Πρόταση ψηφίσματος - B7-0140/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0140/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Μαρία Ελένη Κοππά, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0138/2014

Διαδικασία : 2014/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0140/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0140/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0140/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

(2014/2547(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία, με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ιδίως δε τα πλέον πρόσφατα εξ αυτών, συγκεκριμένα δε της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία[1], της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους)[2] και της 23ης Οκτωβρίου 2013 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την έκβαση της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους και το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία[4],

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης - 20ής Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ουκρανία της 20ής Ιανουαρίου 2012,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την Ουκρανία των πρωθυπουργών των κρατών της ομάδας του Βίζεγκραντ στις 29 Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1974 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 30ής Ιανουαρίου 1974 σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 31 Ιανουαρίου 2014 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης, κ. Catherine Ashton, σχετικά με την περίπτωση του Dmitro Bulátov,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που άρχισαν πριν περισσότερο από δύο μήνες συνεπεία της απόφασης του Προέδρου Γιανούκοβιτς να μην υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ συνεχίζονται έως σήμερα στην πρωτεύουσα της χώρας και ότι η δυσαρέσκεια εξαπλώνεται σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση, στις 16 Ιανουαρίου 2014, σειράς νόμων κατά των διαδηλώσεων, οι οποίοι περιορίζουν αυστηρά τις ελευθερίες της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, προκάλεσε διεθνή αγανάκτηση και πυροδότησε βίαιες συγκρούσεις στο Κίεβο, που στοίχισαν ανθρώπινες ζωές·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες καταγγελίες για απάνθρωπη μεταχείριση, απαγωγές, βασανιστήρια και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις αυτές χαίρουν μέχρι σήμερα ατιμωρησίας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές χρειάστηκαν να οργανώσουν τα δικά τους αυτοσχέδια νοσοκομεία, επειδή τα ασθενοφόρα και οι ιατροί είχαν λάβει εντολή να καταγγέλλουν τους διαδηλωτές που θα ζητούσαν ιατρική βοήθεια·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεία ad hoc του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετέβη στο Κίεβο από 28 έως 30 Ιανουαρίου 2014 για να εξετάσει επί τόπου την κατάσταση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Γιανούκοβιτς άρχισε διάλογο με τους τρεις ηγέτες της αντιπολίτευσης και προέβη σε διάφορες παραχωρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραχωρήσεις αυτές δεν ικανοποίησαν την αντιπολίτευση και τους διαδηλωτές της Πλατείας Ανεξαρτησίας (Maidan)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση όλων των κομμάτων για γνήσιο διάλογο και συμβιβασμούς είναι τώρα ζωτικής σημασίας·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης (ΣΣ/DCFTA) με την ΕΕ παραμένει επί τάπητος, υπό την προϋπόθεση ότι οι ουκρανικές αρχές θα δείξουν τη δέσμευσή τους να συμμεριστούν τις ευρωπαϊκές αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, η Ουκρανία – όπως και οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος – μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και εγγυάται το κράτος δικαίου·

1.      καταδικάζει έντονα την τελευταία έκρηξη βίας στην Ουκρανία· καλεί τις ουκρανικές αρχές να σεβαστούν πλήρως τα πολιτικά δικαιώματα του λαού και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ζητεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραμείνουν δεσμευμένα σε πολιτικό διάλογο και να επιδείξουν υπευθυνότητα, να χαλαρώσουν τις εντάσεις και να διευκολύνουν μία ειρηνική επίλυση της κρίσης άνω περαιτέρω χρονοτριβής·

2.      ανησυχεί επίσης λόγω της υπερβολικής και δυσανάλογης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας καθώς και λόγω των πράξεων βίας από ακροδεξιούς διαδηλωτές και άλλους προβοκάτορες·

3.      υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές προσδοκίες του ουκρανικού λαού και το δικαίωμά του να μάχεται για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και για μια καλύτερη ζωή· τον ενθαρρύνει θερμά να συνεχίσει τον αγώνα με ειρηνικά μέσα και να αποστασιοποιηθεί σαφώς από τις ομάδες των εξτρεμιστών οι οποίες δεν είναι ούτε δημοκρατικές ούτε φιλοευρωπαϊκές· υπογραμμίζει την ειδική ευθύνη που έχουν ως προς αυτό όλοι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης·

4.      καλεί τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της χώρας να προβούν αμέσως στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία, διεξάγοντας έρευνες και κολάζοντας τους υπεύθυνους για τη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών· ιδιαίτερα εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες σχετικά με βασανιστήρια και τονίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ουκρανίας ως προς το ζήτημα αυτό· επισημαίνει την πιο πρόσφατη περίπτωση, του Dmytro Bulatov, ηγέτη της κίνησης ‘AutoMaidan’, ο οποίος απήχθη και βασανίστηκε από αγνώστους πράκτορες· είναι της άποψης ότι, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει την έγκριση στοχοθετημένων μέτρων κατά των άμεσα ή έμμεσα ευθυνόμενων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως άρνηση χορήγησης θεώρησης και πάγωμα όλων των εν Ευρώπη περιουσιακών τους στοιχείων, αφού προηγουμένως εξετάσει επισταμένως κατά πόσον τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι αποτελεσματικά και να συντελέσουν σε μια ειρηνική επίλυση της κρίσης·

5.      προειδοποιεί ότι περαιτέρω κλιμάκωση της βίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα και την όλη σταθερότητα της χώρας, να διακυβεύσει την ανεξαρτησία της και το ευρωπαϊκό της μέλλον και ενέχει κινδύνους για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή·

6.      τονίζει ότι είναι σημαντικό τα αίτια της κρίσης να αντιμετωπιστούν από τη ρίζα τους, διασφαλίζοντας πλήρως τις ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη του λαού στην πολιτική και στους θεσμούς· εκτιμά ότι τούτο απαιτεί θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που να αποσκοπούν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχων και ισορροπιών, μιας όντως ανεξάρτητης και αμερόληπτη δικαιοσύνης και κράτος δικαίου, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και πραγματικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς του συστήματος· υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, της Επιτροπής της Βενετίας και του ΟΑΣΕ στις προσπάθειες αυτές·

7.      δέχεται με ικανοποίηση την απόφαση του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας να ανακαλέσει τους νόμους κατά των διαδηλώσεων και την έγκρισή της από τον Πρόεδρο Γιανούκοβιτς, ως ένα θετικό βήμα προς την πολιτική επίλυση της κρίσης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι ο νόμος περί αμνηστίας εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης· είναι της άποψης ότι ή άνευ όρων αποφυλάκιση των διαδηλωτών θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τις συνομιλίες και θα κατεύναζε την κοινωνία·

8.      υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να διευκολύνει την ειρηνική έξοδο από την κρίση και συγχαίρει τον αρμόδιο για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Ευρωπαίο Επίτροπο, Stefan Füle, και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης, Catherine Ashton, για τις προσπάθειές τους στο θέμα αυτό·

9.      ζητεί επίμονα από όλους τους ενδιαφερομένους να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη πολιτικού συμβιβασμού ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προσδοκίες του ουκρανικού λαού· εκτιμά ότι μία συμφωνία για μοίρασμα της εξουσίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με αξιόπιστη θεσμική μεταρρύθμιση, μπορεί να αποτελέσει μία εφικτή βάση για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, προετοιμάζοντας τον δρόμο για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές·

10.    σημειώνει τις πολυάριθμες εκκλήσεις από καθημερινούς ανθρώπους της Ουκρανίας, από ακτιβιστές και από πολιτικούς για εγκατάσταση μόνιμης αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διευκόλυνε την πολιτική λύση και θα παρακολουθούσε την εφαρμογή των συμφωνιών που θα επιτευχθούν στο πλαίσιό της, κατά το παράδειγμα της αποστολής επιτροπής παρακολούθησης Cox-Kwasniewski· συνιστά στη Διάσκεψη των Προέδρων να εξετάσει τη δυνατότητα αυτή το ταχύτερο δυνατό·

11.    θεωρεί λυπηρό το ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ασκεί οικονομικές και διπλωματικές πιέσεις στην Ουκρανία· την καλεί, αντ' αυτού, να χρησιμοποιήσει εποικοδομητικά την επιρροή της· ζητεί από την ΕΕ να κάνει τη Ρωσία να συμμετάσχει στην ειρηνική επίλυση της παρούσας πολιτικής κρίσης· τονίζει ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία οφείλουν από κοινού να συμβάλουν θετικά στην ειρήνη και στην ευημερία στην κοινή τους ζώνη γειτνίασης· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνεργασία·

12.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη ενός δανείου του ΔΝΤ με ευνοϊκούς όρους για την Ουκρανία και τον λαό της, να εξετάσουν πρακτικά μέτρα με άμεσο αντίκτυπο – όπως μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή μέσω της ΕΕ, εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις και ταχεία υλοποίηση της κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης – και να ενισχύσουν τη στήριξη προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

13.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προβάλουν μία σαφή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή προοπτική για την Ουκρανία, βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα δείξει την προσχώρησή της στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας.