Prijedlog rezolucije - B7-0138/2014Prijedlog rezolucije
B7-0138/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE            o stanju u Ukrajini

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand u ime kluba Verts/ALE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0138/2014

Postupak : 2014/2547(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0138/2014
Podneseni tekstovi :
B7-0138/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0138/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Ukrajini

(2014/2547(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. prosinca 2013. o ishodu sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnosti Istočnog partnerstva, osobito u pogledu Ukrajine[1],

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 23. listopada 2013. o europskoj politici susjedstva: prema jačanju partnerstva – stajalište Europskog parlamenta o izvješćima za 2012.[2],

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. rujna 2013. o pritisku koji Rusija vrši na zemlje Istočnog partnerstva[3],

–       uzimajući u obzir zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu o Istočnom partnerstvu od 29. studenog 2013. naslovljenu „Istočno partnerstvo: put prema naprijed”,

–       uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/visoke predstavnice Catherine Ashton od 22. siječnja 2014. o nasilju i navodima o poginulim prosvjednicima u Kijevu i njezinu izjavu od 17. siječnja 2014. o razvoju događaja u ukrajinskom parlamentu,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Ukrajini donesene na sjednici Vijeća za vanjske poslove održanoj 20. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir sastanak na vrhu između EU-a i Rusije održan 28. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Ukrajine, koji je stupio na snagu 1. ožujka 1998. i novi Sporazum o pridruživanju parafiran 30. ožujka 2012.,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su nakon odluke ukrajinske vlade o obustavi potpisivanja Sporazuma o pridruživanju stotine tisuća ljudi spontano izišle na ulice diljem zemlje kako bi izrazile potporu europskom izboru; budući da se prosvjednici u Kijevu mirno okupljaju na Trgu neovisnosti tražeći snažne političke promjene kako bi potaknuli vladu da preispita svoju odluku;

B.     budući da se posljednjih tjedana stanje dodatno pogoršalo, a ljudi izlaze na ulice kako bi obranili demokraciju i građanske slobode nakon brutalnih napada interventne policije Berkut na prosvjednike, borce za ljudska prava i novinare;

C.     budući da unatoč međunarodnom pritisku nije zaustavljena politika zastrašivanja, represije i nasilja nad prosvjednicima čija su posljedica daljnja uhićenja, više od 2 000 ozlijeđenih, brojne otmice i najmanje šest poginulih;

D.     budući da su premijer Mikola Azarov i njegova vlada 28. siječnja 2014. ponudili ostavku; budući da je ukrajinski parlament istog dana ukinuo zakone koji su žurno doneseni 16. siječnja i kojima se ograničavalo pravo okupljanja i sloboda govora kao i aktivnosti organizacija civilnog društva;

E.     budući da je sljedećeg dana ukrajinski parlament donio zakon o amnestiji, a da nije prethodno postignut dogovor s oporbom o odredbama zakona i načinu njegove primjene te bez prethodnog rješavanja pitanja trenutno sveprisutnog nekažnjavanja djela koja su počinili pripadnici službi sigurnosti;

F.     budući da je Ukrajina bila među prioritetima sastanka na vrhu između EU-a i Rusije održanog u Bruxellesu 28. siječnja 2014.;

1.      izražava snažnu potporu svim ljudima koji su u posljednja dva mjeseca u Ukrajini izišli na ulice kako bi izrazili svoju potporu europskom izboru, demokraciji i poštovanju ljudskih prava, kao i svoje suosjećanje i solidarnost s njima;

2.      žestoko osuđuje brutalne napade ukrajinske specijalne policije na prosvjednike, zastrašivanja i zlostavljanja od strane pripadnika službi sigurnosti, otmice prosvjednika, proizvoljna uhićenja i dugotrajne pritvore prije suđenja kao i strategiju provokacije te poziva privođenje počinitelja pravdi;

3.      poziva predsjednika Janukoviča da naredi obustavu tih radnji te traži hitno i bezuvjetno oslobađanje i političku rehabilitaciju svih prosvjednika i političkih zatvorenika koji su nelegalno pritvoreni, uključujući i Juliju Timošenko; poziva na osnivanje istražnog odbora kako bi se istražila kršenja ljudskih prava koja se događaju od početka prosvjeda;

4.      pozdravlja glasovanje u ukrajinskom parlamentu 28. siječnja 2014. kojim su opozvani antidemokratski zakoni od 16. siječnja nakon što je postignut dogovor između većinske strane i oporbe te izražava žaljenje zbog činjenice što nije bilo moguće postići takav dogovor o zakonu o amnestiji; u tom pogledu poziva na nastavak dijaloga između političkih vođa te se nada da će to ubrzo dovesti do mirnog rješenja krize;

5.      mišljenja je da je ponovna uspostava ravnoteže među institucijama i eventualni povratak na ustav iz 2004. koji je Ustavni sud nelegalno ukinuo 2010. time zaobišavši ukrajinski parlament jedno od važnih pitanja koje je potrebno riješiti kako bi se razriješila kriza u Ukrajini;

6.      mišljenja je da bi aktivna prisutnost zastupnika Europskog parlamenta u Kijevu mogla spriječiti daljnju eskalaciju krize i u tom pogledu poziva na postavljanje stalne parlamentarne misije u Ukrajini koja će uključivati i nacionalne parlamente s ciljem smanjivanja napetost i omogućavanja dijaloga između dviju strana;

7.      ističe da prijedlog o potpisivanju sporazuma o pridruživanju još uvijek vrijedi i da je EU spreman na njegovo potpisivanje čim se riješi trenutna politička kriza i pod uvjetom da su ispunjena mjerila koja je u prosincu 2012. postavilo Vijeće za vanjske poslove;

8.      očekuje da će Vijeće i Komisija održati svoja obećanja te da će i dalje pomagati Ukrajini u savladavanju ove duboke političke i ekonomske krize; osobito poziva Komisiju da pronađe način kako će svim žrtvama nasilja tijekom prosvjeda pružiti zdravstvenu skrb i pomoć;

9.      poziva Vijeće da u vezi s tim hitno poduzme mjere, uključujući i povećani diplomatski pritisak i uvođenje pojedinačnih ciljanih mjera i zabranu putovanja, blokiranje sredstava i imovine svih ukrajinskih dužnosnika, zakonodavaca i ostalih poslovnih pokrovitelja koji su odgovorni za napade na prosvjednike i ubojstva prosvjednika te da pojača napore kako bi spriječilo ukrajinska poduzeća i poslovne ljude u europskim bankama u radnjama pranja novca i utaje poreza;

10.    poziva Vijeće i Komisiju da osobito pojačaju napore na uključivanju MMF-a, Svjetske banke, EBRD-a i EIB-a kako bi što je moguće prije donijeli dugoročni paket konkretnih mjera financijske pomoći koje će Ukrajini pomoći u rješavanju njezina sve lošijeg gospodarskog i socijalnog stanja i osigurati gospodarsku pomoć za pokretanje nužnih dubokih i temeljitih reformi ukrajinskog gospodarstva;

11.    smatra da žurna finalizacija sporazuma o bezviznom režimu između EU-a i Ukrajine predstavlja najbolji odgovor na apel ukrajinskog civilnog društva i studenata, koji su u posljednjih nekoliko dana prosvjedovali na ukrajinskim trgovima kako bi poduprli europski izbor svoje domovine; ukazuje na to da će se tim sporazumom unaprijediti i olakšati razmjene i međuljudski kontakti između civilnih društava, povećavajući na taj način razinu međusobnog razumijevanja i otvarajući mogućnost da se javnost u Ukrajini upozna s europskim standardima i najboljim praksama na svim područjima; u međuvremenu poziva na hitno uvođenje privremenih, veoma jednostavnih i cjenovno prihvatljivih postupaka odobravanja vize;

12.    poziva Moskvu da zauzme konstruktivan stav i da se suzdrži od mjera odmazde i neprimjerenoga pritiska, čiji je cilj dovesti u pitanje suvereno pravo susjednih zemalja da slobodno odlučuju o svojoj budućnosti; poziva Europsku uniju i njezine države članice da zauzmu jednoglasan stav u dijalogu s Rusijom, podupirući na taj način europske težnje zemalja Istočnog partnerstva koje slobodno odluče produbiti svoje odnose s EU-om; poziva EU da u vezi s tim pruži potporu Ukrajini ili bilo kojoj drugoj zemlji Istočnog partnerstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ili bilo kojoj drugoj međunarodnoj organizaciji u slučaju neslaganja s Ruskom Federacijom;

13.    nadalje, poziva Komisiju da surađuje s ukrajinskim vlastima kako bi se iznašli načini za neutraliziranje učinka mjera odmazde koje je poduzela Moskva kako bi spriječila potpisivanje Sporazuma o pridruživanju;

14.    poziva Komisiju da znatno pojača izdvajanje sredstava za organizacije civilnog društva u Ukrajini i da izradi održivu strategiju za potporu civilnom društvu u Ukrajini koja će biti prilagođena potrebama zemlje i vidljiva; smatra da bi se trebali osigurati primjereni ljudski resursi za upravljanje takvim programom civilnog društva;

15.    nadalje, smatra da bi se Ukrajini trebala ponuditi istinska europska perspektiva nakon što u praktičnom smislu pokaže svoju spremnost na provođenje reformi i usvajanje vrijednosti koje će joj biti zajedničke s onima EU-a;

16.    ističe da komunikacijska strategija EU-a u partnerskim zemljama i dalje nije dovoljno učinkovita; poziva Komisiju da u vezi s tim poduzme veće napore kako bi javnosti u relevantnim zemljama objasnila potencijalnu korist i prednosti sporazuma o pridruživanju;

17.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, predsjedniku, vladi i parlamentu Ukrajine te predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije.