Postupak : 2013/2995(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0028/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0028/2014

Rasprave :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 128kWORD 60k
13.1.2014
PE527.218v01-00
 
B7-0028/2014

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL

Rezolucija Europskog parlamenta o građanstvu Europske unije na prodaju (2013/2995(RSP))  
B7‑0028/2014

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 5. stavak 3. i članak 9. Ugovora o Europskoj uniji,

–   uzimajući u obzir članak 20. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 20., članak 21. stavak 1. i članak 45. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–   uzimajući u obzir članke 13. i 15. Opće deklaracije o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir presudu Suda od 2. ožujka 2010. u slučaju C-135/08 Janko Rottman protiv Slobodne Države Bavarske,

–   uzimajući u obzir dokument Europske migracijske mreže od 8. studenog 2012. o ad-hoc istraživanju o bogatim imigrantima („Ad-hoc Query on wealthy immigrants”),

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da pravila o stjecanju i gubitku državljanstva spadaju pod nadležnost država članica; budući da građanstvo Unije predstavlja dodatnu vrijednost te ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo, no ipak je zamišljeno kao temeljni status državljana država članica koji ne bi trebao ovisiti o ekonomskom statusu;

B.  budući da građanstvo Unije obuhvaća različita prava, uključujući pravo na kandidiranje i glasovanje na lokalnim i europskim izborima te slobodno kretanje, i budući da navedena prava diljem Europske unije dodjeljuje sama Unija;

C. budući da je slobodno kretanje unutar EU-a usko povezano s građanstvom Unije te budući da se ono dodjeljuje i državljanima trećih zemalja koji zakonski prebivaju u jednoj od država članica Europske unije;

D. budući da svaki pojedinac ima pravo napustiti svaku državu, uključujući vlastitu, te se vratiti u domovinu; budući da svaki pojedinac ima pravo na državljanstvo te budući da nitko ne bi smio biti proizvoljno lišen vlastitog državljanstva niti bi mu se smjelo zabraniti da ga promijeni;

E.  budući da je nekoliko država članica nedavno usvojilo mjere kojima se olakšava useljavanje visokokvalificiranih osoba ili vrlo bogatih pojedinaca, osobito prodajom viza;

F.  budući da je Malta usvojila zakonodavstvo o prodaji putovnica u zamjenu za znatne novčane iznose;

G. budući da su ti prijedlozi povezani sa stanjem gospodarstva i proračuna u nekim državama članicama, mjerama štednje i ciljevima smanjenja deficita te ozbiljnim javnim dugovanjima koji su posljedica politika koje je nametnula Unija; budući da je cilj mjera kojima se prodaje državljanstvo financirati javne proračune država članica ili omogućiti ulaganja u te države članice;

H. budući da dodjela državljanstva, statusa stalnog boravišta ili privremenog boravišta ne bi trebala ovisiti o ekonomskom ili socijalnom statusu; budući da se prava i slobode dodjeljuju svima te stoga ne mogu biti predmet financijskih transakcija, uključujući one koje provode države;

I.   budući da se prema migrantima koji dolaze raditi i živjeti u Europskoj uniji ne bi trebalo postupati drukčije na temelju njihovog ekonomskog ili socijalnog statusa;

1.  snažno osuđuje usvajanje zakonodavstva ili programa usmjerenih na dodjelu državljanstva ili statusa stalnog ili privremenog boravišta isključivo na temelju financijskih mogućnosti ili u zamjenu za projekte ulaganja u države članice; ističe da takve prakse krše načela jednakosti i zabrane diskriminacije te predstavljaju diskriminaciju između migranata;

2.  ističe da se, uzimajući u obzir prava koja su s njima povezana, državljanstvo i dozvole stalnog ili privremenog boravka ne smiju smatrati robom;

3.  napominje da građanstvo Unije predstavlja važan status koji se dodjeljuje svim državljanima država članica te izravno podrazumijeva dodjelu temeljnih prava i predstavlja obvezu za države članice EU-a;

4.  snažno osuđuje te prakse, dok istovremeno migranti koji godinama rade i vrijedno doprinose Europskoj uniji nemaju mogućnost ni podnijeti zahtjev za državljanstvo države članice u kojoj borave; izražava duboko žaljenje zbog činjenice da, dok se izabranim migrantima državljanstvo prodaje, ostali izlažu svoje živote opasnosti kako bi zaobišli granične kontrole EU-a;

5.  podsjeća na svoju predanost otvorenoj migracijskoj politici bez obzira na državljanstvo, imovinu ili prihode;

6.  žali zbog činjenice da određene države članice i dalje nisu dodijelile državljanstvo ili glasačka prava osobama koje su se u njih doselile prije 1991. i njihovim potomcima (koji u Latviji sačinjavaju 15 % stanovništva) ili što nisu dodijelile pravo glasa državljanima trećih zemalja koji zakonito borave na njihovom teritoriju;

7.  smatra da dodjela nacionalnog državljanstva ili boravišnog statusa na temelju financijskih mogućnosti podriva duh uzajamnog povjerenja u pitanjima državljanstva među svim državljanima i osobama koje borave u Europskoj uniji te među državama članicama te smatra da bi to moglo ostaviti velike posljedice na slobodu kretanja, glasačka prava i programe izuzeća od viza koji služe na korist svih građana EU-a;

8.  poziva sve države članice da pri provođenju svojih ovlasti u području državljanstva, stalnog ili privremenog boravišta poštuju europske i međunarodne konvencije o ljudskim pravima;

9.  poziva na širu raspravu o zajedničkim načelima koja bi trebala voditi politiku država članica u pitanjima državljanstva, građanstva te trajnog i privremenog boravišta;

10. poziva države članice da poštuju sve svoje međunarodne obveze, a posebno Europsku konvenciju o ljudskim pravima;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te parlamentima i vladama država članica.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti