Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B7-0086/2014Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B7-0086/2014

RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-regolament ta' delega tal-Kummissjoni tas-7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta’ Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej

29.1.2014 - (C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))

imressqa skont l-Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteurs: Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proċedura : 2014/2508(DEA)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B7-0086/2014
Testi mressqa :
B7-0086/2014
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

B7‑0086/2014

Abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-regolament ta' delega tal-Kummissjoni tas-7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta’ Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej

(C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))
 

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra ir-regolament ta' delega tal-Kummissjoni (C(2013)9651),

–       wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tal-21 ta' Jannar 2014, li permezz tagħha hija talbet lill-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għar-regolament ta' delega,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra r-Regolament Nru°1303/2013 tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew, u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006, b'mod partikolari l-Artikolu 5(3) tiegħu,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi hu importanti li jkun żgurat li r-regolament ta' delega dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija jidħol fis-seħħ kemm jista' jkun malajr, minħabba l-bżonn urġenti ta' kodiċi ta' kondotta li japplika għall-preparazzjoni li għaddejja bħalissa tal-Ftehimiet ta' Sħubija u tal-programmi għall-perjodu 2014-2020;

1.      Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-regolament ta' delega;

2.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.