Procedură : 2014/2533(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0150/2014

Texte depuse :

B7-0150/2014

Dezbateri :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Voturi :

PV 06/02/2014 - 9.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0101

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 77k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.350v01-00
 
B7-0150/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP))


Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP))  
B7‑0150/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, în special cele din 17 februarie 2011 referitoare la statul de drept în Rusia(1), din 13 septembrie 2012 referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia(2), din 13 decembrie 2012 conținând recomandările Parlamentului adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile noului acord UE-Rusia(3), din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia(4), din 12 septembrie 2013 referitoare la presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic (în contextul viitorului summit al Parteneriatului estic de la Vilnius)(5), din 12 decembrie 2013 referitoare la rezultatele Summitului de la Vilnius și la viitorul Parteneriatului estic, în special în ceea ce privește Ucraina(6);

–       având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, precum și negocierile în curs privind un nou acord UE-Rusia,

–       având în vedere obiectivele și angajamentele UE și ale Rusiei în temeiul „Parteneriatului pentru modernizare”, inițiat la Rostov-pe-Don la 1 iunie 2010,

–       având în vedere rezultatele summitului UE-Rusia din 28 ianuarie 2014,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât UE își menține angajamentul de a adânci și dezvolta în continuare relațiile sale cu Rusia, iar UE și Rusia au stabilit deja relații profunde și cuprinzătoare, în special în sectoarele energiei, economiei și afacerilor, și au devenit interconectate și reciproc interdependente în contextul economiei mondiale;

B.     întrucât summitul UE-Rusia din 28 ianuarie 2014 a fost redus la o reuniune restrânsă de trei ore, care s-a concentrat asupra unui număr limitat de aspecte, reflectând deteriorarea relațiilor UE-Rusia, în principal ca rezultat al presiunii exercitate de Rusia asupra partenerilor estici;

C.     întrucât UE și statele sale membre trebuie să rămână vigilente cu privire la garantarea principiilor democratice și a statului de drept la nivel mondial, în special în relațiile cu o țară vecină importantă cum este Rusia, care, prin statutul său de membru al Consiliului Europei, s-a angajat să împărtășească și să promoveze principiile democratice, statul de drept și respectul față de valorile fundamentale;

D.     întrucât angajamente și obligații similare derivă din statutul Rusiei de membru al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, iar aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) se bazează pe supoziția respectării statului de drept în această țară;

E.     întrucât, începând cu 1 decembrie 2013, transportatorii aerieni transmit autorităților ruse informații prealabile referitoare la pasageri (date API), iar de la 1 iulie 2014 autoritățile ruse vor solicita date complete privind pasagerii și membrii echipajului în vederea survolurilor; întrucât autoritățile ruse intenționează să instituie un sistem pe deplin funcțional de colectare a datelor din registrul cu numele pasagerilor; întrucât datele API pot fi utilizate de către autoritățile ruse pentru a identifica cetățenii UE care ar putea critica autoritățile ruse în timpul Jocurilor Olimpice de la Soci;

F.     întrucât există serioase îngrijorări referitor la evoluțiile din Federația Rusă în privința respectării și protejării drepturilor omului, a statului de drept, a respectării principiilor democratice de bază și a corectitudinii alegerilor, a libertății presei și a media, precum și a libertății de întrunire;

G.     întrucât cetățenii UE care participă la Jocurile Olimpice sau asistă la acestea sunt supuși unei supravegheri generalizate prin interceptarea și înregistrarea tuturor comunicațiilor; întrucât Comisia consideră că fiecare stat membru ar trebui să își informeze proprii cetățeni în legătură cu programele de supraveghere în masă din jurul Soci, dar întrucât niciun stat membru nu pare să fi făcut acest lucru;

H.     întrucât Rusia a impus o serie de sancțiuni îndreptate împotriva țărilor vecine înainte de summitul Parteneriatului estic de la Vilnius din noiembrie 2013, urmărind subminarea angajamentului acestor țări de a semna sau de a progresa către acorduri de asociere și regimuri de liber schimb cu UE;

I.      întrucât adoptarea legilor privind înregistrarea partidelor politice și finanțarea ONG-urilor, a legii discriminatoare anti-LGBTI care interzice „propaganda privind relațiile sexuale netradiționale”, identificând homosexualitatea cu pedofilia, a legilor privind dreptul la întrunire, extremismul și defăimarea, precum și a restricțiilor de filtrare a internetului a contribuit semnificativ la o deteriorare a climatului în ceea ce privește dezvoltarea unei adevărate societăți civile în Rusia și a fost utilizată la hărțuirea ONG-urilor, a opoziției democratice și a mediei;

J.      întrucât autoritățile ruse și-au intensificat activitățile de supraveghere în masă în vederea Jocurilor Olimpice de la Soci prin consolidarea programului de supraveghere SORM (System of Operative-Investigative Measures); întrucât activitățile de supraveghere desfășurate de către autoritățile ruse nu fac obiectul niciunui control democratic sau judiciar efectiv; întrucât Curtea Supremă a Rusiei a confirmat faptul că programul SORM poate fi utilizat pentru a spiona persoanele care critică guvernul, sub pretextul participării la „acțiuni extremiste”,

1.      ia act de faptul că formatul redus al summitului UE-Rusia este o reflectare corespunzătoare a stării actuale a relațiilor UE-Rusia, care permite un schimb pragmatic pe teme de actualitate, simbolizând totodată provocările cu care se confruntă în prezent cooperarea UE-Rusia; sugerează ca summiturile UE-Rusia să aibă loc o dată pe an, în locul formatului bianual actual;

2.      subliniază faptul că stabilitatea și dezvoltarea politică și economică pe termen mediu și lung din Rusia depind de apariția unei democrații veritabile și atrage atenția că viitoarea evoluție a relațiilor UE-Rusia va depinde de eforturile de consolidare a democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor fundamentale în Rusia;

3.      regretă că, în același timp, conducerea Rusiei privește Parteneriatul estic al UE ca pe o amenințare la adresa propriilor interese politice și economice; subliniază faptul că, dimpotrivă, Rusia va avea de câștigat de pe urma unor activități comerciale și economice mai intense, iar securitatea sa va fi consolidată de o vecinătate stabilă și predictibilă;

4.      subliniază faptul că nerespectarea sistematică de către Rusia a principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale trebuie reflectată mai bine în pozițiile politice ale UE și în toate aspectele relațiilor UE-Rusia, în special în ceea ce privește lucrările dedicate unui nou acord de cooperare; își reiterează susținerea pentru un acord cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic, care să acopere aspecte de ordin politic, economic și social și să includă toate aspectele referitoare la democrație, statul de drept și respectarea drepturilor omului, în special a drepturilor fundamentale, cu condiția ca Rusia să fie dispusă să adopte măsuri pentru a întări statul de drept și respectarea drepturilor omului; își exprimă îngrijorarea cu privire la colectarea și utilizarea actuală a datelor API și la intenția autorităților ruse de a colecta date PNR în viitorul apropiat fără niciun temei juridic pentru asemenea transferuri de date;

5.      solicită Comisiei să examineze posibile contramăsuri la care Uniunea Europeană să poată face apel dacă Rusia încalcă normele comerciale ale OMC în scopuri politice lipsite de viziune; subliniază că, deși Rusiei nu ar trebui să i se dea posibilitatea de a se opune alegerilor politice ale țărilor din Parteneriatul estic, UE trebuie să fie pregătită și doritoare să discute despre interesele și preocupările legitime ale Rusiei, în special în ceea ce privește interesele comerciale și în materie de schimburi; reiterează totuși că, spre deosebire de uniunea vamală susținută de Rusia, acordurile UE cu țările din Parteneriatul estic privind o zonă de liber schimb complex și cuprinzător (DCFTA) nu interzic liberul schimb dintre acestea din urmă și țările terțe; subliniază, prin urmare, că în urma semnării unui acord de asociere, inclusiv a DCFTA, partenerii estici vor putea să aibă în continuare relații de liber schimb cu Rusia în cadrul acordurilor de liber schimb semnate în prezent ca parte a Comunității Statelor Independente (CSI); declară, așadar, că Rusia trebuie să renunțe la retorica sa de tipul „cu noi sau cu ei”, prin care descurajează partenerii estici să urmărească relații mai strânse cu UE;

6.      salută amnistia prezidențială și eliberarea lui Mihail Hodorkovsky, a celor două activiste „Pussy Riot” și a membrilor Greenpeace, dar remarcă faptul că se pare că aceste mișcări nu sunt decât gesturi cosmetice urmărind să îmbunătățească imaginea Rusiei înainte de Jocurile Olimpice de la Soci; solicită liderilor politici ai UE și personalităților publice care vor asista la Jocurile Olimpice de la Soci să ridice problema drepturilor omului și a democrației și să se abțină să participe la acțiuni publicitare alături de conducerea Rusiei; își exprimă preocuparea în legătură cu programul rusesc de supraveghere generalizată SORM; își pune întrebări în legătură cu păstrarea timp de trei ani a tuturor datelor colectate pe parcursul Jocurilor Olimpice de la Soci de către serviciile secrete ruse; solicită guvernului rus să pună capăt persecutării activiștilor ecologiști Suren Gazarian, Evgheni Vitișko și Andrei Rudomaha din cauza afirmațiilor lor privind corupția de stat și a preocupărilor de mediu în legătură cu pregătirile pentru Jocurile Olimpice de Iarnă;

7.      ia act de protestele și demonstrațiile pe scară largă din Rusia din urma alegerilor prezidențiale din martie 2012, care au continuat timp de mai multe luni; regretă faptul că conducerea rusă a ignorat și a suprimat această mișcare populară, care a constituit un indiciu al profundului atașament față de democrație al cetățenilor ruși; solicită autorităților ruse să elibereze protestatarii care se mai află în arest și să dialogheze cu societatea civilă și cu opoziția democratică;

8.      este alarmat de încercările recente ale Președintelui Putin de a-i asigura pe vizitatorii homosexuali de la Soci că nu ar trebui să se teamă de a fi reținuți sau supuși unor pedepse penale, dar prin care îi avertizează „să lase copiii în pace”;

9.      declară că, deși interdicția privind marșurile de protest în cursul Jocurilor Olimpice a fost relaxată, măsurile instituite vizează în mod disproporționat grupările care pledează pentru drepturile homosexualilor și reforme politice, limitează numărul demonstranților și nu permit proteste decât în zone aprobate în prealabil, subminând astfel libertatea de întrunire;

10.    salută eforturile Rusiei, alături de cele ale SUA și ale comunității internaționale, de a aproba o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) referitoare la distrugerea armelor chimice ale Siriei și lansarea convorbirilor Geneva II; îndeamnă însă Rusia, ca membru permanent al Consiliului de Securitate, să-și asume responsabilitățile legate de criza siriană și să faciliteze aprobarea unei rezoluții umanitare a CSONU cu efecte obligatorii, precum și deferirea situației din Siria la Curtea Penală Internațională;

11.    reamintește recomandarea sa privind restricțiile în ceea ce privește acordarea vizei funcționarilor ruși implicați în cazul Serghei Magnițki și solicită Consiliului și Comisiei să implementeze o interdicție de acordare a vizei la nivelul UE și să blocheze activele financiare din UE ale tuturor funcționarilor implicați în moartea lui Magnițki, care este judecat postum, și ale tuturor celor vinovați de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia; subliniază faptul că persoanele respective nu trebuie să beneficieze de niciun acord între UE și Rusia de facilitare a regimului vizelor; își exprima profunda îngrijorare cu privire la planurile de a include un mare număr de oficialități ruse cu așa-numite pașapoarte de serviciu în acordul privind facilitarea vizelor actualmente în curs de a fi discutat;

12.    solicită o centralizare a responsabilității politice a UE în raport cu Rusia în următorul mandat al Comisiei Europene, cu un rol clar și central al Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui și cu un angajament al statelor membre de a vorbi Rusiei pe o singură voce;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, statelor membre, precum și guvernului, parlamentului și președintelui Federației Ruse.

(1)

JO C 188 E, 28.6.2012, p. 37.

(2)

JO C 353 E, 3.12.2013, p. 134.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0505.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0284.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0383.

(6)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0595.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate