Propunere de rezoluţie - B7-0071/2014Propunere de rezoluţie
B7-0071/2014

  RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă

  27.1.2014 - (D029683/02 – 2014/2500(RPS))

  depusă în conformitate cu articolul 88 alineatul (4) litera (d) și articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură
  Comisia pentru transport și turism

  Raportor: Brian Simpson

  Procedură : 2014/2500(RPS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0071/2014
  Texte depuse :
  B7-0071/2014
  Dezbateri :
  Voturi :
  Texte adoptate :

  B7‑0071/2014

  Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă

  (D029683/02 – 2014/2500(RPS))
   

  Parlamentul European,

  –       având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D029683/02),

  –       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE[1], în special articolul 7 alineatele (5) și (6),

  –       având în vedere avizul prezentat la 18 octombrie 2013 de comitetul menționat la articolul 65 din regulamentul menționat mai sus,

  –       având în vedere scrisoarea Comisiei din 16 ianuarie 2014 prin care aceasta îi solicită să declare că nu se va opune proiectului de regulament,

  –       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru transport și turism trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 ianuarie 2014,

  –       având în vedere articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei2,

  –       având în vedere articolul 88 alineatul (4) litera (d) și articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

  1.      declară că nu se opune proiectului de regulament al Comisiei;

  2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei și, spre informare, Consiliului.