Predlog resolucije - B7-0032/2014Predlog resolucije
B7-0032/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Južnem Sudanu

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0018/2014

Postopek : 2014/2512(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0032/2014
Predložena besedila :
B7-0032/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0032/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Južnem Sudanu

(2014/2512(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Južnem Sudanu, zlasti z dne 10. decembra 2013 o prizadevanjih mednarodne skupnosti na področju razvoja in izgradnje države v Južnem Sudanu[1],

–   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije Catherine Ashton z dne 2. januarja 2014 in 24. decembra 2013 o razmerah v Južnem Sudanu,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 22. julija 2013 o Sudanu in Južnem Sudanu,

–   ob upoštevanju izjave EU, ki jo je na kraju samem 20. decembra 2013 podala delegacija Evropske unije,

–   ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta ZN 2132 (2013) z dne 24. decembra 2013 in 2126 (2013) z dne 25. novembra 2013,

–   ob upoštevanju dialoga o razmerah v Južnem Sudanu, h kateremu so pozvali svet Afriške unije za mir in varnost, in sicer na srečanju v Banjulu 30 decembra 2013, in udeleženci vrhunskega srečanja Medvladne agencije za razvoj (IGAD) 27. decembra 2013 v Nairobiju,

–   ob upoštevanju sudanskega celovitega mirovnega sporazuma iz leta 2005,

–   ob upoštevanju časovnega načrta za Sudan in Južni Sudan, ki ga je v sporočilu z dne 24. aprila 2012 objavil svet Afriške unije za mir in varnost in ga EU v celoti podpira,

–   ob upoštevanju izjave za medije, ki jo je 4. januarja 2014 podala Afriška unija v imenu predsednice Komisije Afriške unije dr. Nkosazane Dlamini-Zuma,

–   ob upoštevanju izjave izvršilnega sekretariata Medvladne agencije za razvoj z dne 19. decembra 2013,

–   ob upoštevanju revidiranega Sporazuma iz Cotonuja,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–   ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so 15. decembra 2013 v Južnem Sudanu izbruhnili oboroženi spopadi med etnični skupinami, nasilje pa se je drastično povečalo, kar je močno poslabšalo tamkajšnje razmere in prerastlo v splošno humanitarno krizo;

B.  ker je kriza izbruhnila, ko je predsednik Salva Kiir izjavil, da so vojaki, zvesti julija odstavljenemu podpredsedniku Rieku Macharju, poskusili izvesti državni udar; ker je predsednik Salva Kiir pripadnik etnične skupine Dinkov, Riek Machar pa etnične skupine Nuerov, in ker spopade vse bolj zaznamujejo poročila o etničnem nasilju;

C. ker so spopadi po podatkih ZN terjali skoraj 1000 človeških življenj in v beg prisilili več kot 200 000 civilistov iz štirih zveznih držav, in sicer iz Osrednje Ekvatorije, Džongleja, Unity in Zgornjega Nila; ker se je število Južnosudancev, ki so poiskali zatočišče v sosednjih državah, povzpelo na približno 22 610, od katerih jih je od 15. decembra skoraj 13 000 prečkalo mejo in pobegnilo v Ugando, 5290 pa v Etiopijo;

D. ker naj bi 3,1 milijona ljudi že pred izbruhom oboroženega nasilja decembra 2013 potrebovalo humanitarno pomoč;

E.  ker humanitarne operacije otežujejo predvsem aktivne sovražnosti; ker ima prebivalstvo v vsej državi omejen dostop do hrane in je treba razdeliti osnovna živila in zagotoviti hrano, zlasti v Boru in Bentiu; ker ljudje zaradi nasilja in izgona nimajo več osnovnih sredstev za preživljanje, zlasti hrane, kar utegne povzročiti krizo zaradi pomanjkanja hrane;

F.  ker so po podatkih ZN pošiljke pomoči za približno 62 000 ljudi, ki se je zateklo v begunsko taborišče ZN v Južnem Sudanu, skoraj porabljene; ker obstaja nevarnost kolere in ošpic ter je nujno treba zagotoviti zdravniško oskrbo, čisto vodo in boljše higienske razmere;

G. ker sta sprti strani v Južnem Sudanu 7. januarja 2014 v Adis Abebi začeli pogajanja pod okriljem Medvladne agencije za razvoj; ker bodo glavne točke teh pogajanj prenehanje sovražnosti, odprtje humanitarnih koridorjev, vprašanje političnih zapornikov in varstvo civilistov;

H. ker so varnostne razmere kljub mirovnim pogajanjem še vedno zaskrbljujoče, spopadi se namreč nadaljujejo na številnih območjih Južnega Sudana, med drugim v okolici mesta Bor v zvezni državi Džonglej in na območjih zveznih držav Unity in Zgornji Nil;

I.   ker je varnostni svet ZN sprejel resolucijo o napotitvi 5500 vojakov in 440 policistov v Južni Sudan, da se povečajo splošne zmogljivosti tamkajšnje misije ZN;

J.   ker Komisija podpira dejavnosti reševanja življenj, in sicer je v obdobju 2012/13 za humanitarno pomoč namenila skoraj 160 milijonov EUR; ker je poleg tega v letu 2014 dala na razpolago 50 milijonov EUR za odziv na razvoj in stopnjevanje humanitarne krize v tej državi;

K. ker je Urad ZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti splošno pozval, da bo treba od januarja do marca 2014 zagotoviti 166 milijonov USD za odziv na krizo in pomoč približno 628 000 ljudem;

L.  ker so agencije za pomoč 31. decembra 2013 začele izvajati načrt za odzivanje na krizo v Južnem Sudanu in potrebujejo 209 milijonov USD za zadostitev potrebam v tej krizi;

M. ker je bila 11 politikom v Južnem Sudanu odvzeta prostost; ker je med pridržanimi brez obtožnice tudi Pagan Amum, nekdanji generalni sekretar vladajočega Sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja;

N. ker je mednarodno kazensko sodišče izdalo dva naloga za prijetje sudanskega predsednika Omarja al Baširja in ga obtožuje odgovornosti za vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in dejanja genocida, ki so jih izvedle sudanske sile in njihova zavezniška džandžavidska milica v Darfurju v Sudanu;

O. ker v Južnem Sudanu primanjkuje osnovnih storitev, kot so oskrba s čisto vodo, sanitarne storitve in zdravstvena oskrba; ker vsak peti otrok umre, preden dopolni pet let, in ker se vsaka šesta nosečnost konča s smrtjo matere, poleg tega je več kot 20 % prebivalcev podhranjenih, smrtonosne epidemije pa so zelo pogoste in se zlahka širijo; ker je zaradi neustrezne prehranske varnosti vsako leto ogroženih več kot milijon ljudi;

P.  ker sta za izgradnjo države in odpravo nestabilnosti potrebni dolgoročna perspektiva ter trdno, predvidljivo in stabilno delovanje mednarodne skupnosti;

Q. ker je Južni Sudan močno odvisen od proizvodnje nafte in je trenutno popolnoma odvisen od Sudana, kar zadeva izvoz, torej je v razmerah, ki niso le ekonomsko nesprejemljive, temveč omogočajo izvajanje pritiskov na to novo državo, kar ustvarja še dodatne napetosti;

R.  ker je proizvodnja nafte v Južnem Sudanu upadla za 45000 sodčkov na dan na 200 000 sodčkov na dan, potem ko so bila naftna polja v njegovi severni zvezni državi Unity zaprta zaradi spopadov;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi najnovejšega izbruha nasilja v Južnem Sudanu, ki ima hude humanitarne, varnostne, politične, gospodarske in družbene posledice za že tako krhko in nestabilno državo in utegne destabilizirati vso vzhodnoafriško regijo;

2.  odločno obsoja najnovejše izbruhe spopadov v Južnem Sudanu in strani poziva, naj odložita orožje in nemudoma končata nasilje, ki je od začetka krize decembra 2013 terjalo smrtne žrtve, poškodbe in škodo med civilnim prebivalstvom ter več kot 200 000 ljudi prisililo v izgnanstvo;

3.  poziva vse strani, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno zakonodajo o človekovih pravicah ter naj humanitarnim agencijam, ki želijo pomagati civilnemu prebivalstvu v stiski, omogočijo dostop in jim nudijo zaščito in naj odprejo humanitarne koridorje za oskrbo s pomočjo in opremo; poziva vse sprte strani v državi, naj omogočijo prelete letal za oskrbo njihovih baz z novimi pošiljkami;

4.  popolnoma podpira tekoča pogajanja v Adis Abebi za takojšnjo prekinitev ognja in iskanje načinov za trajen mir in stabilnost; poziva vlado in uporniške strani, naj dobronamerno sodelujejo v brezpogojnem, vključujočem in celostnem političnem dialogu za uspešen zaključek pogajanj; pozdravlja prizadevanja Afriške unije in Medvladne agencije za razvoj za spodbujanje vključujočega dialoga in mirovno posredovanje;

5.  poziva vse sosednje države Južnega Sudana k tesnemu medsebojnemu sodelovanju za izboljšanje varnostnih razmer v tej regiji;

6.  poziva vse strani, naj nemudoma končajo vse kršitve človekovih pravice, vključno s tistimi, ki zadevajo begunce in razseljene osebe, ženske in pripadnike ranljivih skupin, pa tudi novinarje, ter poziva, naj se tiste, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic, vključno s spolnim nasiljem, privede pred sodišče;

7.  pozdravlja odločitev sveta Afriške unije za mir in varnost o ustanovitvi komisije, ki bo preiskovala kršitve človekovih pravic in drugih zlorab ter priporočala načine in orodja za zagotavljanje prevzemanja odgovornosti, sprave in celjenja ran v vseh skupnostih;

8.  poudarja pomen ponovnega prizadevanja južnosudanske vlade in mednarodnih partneric za razorožitev, demobilizacijo in ponovno vključitev oboroženih skupin ter izvedbo splošne reforme varnostnega sektorja;

9.  obžaluje odločitev visoke predstavnice EU o zaključku mandata posebnega predstavnika EU za Sudan/Južni Sudan, medtem ko v Sudanu vladajo hudi politični nemiri in potekajo oboroženi spopadi; meni, da se bo EU brez posebnega predstavnika za Sudan/Južni Sudan znašla na obrobju mednarodnih pogajanj in prizadevanj; zato visoko predstavnico poziva, naj prekliče to odločitev in podaljša mandat posebnega predstavnika za Sudan/Južni Sudan;

10. poziva mednarodno skupnost, naj spoštuje svoje zaveze Južnemu Sudanu in tej regiji glede financiranja in naj zlasti obravnava veliko pomanjkanje pomoči v hrani, zavetišč in zaščite;

11. poudarja, da so potrebne velike naložbe v infrastrukturo, zagotavljanje osnovnih storitev in razvoj kmetijstva v Južnem Sudanu;

12. poziva južnosudansko vlado, naj uvede potrebne politične in gospodarske reforme, da se bodo rešili problemi slabega upravljanja, trdovratne revščine, porasta korupcije in negotovosti v državi;

13. poziva Južni Sudan, naj ratificira Sporazum iz Cotonouja med EU in državami AKP, da bo lahko EU sprejela dolgoročne zaveze za razvoj Južnega Sudana;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi Južnega Sudana, komisarju za človekove pravice Južnega Sudana, južnosudanski nacionalni zakonodajni skupščini, institucijam Afriške unije, Medvladni agenciji za razvoj in generalnemu sekretarju ZN.