Postopek : 2014/2533(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0150/2014

Predložena besedila :

B7-0150/2014

Razprave :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0101

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 73k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.350v01-00
 
B7-0150/2014

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o vrhunskem srečanju EU-Rusija (2014/2533(RSP))


Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Alexander grof Lambsdorfski v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhunskem srečanju EU-Rusija (2014/2533(RSP))  
B7‑0150/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji, zlasti z dne 17. februarja 2011 o pravni državi v Rusiji(1), 13. septembra 2012 o politični uporabi sodstva v Rusiji(2), 13. decembra 2012, ki vsebuje priporočila Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanjih o novem sporazumu med EU in Rusijo(3), 13. junija 2013 o pravni državi v Rusiji(4), 12. septembra 2013 o pritisku Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni)(5) in 12. decembra 2013 o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino(6),

–       ob upoštevanju sedanjega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi, ter pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo,

–       ob upoštevanju ciljev in zavez EU in Rusije v skladu s partnerstvom za modernizacijo, začetem 1. junija 2010 v Rostovu na Donu,

–       ob upoštevanju izidov vrhunskega srečanja EU in Rusije 28. januarja 2014,

–       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.     ker EU ostaja zavezana nadaljnjemu poglabljanju in razvijanju odnosov z Rusijo in ker sta EU in Rusija že vzpostavili poglobljene in obsežne odnose, predvsem na področju energetike, gospodarstva in poslovanja, ter ker sta postali v svetovnem gospodarstvu prepleteni in vzajemno odvisni;

B.     ker se je vrhunsko srečanje EU in Rusije 28. januarja 2014 spremenilo v triurno okrnjeno srečanje, ki se je osredotočalo na omejeno število vprašanj, kar odraža vse slabše odnose med EU in Rusijo zlasti zaradi ruskega pritiska na države vzhodnega partnerstva;

C.     ker morajo Evropska unija in njene države članice ostati pozorne pri varovanju demokratičnih načel in pravne države v svetu, zlasti v tako pomembni sosednji državi, kot je Rusija, ki se je s članstvom v Svetu Evrope zavezala, da bo sprejela in ščitila demokratična načela, pravno državo in spoštovanje temeljnih vrednot;

D.     ker podobne zaveze in obveznosti izvirajo tudi iz članstva Rusije v Organizaciji za varnost in sodelovanje in ker pristop Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji (STO) temelji na predpostavki, da bo država spoštovala načela pravne države;

E.     ker od 1. decembra 2013 letalski prevozniki ruskim oblastem sporočajo izpopolnjene podatke o potnikih in ker bodo ruske oblasti od 1. julija 2014 za prelete zahtevale popolne podatke o potnikih in posadki; ker nameravajo ruske oblasti ustvariti celovit sistem evidence imen potnikov in lahko izpopolnjene podatke o potnikih uporabijo za ugotavljanje identitete državljanov EU, ki utegnejo kritizirati ruske oblasti na olimpijskih igrah v Sočiju;

F.     ker obstajajo resni pomisleki glede razvoja dogodkov v Ruski federaciji glede spoštovanja in varstva človekovih pravic, pravne države, spoštovanja osnovnih demokratičnih načel, poštenosti volitev, svobode tiska in medijev ter svobode zbiranja;

G.     ker bodo državljani EU, ki bodo sodelovali na olimpijskih igrah ali jih bodo gledali, podvrženi splošnemu nadzoru s prestrezanjem in hranjenjem vseh pogovorov; ker Komisija meni, da bi morale vse države članice obvestiti svoje državljane o programih za množični nadzor v Sočiju, vendar se zdi, da tega še nobena ni storila;

H.     ker je Rusija uvedla vrsto ciljno usmerjenih sankcij nad sosednjimi državami pred vrhunskim srečanjem vzhodnega partnerstva v Vilni novembra 2013, da bi omajala njihovo zavezanost, da podpišejo pridružitvene sporazume in prostotrgovinske režime z Evropsko unijo oz. se jim približajo;

I.      ker je sprejetje zakona o registraciji političnih strank, financiranju nevladnih organizacij in diskriminacijskem zakonu o lezbijkah, gejih, biseksualcih, transseksualcih in interseksualcih, ki prepoveduje propagando netradicionalnih spolnih odnosov in homoseksualnost enači s pedofilijo, prepoveduje pravico do zbiranja, ekstremizem in obrekovanje ter uvaja filtriranje spletnih vsebin, znatno prispevalo k poslabšanju razmer glede razvoja resnične civilne družbe v Rusiji in se uporablja za nadlegovanje nevladnih organizacij, demokratične opozicije in medijev;

J.      ker so ruske oblasti zaradi olimpijskih iger v Sočiju povečale dejavnosti množičnega nadzora z okrepitvijo programa nadzora SORM (sistem operativnih in preiskovalnih ukrepov); ker za dejavnosti nadzora, ki jih izvajajo ruske oblasti, ni učinkovitega demokratičnega in sodnega nadzora; ker je rusko vrhovno sodišče potrdilo, da se program SORM lahko uporablja za prisluškovanje posameznikom, ki kritizirajo vlado, kot da bi sodelovali v ekstremističnih dejavnostih;

1.      ugotavlja, da okrnjena oblika vrhunskega srečanja EU in Rusije ustrezno odraža trenutne odnose med EU in Rusijo in omogoča pragmatično izmenjavo mnenj o aktualnih vprašanjih, obenem pa simbolizira izzive, s katerimi se EU in Rusija soočata pri sodelovanju; predlaga, da vrhunska srečanja EU in Rusije potekajo vsako leto in ne vsaki dve leti kot doslej;

2.      poudarja, da sta srednje- in dolgoročna politična in gospodarska stabilnost ter razvoj v Rusiji odvisna od pojava dejanske demokracije in da bo prihodnji razvoj odnosov med EU in Rusijo odvisen od prizadevanj za okrepitev demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic v Rusiji;

3.      hkrati obžaluje, da ruski voditelji dojemajo vzhodno partnerstvo EU kot grožnjo za svoje politične in gospodarske interese; poudarja, da bo v nasprotju s tem povečanje trgovine in gospodarskih dejavnosti Rusiji koristilo, njena varnost pa bo zaradi stabilnega in predvidljivega sosedstva večja;

4.      poudarja, da morajo politična stališča Evropske unije in vsi vidiki odnosov med EU in Rusijo, zlasti pri prizadevanjih za nov sporazum o sodelovanju, bolje odražati dejstvo, da Rusija na sistemski ravni ne spoštuje demokratičnih načel, pravne države in temeljnih pravic; ponavlja svojo podporo celovitemu, pravno zavezujočemu sporazumu, ki bo zajemal politična, gospodarska in socialna vprašanja in vključeval vsa področja, povezana z demokracijo, pravno državo in spoštovanjem človekovih pravic, predvsem temeljnih svoboščin, pod pogojem, da je Rusija pripravljena sprejeti ukrepe za okrepitev pravne države in spoštovanja človekovih pravic; izraža zaskrbljenost zaradi zbiranja in uporabe izpopolnjenih podatkov o potnikih in ker ruske oblasti nameravajo v bližnji prihodnosti zbirati podatke iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) brez vsakršne pravne podlage za tak prenos podatkov;

5.      poziva Komisijo, naj preuči možnost protiukrepov, ki bi jih EU lahko izvedla, če bi Rusija prekršila pravila STO zaradi kratkoročnih političnih ciljev; poudarja, da čeprav Rusija ne bi smela imeti pravice veta glede političnih odločitev držav vzhodnega partnerstva, mora biti EU pripravljena upoštevati legitimne pomisleke in interese Rusije, zlasti glede njenih trgovinskih in komercialnih interesov; vendar ponavlja, da v nasprotju s carinsko unijo, za katero se zavzema Rusija, sporazumi EU z državami vzhodnega partnerstva o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine slednjim ne preprečujejo proste trgovine s tretjimi državami; zato poudarja, da bodo vzhodne partnerice po podpisu pridružitvenega sporazuma, vključno s sporazumom o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine, še vedno lahko prosto trgovale z Rusijo na podlagi sporazumov o prosti trgovini, ki so jih podpisale v okviru Skupnosti neodvisnih držav; zato poudarja, da mora Rusija prenehati uporabljati besednjak „ali mi ali oni“, da bi vzhodne partnerice z ustrahovanjem odvrnila od iskanja tesnejših odnosov z EU;

