Predlog resolucije - B7-0051/2014Predlog resolucije
B7-0051/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o najnovejših poskusih kriminalizacije oseb LGBTI

15.1.2014 - (2014/2517(RSP))

z zahtevo za vključitev razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države na dnevni red
v skladu s členom 122 Poslovnika

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, Bogusław Sonik v imenu skupine PPE


Postopek : 2014/2517(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0051/2014
Predložena besedila :
B7-0051/2014
Sprejeta besedila :

B7‑0051/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o najnovejših poskusih kriminalizacije oseb LGBTI

(2014/2517 (RSP)).

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah, Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk ter Pekinških izhodišč za ukrepanje, ki poudarjajo, da imajo vse ženske pravico do nadzora v vprašanjih svoje spolnosti ter o njih svobodno odločajo brez prisile, stigmatizacije in nasilja,

–   ob upoštevanju resolucije Sveta ZN za človekove pravice A/HRC/17/19 z dne 17. junija 2011 o človekovih pravicah, spolni usmerjenosti in spolni identiteti,

–   ob upoštevanju razprav Sveta Združenih narodov za človekove pravice o globalnih pravicah lezbijk, homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in nasilja,

–   ob upoštevanju izjav visoke komisarke ZN za človekove pravice Navi Pillay pred skupino o zaustavitvi nasilja in diskriminacije posameznikov zaradi njihove spolne usmerjenosti in spolne identitete,

–   ob upoštevanju druge revizije Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (sporazuma iz Cotonouja) ter klavzul o človekovih pravicah v tem sporazumu, zlasti v členih 8(4) in 9,

–   ob upoštevanju členov 2, 3(5) in 21 Pogodbe o Evropski uniji ter člena 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki Evropsko unijo in njene države članice zavezujejo k spoštovanju in spodbujanju splošnih človekovih pravic ter k varovanju posameznikov v njihovih odnosih do širšega sveta,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2009 o Ugandi: osnutek zakona proti istospolno usmerjenim legislation[1],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2010 o Ugandi: t. i. Bahatijev zakon in diskriminacija proti lezbijkam, gejem, biseksualcem, transeksualcem in interseksualcem[2],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. februarja 2011 o Ugandi: umor Davida Kate[3],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2011 o vprašanju človekovih pravic, spolne usmerjenosti in spolne identitete v Združenih narodih[4],

–   ob upoštevanju svoje predhodne resolucije z dne 5. julija 2012 o nasilju nad lezbijkami ter pravicah lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interseksualnih oseb v Afriki[5],

–   ob upoštevanju člena 122 Poslovnika,

A. ker so vsi ljudje rojeni svobodni in enaki, z dostojanstvom in pravicami; ker so vse države dolžne preprečiti nasilje in stigmatizacijo, ki temelji na spolni usmerjenost, spolni identiteti in spolnem izražanju,

B.  ker so pravice lezbijk, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev iste človekove pravice kot pravice vseh žensk in moških in jih je treba zaščititi ne glede na njihovo spolno usmerjenost, spolno identiteto ali spolno izražanje;

C. ker je ugandski parlament 20. decembra 2013 sprejel zakon proti homoseksualnosti, ki za podporo lezbijkam, gejem, biseksualcem, transseksualcem in interseksualcem predvideva kazen do sedem let zapora, za neprijavo lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev do treh let zapora ter za ponovne kršitelje ali kršitelje, ki so okuženi z virusom HIV, dosmrtno ječo, in ker so sporazumni istospolni odnosi že kaznivi v skladu z oddelkom 145 ugandskega kazenskega zakonika;

D. ker je nigerijski senat 17. decembra 2013 sprejel zakon o prepovedi istospolnih porok, ki osebe v istospolnem razmerju kaznuje z do 14 let zapora, priče istospolnih razmerij in osebe, ki vodijo bare za lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce pa z do 10 let zapora,

E.   ker je indijsko vrhovno sodišče 11. decembra 2013 razveljavijo sodbo višjega sodišča v Delhiju, ki je odločilo, da oddelek 377, ki je zakon iz časa kolonializma in ki prepoveduje homoseksualnost, krši načelo enakost indijske ustave, tako da je homoseksualnost ponovno postala kazniva in je zanjo zagrožena dosmrtna zaporna kazen,

F.  ker je ruska duma pred kratkim sprejela zakon, ki prepoveduje propagiranje „netradicionalnih spolnih odnosov“;

1.  poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj pri odnosih s tretjimi državami spremljajo stanje človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev;

2.  obsoja pozive k sovraštvu in nasilju zaradi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali njenega izražanja; poziva zgoraj navedene države, naj dejansko podprejo pravico lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev do življenja in dostojanstva, ter obsoja vse oblike nasilja, stigmatizacije in poniževanja teh ljudi;

3.  poziva predsednika Ugande, naj se vzdrži podpisa zakona o prepovedi homoseksualnosti in razveljavi oddelek 145 ugandskega kazenskega zakonika;

4.  poziva predsednika Nigerije, naj se vzdrži podpisa zakona o prepovedi istospolne zakonske zveze in razveljavi oddelka 214 in 217 nigerijskega kazenskega zakonika;

5.  pozdravlja pobudo indijske vlade, da vrhovno sodišče prosi za ponovno presojo svoje razsodbe, ker krši ustavno načelo enakosti; poziva indijski parlament, naj odpravi oddelek 377, če vrhovno sodišče ne bo ponovno presodilo o svoji razsodbi;

6.  je globoko zaskrbljen zaradi negativnih posledic sprejetja zveznega zakona v Rusiji, ki prepoveduje propagiranje „netradicionalnih spolnih odnosov“, kar povečuje diskriminacijo in nasilje na lezbijkami, geji, biseksualcev, transseksualci in interseksualci ter omejuje njihovo svobodo gibanja; zato poziva Rusijo, naj ponovno pregleda svojo zakonodajo;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter predsednikom in parlamentom Ugande, Nigerije, Indije in Rusije.