Forslag til beslutning - B7-0024/2014Forslag til beslutning
B7-0024/2014

  FORSLAG TIL BESLUTNING
  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
  om overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU
  (2013/2960(RSP))
  Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak
  forfor ALDE-Gruppen

  13.1.2014

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0016/2014

  Procedure : 2013/2960(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0024/2014
  Indgivne tekster :
  B7-0024/2014
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: