Propunere de rezoluţie - B7-0032/2014Propunere de rezoluţie
B7-0032/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Sudanul de Sud

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0018/2014

Procedură : 2014/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0032/2014
Texte depuse :
B7-0032/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0032/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Sudanul de Sud

(2014/2512(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Sudanul de Sud, în special cea din 10 decembrie 2013 referitoare la eforturile comunității internaționale în domeniul dezvoltării și al „construcției statale” a Sudanului de Sud[1],

–   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei, Catherine Ashton, din 2 ianuarie 2014 și 24 decembrie 2013 privind situația din Sudanul de Sud,

–   având în vedere Concluziile Consiliului din 22 iulie 2013 privind Sudanul și Sudanul de Sud,

–   având în vedere declarația locală a UE din 20 decembrie 2013 făcută de delegația Uniunii Europene,

–   având în vedere Rezoluțiile 2132 (2013) din 24 decembrie 2013 și 2126 (2013) din 25 noiembrie 2013 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–   având în vedere discuțiile privind situația din Sudanul de Sud, solicitate de Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane (CPS), în special la reuniunea sa de la Banjul din 30 decembrie 2013, și de Summitul Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare (IGAD) care a avut loc la Nairobi la 27 decembrie 2013,

–   având în vedere Acordul global de pace (AGP) semnat în Sudan în 2005,

–   având în vedere foaia de parcurs pentru Sudan și Sudanul de Sud stabilită în comunicatul emis de Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane la 24 aprilie 2012, pe care UE o susține fără rezerve,

–   având în vedere comunicatul de presă emis de Uniunea Africană în numele Președintelui Comisiei Uniunii Africane, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, la 4 ianuarie 2014,

–   având în vedere declarația Secretariatului executiv al Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare (IGAD) din 19 decembrie 2013,

–   având în vedere Acordul de la Cotonou revizuit,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice,

–   având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât conflictele armate dintre grupurile etnice au izbucnit în Sudanul de Sud la 15 decembrie 2013, iar violența s-a intensificat în mod dramatic, ceea ce a dus la deteriorarea situației și la o criză umanitară de mari proporții;

B.  întrucât criza s-a declanșat atunci când președintele Kiir a declarat că soldați loiali lui Riek Machar, fostul vicepreședinte demis în iulie, au lansat o tentativă de lovitură de stat; întrucât președintele Kiir aparține grupului etnic Dinka și Machar grupului Lou Nuer, iar pe parcursul conflictului s-a înregistrat un număr crescând de rapoarte privind acte de violență comise pe motive etnice;

C. întrucât potrivit ONU aproape 1 000 de persoane au fost ucise și peste 200 000 de civili au fost strămutați din cauza conflictului din patru state, și anume Ecuatoria Centrală, Jonglei, Unitate și Nilul Superior; întrucât numărul persoanelor din Sudanul de Sud care caută adăpost în țările învecinate a crescut la aproximativ 22 610, dintre care în jur de 13 000 au trecut în Uganda după 15 decembrie, în timp ce alți 5 290 de refugiați au ajuns în Etiopia;

D. întrucât deja înaintea violenței armate din decembrie 2013 se estima că 3,1 milioane de persoane aveau nevoie de asistență umanitară;

E.  întrucât ostilitățile active reprezintă principala provocare din punctul de vedere al accesului pentru operațiunile de răspuns umanitar; întrucât accesul la alimente rămâne limitat pentru persoanele din întreaga țară, iar distribuirea de produse alimentare de bază este necesară în special în Bor și Bentiu; întrucât violența și strămutarea au dus la pierderea mijloacelor de trai, afectând în special sursele alimentare, iar acest lucru poate duce în cele din urmă la o criză nutrițională;

F.  întrucât potrivit ONU ajutoarele de urgență disponibile pentru aproximativ 62 000 de persoane care s-au refugiat în taberele ONU din Sudanul de Sud se epuizează; întrucât există pericolul unor epidemii de holeră și rujeolă, fiind imperios necesare servicii medicale de bază, accesul la apă potabilă și condiții sanitare mai bune;

G. întrucât părțile implicate în conflictul din Sudanul de Sud au inițiat negocieri la 7 ianuarie 2014 la Addis Abeba, sub egida IGAD; întrucât încetarea ostilităților, deschiderea de coridoare umanitare, problema prizonierilor politici și protecția civililor vor constitui principalele teme ale discuțiilor;

H. întrucât, în pofida negocierilor de pace în curs de desfășurare, situația securității rămâne alarmantă, luptele continuând în mai multe locuri din Sudanul de Sud, inclusiv în jurul Bor din statul Jonglei și în zone din statele Unitate și Nilul Superior;

I.   întrucât Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție în temeiul căreia vor fi trimise întăriri sub forma a 5 500 de soldați și 440 de ofițeri de poliție, pentru a consolida contingentele misiunii ONU în Sudanul de Sud;

J.   întrucât Comisia sprijină acțiunile de salvare de vieți omenești, aproape 160 milioane EUR fiind alocați pentru ajutor umanitar în 2012/2013; întrucât aceasta pune la dispoziție și 50 de milioane EUR în 2014 ca răspuns la desfășurarea și intensificarea crizei umanitare din țară;

K. întrucât Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a lansat un apel consolidat în vederea colectării a 166 milioane USD pentru a reacționa la criză și a sprijini, conform estimărilor, 628 000 de oameni din ianuarie până în martie 2014;

L.  întrucât agențiile umanitare au lansat Planul de răspuns la situația de criză din Sudanul de Sud la 31 decembrie 2013, solicitând 209 milioane USD pentru a veni în întâmpinarea nevoilor apărute ca urmare a crizei actuale;

M. întrucât 11 politicieni au fost arestați în Sudanul de Sud; întrucât printre persoanele reținute în absența unor acuzații se numără Pagan Amum, fost secretar general al Mișcării Populare de Eliberare a Sudanului, aflată la guvernare;

N. întrucât Curtea Penală Internațională a emis două mandate de arestare împotriva președintelui al-Bashir, acuzându-l de responsabilitate pentru crime de război, crime împotriva umanității și acte de genocid comise de forțele sudaneze și de miliția aliată Janjaweed în Darfur, Sudan;

O. întrucât Sudanul de Sud nu dispune de servicii de bază, cum ar fi apa potabilă, instalațiile sanitare și serviciile de sănătate; întrucât unul din șapte copii moare înainte de a împlini vârsta de cinci ani și o sarcină din șase are drept rezultat moartea mamei, în timp ce peste 20% din populație suferă de subnutriție, iar epidemiile mortale sunt frecvente și se răspândesc ușor; întrucât insecuritatea alimentară constituie o amenințare pentru mai mult de un milion de persoane în fiecare an;

P.  întrucât construcția statală și depășirea fragilității necesită o perspectivă pe termen lung și un angajament solid, previzibil și stabil din partea comunității internaționale;

Q. întrucât Sudanul de Sud este foarte dependent de producția de petrol și, în prezent, pe deplin dependent de Sudan în ceea ce privește exporturile, o situație care este nu doar neviabilă din punct de vedere economic, ci reprezintă și un instrument de presiune asupra noii țări, provocând astfel tensiuni suplimentare;

R.  întrucât producția de petrol a Sudanului de Sud a scăzut cu 45 000 de barili pe zi până la 200 000 de barili pe zi după închiderea câmpurilor petroliere din statul său nordic Unitate ca urmare a luptelor,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la recenta escaladare a violenței în Sudanul de Sud, care are grave consecințe umanitare, în materie de securitate, politice, economice și sociale într-o țară deja fragilă și volatilă, și ar putea destabiliza întreaga regiune a Africii de Est;

2.  condamnă cu fermitate recenta izbucnire a luptelor în Sudanul de Sud și invită toate părțile să depună armele și să pună capăt imediat violenței care a avut drept rezultat morți, răniți și daune în rândul populației civile și a dus la strămutarea a peste 200 000 de persoane de la începutul crizei în decembrie 2013;

3.  îndeamnă toate părțile implicate să respecte legislația internațională umanitară și în materie de drepturi ale omului, precum și să acorde acces și protecție agențiilor umanitare care vin în sprijinul populației civile aflate în suferință și să deschidă coridoare umanitare pentru furnizarea de provizii și echipamente; invită toate părțile beligerante din țară să permită zboruri de reaprovizionare a bazelor sale;

4.  sprijină pe deplin negocierile în curs de desfășurare de la Addis Abeba pentru încetarea imediată a focului și găsirea unui mod de a asigura pacea și stabilitatea pe termen lung; invită guvernul și rebelii să inițieze un dialog politic necondiționat, integrator și cuprinzător cu bună-credință în vederea încheierii cu succes a negocierilor; salută eforturile Uniunii Africane (UA) și ale IGAD în scopul promovării dialogului și medierii integratoare;

5.  încurajează toate țările care se învecinează cu Sudanul de Sud să colaboreze îndeaproape pentru a îmbunătăți situația securității din regiune;

6.  invită toate părțile să pună capăt imediat tuturor încălcărilor drepturilor omului, inclusiv celor care afectează refugiații și persoanele strămutate, femeile și persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, precum și jurnaliștii, și solicită ca persoanele responsabile de încălcarea drepturilor omului, inclusiv de acte de violență sexuală, să fie trase la răspundere;

7.  salută decizia Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane de a crea o comisie care să investigheze încălcările drepturilor omului și alte abuzuri și recomandă metode și mijloace pentru a asigura responsabilizarea, reconcilierea și vindecarea în rândul tuturor comunităților;

8.  subliniază importanța unor eforturi reînnoite ale guvernului Sudanului de Sud și ale partenerilor săi internaționali de monitorizare a dezarmării, demobilizării și reintegrării grupurilor armate și de reformare mai amplă a sectorului de securitate;

9.  regretă decizia Înaltului Reprezentant al UE de a rezilia mandatul Reprezentantului Special al UE pentru Sudan/Sudanul de Sud, având în vedere gravitatea tensiunilor politice din Sudan și conflictele armate; consideră că, fără un Reprezentant Special desemnat al UE pentru Sudan/Sudanul de Sud, UE va avea o poziție marginală în cadrul negocierilor și al eforturilor internaționale; solicită, prin urmare, Înaltului Reprezentant să revină asupra acestei decizii și să prelungească mandatul Reprezentantului Special pentru Sudan/Sudanul de Sud;

10. solicită comunității internaționale să-și onoreze angajamentele privind finanțarea Sudanului de Sud și a regiunii și, în special, să abordeze deficiențele majore în ce privește ajutoarele alimentare, adăposturile și protecția de urgență;

11. subliniază necesitatea de a investi masiv în infrastructură, în furnizarea de servicii de bază și în dezvoltarea agriculturii în Sudanul de Sud;

12. îndeamnă guvernul Sudanului de Sud să realizeze reformele politice și economice necesare cu scopul de a oferi soluții pentru probleme ale țării cum ar fi gestiunea defectuoasă, sărăcia cronică, creșterea nivelurilor corupției și insecurității;

13. îndeamnă Sudanul de Sud să ratifice Acordul de la Cotonou dintre UE și țările ACP, pentru a permite angajarea pe termen lung a UE în dezvoltarea Sudanului de Sud;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului Sudanului de Sud, Comisarului pentru drepturile omului din Sudanul de Sud, Adunării Naționale Legislative din Sudanul de Sud, instituțiilor Uniunii Africane, Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare, precum și Secretarului General al ONU.