Predlog resolucije - B7-0023/2014Predlog resolucije
B7-0023/2014

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o spoštovanju temeljne pravice do prostega gibanja v EU
(2013/2960(RSP))
Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat
v imenu skupine GUE/NGL

13.1.2014

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0016/2014

Postopek : 2013/2960(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0023/2014
Predložena besedila :
B7-0023/2014
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: