Forslag til beslutning - B7-0024/2014Forslag til beslutning
B7-0024/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU
(2013/2960(RSP))
Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak
forfor ALDE-Gruppen

13.1.2014

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0016/2014

Procedure : 2013/2960(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0024/2014
Indgivne tekster :
B7-0024/2014
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: