Eljárás : 2013/2995(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0030/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0030/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2014 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 120kWORD 56k
13.1.2014
PE527.220v01-00
 
B7-0030/2014

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a megvásárolható uniós állampolgárságról (2013/2995(RSP))


Timothy Kirkhope, Roberts Zīle az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a megvásárolható uniós állampolgárságról  (2013/2995(RSP))  
B7‑0030/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az uniós Szerződések szerint a tartózkodási és állampolgársági ügyek a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak;

B.  mivel egyre növekszik azon tagállamok száma, amelyek ideiglenes tartózkodási engedélyt adnak ki olyan, harmadik országbeli állampolgároknak, akik az adott tagállamban közvetlen befektetéseket eszközölnek ingatlan, vállalkozás vagy bankbetétek révén; mivel egyes tagállamokban az ilyen kérelmezők a schengeni térség egészébe belépést biztosító állandó tartózkodási engedélyhez juthatnak; és mivel bizonyos tagállamok olyan intézkedéseket hoznak, amelyek gyakorlatilag az adott tagállam állampolgárságának áruba bocsátását eredményezhetik;

C. mivel az ingatlanberuházási programok esetében bizonyos országok egymással versengenek, aminek következtében csökken a tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges minimális beruházási összeg;

D. mivel bizonyos tagállamokban ezek a beruházási programok negatív mellékhatásokkal járnak, például a helyi ingatlanpiac torzulásait eredményezhetik;

E.  mivel aggályok merültek fel az átvilágítási folyamat és az ezzel kapcsolatos ügyek megfelelőségét illetően tekintettel arra, hogy néhány tagállam bűnüldöző szervei állítólag nem mindig képesek megfelelően kezelni az említett programokon keresztül benyújtott, tartózkodási engedély iránti kérelmek egyre növekvő számát;

F.  mivel néhány tagállam esetében a tartózkodási engedély iránt benyújtott kérelmek jelentős részét olyan harmadik országbeli állampolgárok nyújtják be, akik nem mindig működnek együtt megfelelő módon az illetékes bűnüldöző szervekkel az adatok cseréje és a háttér-információk ellenőrzése tekintetében;

1.  tudomásul veszi a számos tagállami programot, amelyeket a befektetések vonzása érdekében hajtanak végre, és elismeri, hogy e programok lehetőséget kínálnak arra, hogy a válság sújtotta gazdaságokba friss pénzek érkezzenek;

2.  véleménye szerint a tartózkodási és állampolgársági ügyeknek továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe kell tartozniuk;

3.  hangsúlyozza, hogy aggódik a schengeni térség egészének biztonságáért, valamint kiemeli, hogy a tartózkodási engedélyek odaítélésével kapcsolatos és a tagállamok által végrehajtott programok és eljárások sokfélesége közvetlen hatást gyakorol a schengeni térségbe való bejutásra;

4.  felszólítja a tagállamokat, hogy az átvilágításokat továbbra is a legmagasabb színvonalon végezzék a bűnözők és a pénzmosók általi visszaélések elkerülése érdekében;

5.  megjegyzi, hogy a vonzóbb beruházási feltételekért folyó jelenlegi verseny a schengeni térségre érvényes tartózkodási engedélyek megszerzését szabályozó normák és előírások lazulását eredményezheti; felszólítja a tagállamokat, hogy olyan befektetési programokat hajtsanak végre, amelyek állampolgáraikra és gazdaságaikra nézve a legtöbb előnnyel járnak;

6.  aggodalmának ad hangot azon torzulások miatt, amelyek néhány tagállamban a gazdaság bizonyos területein, például az ingatlanpiacon jelentkeztek; aggódik továbbá amiatt, hogy néhány tagállam különösen kiszolgáltatott a mesterségesen megemelt eszközáraknak és a kereskedelmi hitelekért folytatott tisztességtelen versenynek, aminek következtében a helyben élők hátrányba kerülnek, és társadalmi feszültségek alakulhatnak ki;

7.  felhívja a tagállamokat, hogy hatáskörük gyakorlása során járjanak el körültekintően, és vegyék figyelembe a lehetséges mellékhatásokat;

8.  felszólítja a tagállamokat, hogy hatékonyan működjenek együtt egymással és a megfelelő uniós szervekkel, például az Europollal a befektetési programjaikkal való büntetőjogi visszaélések elkerülése érdekében;

9.  kéri a Bizottságot a különböző tagállami programok nyomon követésére, valamint az e programokkal kapcsolatos potenciális pénzügyi, büntetőjogi és biztonsági kockázatok elemzésére;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat