je iskanje moči z nasiljem ali delitvijo vzdolž etničnih ločnic v nasprotju z demokratičnim načelom pravne države in krši mednarodno pravo;

3.  obsoja kršitve človekovih pravic in zlorabe z vseh strani, tudi oboroženih skupin in nacionalnih varnostnih sil, o katerih se poroča, in poudarja, da morajo odgovorni za kršitve mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic, odgovarjati;

4.  poziva vlado in uporniške strani, naj na miren način rešijo razhajanja, pokažejo dobro voljo in se dogovorijo za brezpogojno premirje in prenehajo s sovražnostmi, da bi se zmanjšala napetost in olajšalo že tako hude razmere, v katerih živi prebivalstvo;

5.  pozdravlja prizadevanja odposlancev Medvladne agencije za razvoj za dosego sprave, pa tudi njihovo zavezanost k temu, da bodo sprejeli vse potrebne ukrepe, da se bo omogočil uspešen zaključek pogajanj med južnosudanskimi voditelji; v celoti podpira sedanja pogajanja v Adis Abebi, in v zvezi s tem poziva vlado in uporniške strani, naj se udeležijo brezpogojnih, vključujočih in celostnih političnih pogovorov v dobri veri ter v celoti sodelujejo s posebnimi odposlanci Medvladne agencije za razvoj;

6.  poziva južnosudansko vlado, naj uvede potrebne politične in gospodarske reforme, da se bo odpravilo slabo upravljanje, trajna revščina, povečevanja korupcije in negotovost v državi;

7.  pozdravlja odločitev sveta Afriške unije za mir in varnost, da ustanovi komisijo, ki bo preiskovala kršitve človekovih pravic in druge zlorabe ter priporočala načine in orodja za zagotavljanje prevzemanja odgovornosti, sprave in celjenja ran v vseh skupnostih;

8.  spodbuja vse sosednje države Južnega Sudana k tesnemu medsebojnemu sodelovanju za izboljšanje varnostnih razmer v regiji; poudarja, da bi zlasti sodelovanje s Sudanom pomenilo izboljšanje vezi, potem ko sta bila nasprotnika iz državljanske vojne na začetku leta 2012 znova blizu spora zaradi pristojbin za nafto in meje;

9.  poziva južnosudanske voditelje, naj dovolijo humanitarnim delavcem, da opravljajo svoje delo in jim zagotovijo varnost, ki jo potrebujejo za takojšnji odziv na osnovne potrebe prebivalstva in za preprečitev humanitarne tragedije v Južnem Sudanu;

10. poziva Komisijo, države članice in mednarodno skupnost, naj spoštujejo svoje zaveze o finančni pomoči tej regiji in zagotovijo sredstva za takojšen odziv na slabšanje humanitarnih razmer v Južnem Sudanu, zlasti pa za reševanje hudega pomanjkanja hrane in vode, zavetišč v sili in zaščite;

11. spodbuja Južni Sudan, naj ratificira Sporazum iz Cotonouja med EU in državami AKP, da bo lahko začele veljati dolgoročne zaveze EU razvoju Južnega Sudana;

12. pozdravlja odločitev za okrepitev misije OZN v Južnem Sudanu (UNMISS) z dodatnim vojaškim, policijskim, logističnim in civilnim osebjem; vendar poudarja, da je za zaščito civilistov prednostno odgovorna država;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi Južnega Sudana, komisarju za človekove pravice Južnega Sudana, južnosudanski nacionalni zakonodajni skupščini, institucijam Afriške unije, Medvladni agenciji za razvoj in generalnemu sekretarju OZN.