Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0086/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0086/2014

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, 2014. január 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére

29.1.2014 - (C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))

az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva
Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadók: Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Eljárás : 2014/2508(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0086/2014
Előterjesztett szövegek :
B7-0086/2014
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B7‑0086/2014

Az Európai Parlament határozattervezete az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, 2014. január 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

(C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))
 

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2013)9651),

–       tekintettel a Bizottság 2014. január 21-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–       tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–       tekintettel eljárási szabályzata 87a. cikkének (6) bekezdésére,

A.     mivel fontos ügyelni arra, hogy a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a lehető leghamarabb hatályba lépjen, ugyanis sürgős szükség van arra, hogy a magatartási kódex alkalmazandó legyen a 2014–2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodások és programok jelenleg folyó kidolgozására;

1.      kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.