Predlog resolucije - B7-0068/2014Predlog resolucije
B7-0068/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o trgovini z ljudmi in izkoriščanju prostitucije

24.1.2014

v skladu s členom 120 Poslovnika

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0068/2014

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o trgovini z ljudmi in izkoriščanju prostitucije

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 120 Poslovnika,

A.     ker je bilo po podatkih globalnega indeksa suženjstva v letu 2013 žrtev trgovine z ljudmi skoraj 30 milijonov;

B.     ker po ocenah Združenih narodov približno 58 % žrtev trgovine z ljudmi postane predmet spolnega izkoriščanja;

C.     ker povpraševanje po plačljivih spolnih uslugah zločinske organizacije spodbuja, da poskušajo temu povpraševanju zadostiti;

D.     ker so v nekaterih evropskih državah, kot sta Nemčija in Nizozemska, legalizirali zagotavljanje plačljivih spolnih storitev, da bi s tem preprečili izkoriščanje ljudi, podatki nekaterih študij pa vendarle kažejo, da ti dve državi ostajata pomembni namembni destinaciji pri trgovini z ljudmi;

1.      poziva Komisijo, naj uvede preiskavo o mednarodni trgovini z ljudmi, zlasti o trgovini, povezani z izkoriščanjem prostitucije, ter vanjo vključi nevladne organizacije, ki delujejo v tem sektorju;

2.      poziva Komisijo, naj za države članice oblikuje smernice glede načinov preprečevanja trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja prostitucije.