6.      pozdravlja predsedniško amnestijo in izpustitev Mihaila Hodorkovskega, dveh aktivistk in članic skupine Pussy Riot ter članov združenja Greenpeace, vendar ugotavlja, da se to zdijo zgolj simbolična dejanja s ciljem izboljšati ugled Rusije pred olimpijskimi igrami v Sočiju; poziva politične voditelje EU in javne osebnosti, ki se bodo udeležile olimpijskih iger v Sočiju, naj izpostavijo vprašanja človekovih pravic in demokracije in naj se ne udeležujejo propagandnih nastopov z ruskimi voditelji; je zaskrbljen zaradi ruskega splošnega programa nadzora SORM; se sprašuje o triletnem hranjenju vseh podatkov, ki jih bodo zbrale ruske tajne službe na olimpijskih igrah v Sočiju; poziva rusko vlado, naj preneha preganjati okoljske aktiviste Surena Gazarjana, Evgenija Vitiška in Andreja Rudomaho zaradi njihovih trditev glede korupcije v državi in okoljskih pomislekov, povezanih s pripravami na zimske olimpijske igre;

7.      opozarja na močno razširjene proteste in demonstracije v Rusiji po predsedniških volitvah marca 2012, ki so trajali več mesecev; obžaluje, da so ruski voditelji ignorirali in zatrli to ljudsko gibanje, ki je nakazovalo globoko navezanost ruskih državljanov na demokracijo; poziva ruske oblasti, naj izpustijo protestnike, ki so še zaprti, in sodeluje s civilno družbo in demokratično opozicijo;

8.      je ogorčen nad nedavnimi poskusi predsednika Putina, da pomiri gejevske obiskovalce Sočija, češ da naj se ne bojijo aretacije ali kazenskega pregona, a naj pustijo otroke pri miru;

9.      izjavlja, da so kljub odpravi prepovedi protestov med olimpijskimi igrami obstoječi ukrepi nesorazmerno usmerjeni v skupine, ki se zavzemajo za pravice gejev in politične reforme, omejujejo število demonstracij in dovoljujejo samo proteste na nekaterih vnaprej določenih območjih in s tem ovirajo svobodo zbiranja;

10.    pozdravlja ruska prizadevanja v sodelovanju z ZDA in mednarodno skupnostjo za odobritev resolucije Varnostnega sveta ZN v zvezi z uničenjem sirskega kemičnega orožja ob začetku pogovorov Ženeva II; vseeno poziva Rusijo kot stalno članico varnostnega sveta, naj se sooči s svojimi odgovornostmi v sirski krizi in olajša sprejetje zavezujoče resolucije o humanitarnem posredovanju in predaji zadeve o sirskih razmerah Mednarodnemu kazenskemu sodišču;

11.    opozarja na svoje priporočilo o skupnih vizumskih omejitvah za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega, ter poziva Svet in Komisijo, naj izvajajo vizumsko prepoved na ravni EU in zamrznejo finančna sredstva oseb, vpletenih v smrt Magnickega, ki mu sodijo posmrtno, in drugih kršiteljev človekovih pravic v Rusiji v EU; poudarja, da te osebe ne bi smele koristiti ugodnosti sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov med EU in Rusijo; je močno zaskrbljen nad načrtovano vključitvijo velikega števila ruskih uradnikov s t.i. službenim potnim listom v dogovor o poenostavitvi vizumskih postopkov, o katerih potekajo pogovori;

12.    poziva k centralizaciji politike EU glede Rusije v naslednjem mandatu Evropske komisije, z jasno in osrednjo vlogo visokega predstavnika/podpredsednika in skupnim pristopom držav članic do Rusije;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, državam članicam ter vladi, parlamentu in predsedniku Ruske federacije.

(1)

UL C 188E, 28.6.2012, str. 37.

(2)

UL C 353E, 3.12.2013, str. 134.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0505.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0284.

(5)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0383.

(6)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0595.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov