Eljárás : 2014/2517(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0051/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0051/2014

Viták :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Szavazatok :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 130kWORD 63k
15.1.2014
PE527.241v01-00
 
B7-0051/2014

kérelemmel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek vitájának napirendre történő felvételéről

az eljárási szabályzat 122. cikke alapján


az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépésekről (2014/2517(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, Bogusław Sonik a PPE képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása az LMBTI személyek kriminalizálására irányuló közelmúltbeli lépésekről (2014/2517(RSP))  
B7‑0051/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre, valamint a pekingi cselekvési platformra, amely hangsúlyozza, hogy minden nőnek joga van arra, hogy a szexualitásával összefüggő kérdésekről kényszerítéstől, megkülönböztetéstől és erőszaktól mentesen saját maga rendelkezzen, továbbá szabad és felelősségteljes döntéseket hozzon,

–   tekintettel az ENSZ emberi jogokról, szexuális irányultságról és nemi identitásról szóló, 2011. június 17-i A/HRC/17/19 határozatára,

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának az LMBTI személyek globális jogairól és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésről és erőszakról folytatott tárgyalásaira,

–   tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának, Navi Pillay-nak a testülethez intézett, a személyek szexuális irányultságából és nemi identitásából eredő erőszak és megkülönböztetés megszüntetéséről szóló nyilatkozataira,

–   tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (Cotonoui Megállapodás) második felülvizsgálatára és a benne foglalt emberi jogi záradékokra, különösen a 8. cikk (4) bekezdésére és a 9. cikkre,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére, 3. cikkének (5) bekezdésére és 21. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. cikkére, amelyben az Európai Unió, illetve annak tagállamai kötelezettséget vállalnak az egyetemes emberi jogok előmozdítására, valamint az egyének védelmére a tágabb világban fenntartott kapcsolataik keretében,

–   tekintettel a homoszexualitás ellen irányuló ugandai törvénytervezetről szóló, 2009. december 17-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az Ugandáról, pontosabban az úgynevezett „Bahati-törvényről” és az LMBT-személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetésről szóló, 2010. december 16-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel a David Kato ugandai meggyilkolásáról szóló, 2011. február 17-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel az emberi jogok, a szexuális irányultság és a nemi identitás vonatkozásában az ENSZ-ben végzett munkáról szóló, 2011. szeptember 28-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel a leszbikus nőkkel szembeni erőszakról és a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek jogairól Afrikában témájú, 2012. július 5-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkére,

A. mivel minden ember szabadnak és egyenlőnek születik méltóság és jogok tekintetében; mivel valamennyi állam kötelessége megelőzni a szexuális irányultságon, a nemi identitáson és annak kifejezésén alapuló erőszakot és megkülönböztetést;

B.  mivel az LMBTI személyeket ugyanazok a jogok illetik, mint minden nőt és férfit, és ezeket a jogokat a szexuális irányultságtól, a nemi identitástól vagy annak kifejezésétől függetlenül védeni kell;

C. mivel 2013. december 20-án az ugandai parlament jóváhagyta a homoszexualitás elleni törvénytervezetet, amely az LMBTI személyek jogainak támogatását hétéves, az LMBTI személyek feljelentésének megtagadását hároméves, míg a „visszaeső bűnelkövetőket” vagy a HIV-pozitív jogsértőket életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtja; és mivel az azonos neműek közötti kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatot az ugandai büntető törvénykönyv 145. szakasza bűncselekményként kezeli;

D. mivel a nigériai szenátus 2013. december 17-én elfogadta az „azonos neműek házasságát tiltó törvénytervezetet”, amely 14 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtja az azonos neműek közötti kapcsolatot, és 10 évig terjedő szabadságvesztéssel az azonos neműek közötti kapcsolat tanúit, illetve az LMBTI-bárokat működtető, és az LMBTI-szervezeteket vagy - gyűléseket irányító személyeket;

E.   mivel 2013. december 11-én az indiai legfelsőbb bíróság megsemmisítette a delhi legfelsőbb bíróság 2009-es ítéletét, amely kimondta, hogy a 377. szakasz – a gyarmati időkből származó, a homoszexualitást büntető jogszabály – sérti az indiai alkotmányban szereplő egyenlőség elvét; az ítélet megsemmisítése révén a bíróság ismételten bűncselekményként kezeli a homoszexualitást, amelyért akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható;

F.  mivel az orosz Duma a közelmúltban elfogadott egy, a „nem hagyományos szexuális kapcsolatok” hirdetését tiltó jogszabályt;

1.  felhívja a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataikban fordítsanak figyelmet az LMBTI személyek emberi jogaira;

2.  elítéli a szexuális irányultságon, a nemi identitáson vagy annak kifejezésén alapuló gyűlöletkeltést és az erőszak szítását; felszólítja a fent említett országokat, hogy hatékonyan védjék meg az LMBTI személyek élethez és méltósághoz való jogát, és ítéljék el az őket sújtó erőszakot, megbélyegzést és megalázást;

3.  kéri Uganda elnökét, hogy ne írja alá a homoszexualitás elleni törvénytervezetet, megakadályozva ezzel annak törvénnyé válását, és helyezze hatályon kívül az ugandai büntető törvénykönyv 145. szakaszát;

4.  kéri Nigéria elnökét, hogy ne írja alá az „azonos neműek házasságát tiltó törvénytervezetet”, megakadályozva ezzel a tervezet törvénnyé válását, és helyezze hatályon kívül a nigériai büntető törvénykönyv 214. és 217. szakaszát;

5.  üdvözli az indiai kormány arra irányuló kezdeményezését, hogy a legfelsőbb bíróság vizsgálja felül ítéletét, mivel az sérti az egyenlőség alkotmányos elvét; kéri az indiai parlamentet, hogy amennyiben a legfelsőbb bíróság nem vizsgálja felül az ítéletét, hatálytalanítsa a 377. szakaszt;

6.  mélységes aggodalmának ad hangot az Oroszországban elfogadott, a „nem hagyományos szexuális kapcsolatok” propagálását tiltó szövetségi törvény negatív következményei miatt, amely növeli az LMBTI személyek elleni megkülönböztetést és erőszakot, valamint korlátozza e személyek Oroszországon belüli szabad mozgását és Oroszországba költözését; felszólítja ezért Oroszországot, hogy vizsgálja felül e jogszabályt;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Uganda, Nigéria, India és Oroszország elnökének és parlamentjének.

 

(1)

HL C 286. E, 2010.10.22., 25. o.

(2)

HL C 169. E, 2012.6.15., 134. o.

(3)

HL C 188. E, 2012.6.28., 62. o.

(4)

HL C 56. E, 2013.2.26., 100. o.

(5)

HL C 349. E, 2013.11.29., 88. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat