Predlog resolucije - B7-0022/2014Predlog resolucije
B7-0022/2014

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o razmerah v Južnem Sudanu
(2014/2512(RSP))
Sabine Lösing, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL

13.1.2014

Postopek : 2014/2512(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0022/2014
Predložena besedila :
B7-0022/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: