Propunere de rezoluţie - B7-0022/2014Propunere de rezoluţie
B7-0022/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Sudanul de Sud

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Sabine Lösing, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2014/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0022/2014
Texte depuse :
B7-0022/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0022/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Sudanul de Sud

(2014/2512(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere convențiile ONU privind refugiații,

–   având în vedere Acordul global de pace (AGP) semnat la 9 ianuarie 2005,

–   având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1990 (2011), 1997 (2011) și 1999 (2011),

–   având în vedere declarația Uniunii Africane din 31 ianuarie 2011,

–   având în vedere mandatul misiunii ONU în Sudanul de Sud (UNMISS),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Sudanul de Sud, cu o populație multietnică, este un stat independent din iulie 2011, ca urmare a AGP din 2005 și a unui referendum ce a avut loc numai în sudul Sudanului;

B.  întrucât, ca urmare a divergențelor de la nivel intern din cadrul conducerii Mișcării Populare de Eliberare a Sudanului, președintele Salva Kiir Mayardit și-a dizolvat întreg cabinetul și l-a demis pe vicepreședintele Riek Machar în iulie 2013;

C. întrucât conflictul a luat naștere din cauza problemei legate de cine conduce țara, iar numirile în poziții de conducere au devenit o modalitate de a face avere prin salarii ridicate și acces la privilegii și servicii nelimitate;

D. întrucât se presupune că vicepreședintele demis a încercat în decembrie 213 să dea o lovitură de stat, motiv pentru care 11 politicieni aliați cu Riek Machar au fost arestați, și întrucât președintele a insistat asupra aducerii acestora în fața justiției;

E.  întrucât în Armata de Eliberare Populară din Sudan au fost incluse fostele miliții, dar acestea își păstrează în continuare, în paralel, fosta structură și fosta conducere; întrucât, în 2012, cheltuielile militare s-au ridicat la 10,32% din PIB-ul țării, cel mai ridicat procentaj la nivel mondial;

F.  întrucât prin lupta pentru putere se dorește crearea și exploatarea unor diviziuni etnice, existând astfel pericolul ca aceasta să se transforme într-un război între etnii, care poate aduce Sudanul de Sud în pragul unui adevărat război civil;

G. întrucât societatea civilă a cerut găsirea unei soluții politice pașnice pentru această problemă;

H. întrucât, de la 15 decembrie 2013, conform relatărilor, numărul victimelor, în mare parte civili, se ridică la mult peste 1 000, existând gropi comune în multe părți ale țării; întrucât se estimează că 400 000 de persoane au fost strămutate în interiorul țării, unele dintre ele plecând deja în țările vecine, și întrucât ONU a acuzat atât guvernul, cât și rebelii de crearea acestei crize umanitare;

I.   întrucât zona cu cele mai puternice tensiuni din regiunea Jonglei se află aproape de frontiera cu Etiopia; întrucât există pericolul ca criza din Sudanul de Sud, împreună cu relatări și acuzații privind implicarea trupelor ugandeze și sudaneze în acest conflict pentru a-l sprijini pe președintele Kiir, să destabilizeze o mare parte din Africa de Est;

J.   întrucât mediatorii din blocul regional din Africa de Est al IGAD (Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare) conduc în prezent discuțiile de la Addis Abeba dintre reprezentanții celor două părți aflate în conflict;

K. întrucât decizia din 2012 a guvernului din Sudanul de Sud de a înceta producția de petrol din nordul țării a dus la o deteriorare a situației economice și la o scădere puternică a PIB‑ului, creșterea reală fiind estimată la -47,6%; întrucât, ca urmare a conflictelor, producția de petrol din statul Unity aproape că a fost sistată;

L.  întrucât acest conflict denotă o incapacitate de a soluționa problemele cele mai arzătoare cu care se confruntă populația;

M. întrucât Republica Sudanul de Sud este una dintre țările cele mai sărace și mai puțin dezvoltate din lume, 50% din populația acesteia aflându-se sub pragul sărăciei, având cea mai ridicată rată a mortalității materne, una dintre cele mai ridicate rate a mortalității infantile, un nivel de analfabetism de aproximativ 75% și numai o treime din populație având acces la apă curată;

N. întrucât Sudanul de Sud dispune de foarte multe terenuri agricole fertile și de alte resurse naturale în afară de petrol, între care se numără minereul de fier, cuprul, diamantele și aurul;

O. întrucât după misiunea ONU din Sudan (UNMIS) s-a desfășurat misiunea ONU din Sudanul de Sud (UNMISS), care a fost înființată la 9 iulie 2011, din personalul militar făcând parte 7 000 de persoane;

P.  întrucât, de la crearea sa, Sudanul de Sud a depins în continuare în mare parte de susținerea financiară din partea mai multor state, în primul rând a Statelor Unite și a Regatului Unit,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la acest conflict care ia amploare, ducând la decesul multor civili, invită părțile aflate în război să încheie imediat un armistițiu și își exprimă susținerea pentru o mediere neutră cu scopul de a asigura încheierea rapidă a unui acord;

2.  își exprimă susținerea pentru solicitarea societății civile privind găsirea unei soluții politice pașnice; solicită găsirea unei soluții politice lipsite de violență pentru divergențele interne și dezarmarea/dezafectarea miliției;

3.  solicită acordarea mai multor ajutoare umanitare pentru populația civilă implicată în lupte și pentru cei care părăsesc această zonă; îndeamnă ambele părți să acorde agențiilor ONU care acordă aceste ajutoare acces nelimitat;

4.  solicită UE și statelor sale membre să majoreze fondurile alocate țărilor vecine pentru a le ajuta să facă față refugiaților care sosesc în aceste țări; invită UE și statele sale membre să-și deschidă granițele pentru cei care se refugiază din cauza crizei din Sudan;

5.  invită țările vecine și toate celelalte forțe să nu intervină în această țară cu forțe armate; invită în special statele membre să oprească toate transporturile de arme sau de echipament militar destinate Sudanului de Sud, precum și toate exporturile de arme către această regiune;

6.  subliniază că este necesar ca resursele naturale ale țării, în special producția de petrol, să se afle sub controlul statului, iar statul să le folosească în interesul întregii sale populații și al prosperității țării, precum și pentru a elimina foametea și sărăcia;

7.  subliniază că guvernul Sudanului de Sud ar trebui să folosească fondurile primite pentru a elimina cauzele situației economice dezastruoase a țării, ale inegalităților și ale sărăciei extreme;

8.  subliniază faptul că situația ar putea fi mai bună dacă guvernul ar respecta drepturile civice, economice, sociale și democratice ale populației;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului Sudanului de Sud, guvernului Sudanului, guvernului Etiopiei, guvernului Ugandei și Uniunii Africane.