Propunere de rezoluţie - B7-0151/2014Propunere de rezoluţie
B7-0151/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la summitul UE-Rusia

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Paweł Robert Kowal în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0150/2014

Procedură : 2014/2533(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0151/2014

B7‑0151/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la summitul UE-Rusia

(2014/2533(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) în vigoare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte,

–       având în vedere negocierile în curs pentru un nou acord care să prevadă un cadru nou și cuprinzător pentru relațiile dintre UE și Rusia, precum și „Parteneriatul pentru modernizare” inițiat în 2010,

–       având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia și la relațiile dintre UE și Rusia,

–       având în vedere consultările UE-Rusia pe tema drepturilor omului și reuniunea cea mai recentă din 28 noiembrie 2013,

–       având în vedere acordurile semnate și declarațiile comune prezentate la summitul UE-Rusia de la Rostov-pe-Don din 31 mai-1 iunie 2010,

–       având în vedere declarația comună UE-Rusia referitoare la combaterea terorismului, prezentată la 28 ianuarie 2014, după cel de al 32-lea summit UE-Rusia,

–       având în vedere recomandarea sa adoptată în octombrie 2012 privind aplicarea unor sancțiuni specifice împotriva persoanelor implicate în asasinarea lui Serghei Magnițki și împotriva altor persoane care au comis încălcări grave ale drepturilor omului și acte de corupție în Rusia,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât durata celui de al 32-lea summit UE-Rusia, care s-a desfășurat la Bruxelles la 28 ianuarie 2014, a fost limitată la doar câteva ore, încheindu-se cu adoptarea unei declarații comune privind combaterea terorismului;

B.     întrucât, pe durata summitului sus-menționat, UE și Rusia au convenit să desfășoare consultări bilaterale la nivel de experți privind acordurile de asociere din cadrul Parteneriatului estic și privind consecințele pe plan economic pentru ambele părți;

C.     întrucât continuă negocierile privind un nou tratat bilateral între UE și Rusia, cu scopul declarat de a încheia un nou acord de parteneriat și cooperare cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic;

D.     întrucât Constituția Federației Ruse garantează cetățenilor săi drepturi și libertăți depline; întrucât Rusia este membră a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și semnatară a numeroase tratate internaționale, inclusiv a Convenției europene a drepturilor omului, a Declarației universale a drepturilor omului, a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice și a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale;

E.     întrucât cadrul instituțional de cooperare se bazează și pe patru spații comune, pe Parteneriatul pentru modernizare, precum și pe consultări bianuale privind drepturile omului;

F.     întrucât proiectul privind uniunea vamală, pe care Rusia a încercat să îl implementeze împreună cu Belarus și Kazahstan începând din 2010, nu a fost realizat până acum și este utilizat de Moscova ca un instrument geopolitic pentru a exercita presiune asupra țărilor din Europa de Est și din Caucazul de Sud;

G.     întrucât Rusia exercită presiune asupra unora dintre țările din Parteneriatul estic, utilizând conflicte nesoluționate sau conflicte regionale înghețate în care are sau poate avea un rol activ în domeniul securității;

I.      întrucât Rusia continuă să ocupe regiunile georgiene Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, încălcând normele și principiile fundamentale ale dreptului internațional; întrucât conflictul nesoluționat dintre Rusia și Georgia reprezintă un obstacol pentru stabilitatea și dezvoltarea Georgiei;

J.      întrucât procesul continuu de instalare, de către forțele de ocupație ruse, a unor garduri de sârmă ghimpată și a altor obstacole artificiale pe teritoriul suveran al Georgiei, de-a lungul liniei de ocupație din regiunile Abhazia și Tskhinvali, prin încălcarea acordului de încetare a focului din 12 august 2008, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității și a stabilității din aceste regiuni, afectând în mod semnificativ capacitatea de subzistență a populației locale și împiedicând exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale acesteia;

K.     întrucât Rusia continuă să încalce dispozițiile acordului de încetare a focului din 2008, printre altele prin continuarea militarizării regiunilor ocupate ale Georgiei și a regiunilor adiacente, prin refuzul de a permite monitorizarea situației în domeniul securității în cadrul regiunilor ocupate de către misiunea de monitorizare a Uniunii Europene (EUMM) în conformitate cu mandatul acesteia, precum și prin blocarea accesului organizațiilor internaționale și al mecanismelor de monitorizare a drepturilor omului în regiunile ocupate;

L.     întrucât atmosfera pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de la Soci a fost deja alterată de bombardamentele care au avut loc la Makhachkala, Piatigorsk, Volgograd și Stavropol, precum și de alte amenințări grave la adresa securității provenind din Caucazul de Nord;

M.    întrucât, în perioada premergătoare desfășurării Jocurilor Olimpice de la Soci, autoritățile ruse au extins temporar zona de frontieră a Rusiei cu 11 kilometri, pătrunzând în teritoriul regiunii autonome Abhazia;

N.     întrucât corupția este în continuare o problemă majoră în Rusia, care se situează pe locul 127 din 177 în indicele de percepție a corupției stabilit de Transparency International pentru 2013;

O.     întrucât în Federația Rusă sub conducerea lui Vladimir Putin nu există suficientă încredere în statul de drept și în independența justiției, iar procesele judiciare nu îndeplinesc în mod evident standardele recunoscute la nivel internațional și sunt folosite adesea în scopuri politice;

P.     întrucât organizațiile neguvernamentale independente și activitățile societății civile sunt pietre de temelie ale democrației și societății moderne; întrucât noua legislație adoptată de Dumă privind activitățile civile face mai dificilă funcționarea ONG-urilor care beneficiază de fonduri din străinătate, conferindu-le acestora statutul de „agenți străini”, și reinstituie, totodată, incriminarea „defăimării”, introducând posibilitatea de a bloca site-urile internet care par să aibă conținuturi inadecvate; întrucât noua lege privind societatea civilă duce la blocarea schimbărilor în societatea rusă și limitează dezvoltarea acesteia, frânând, totodată, activitatea opoziției prin creșterea costurilor financiare și politice ale acesteia;

Q.     întrucât libertatea de exprimare este în continuare o problemă majoră în Rusia, care se situează pe locul 148 din 179 în indicele stabilit de organizația Reporteri fără Frontiere; întrucât urmează să fie prezentată în cadrul Dumei o propunere legislativă care vizează extinderea domeniului de aplicare a legii privind „agenții străini” pentru a include mass-media; întrucât o astfel de lege ar permite statului să controleze în mod strict mass-media și ar restrânge, în practică, libertatea presei;

R.     întrucât numeroase preocupări legate de încălcări grave ale drepturilor omului au fost puse în evidență în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci din 2014; întrucât au fost raportare cazuri de hărțuire a activiștilor societății civile care au depus eforturi pentru a dezvălui actele de corupție, daunele aduse mediului și abuzurile comise împotriva locuitorilor orașului Soci în contextul acestui eveniment; întrucât anumiți funcționari ai UE și ai statelor membre au hotărât să nu participe la Jocurile Olimpice de la Soci în semn de protest împotriva încălcărilor drepturilor omului;

S.     întrucât recent a fost adoptat un act legislativ controversat care conține dispoziții discriminatorii la adresa persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender (LGBT);

T.     întrucât persoanele responsabile pentru moartea lui Serghei Magnițki se află în continuare în libertate; întrucât în octombrie 2012 Parlamentul European a adoptat o recomandare privind aplicarea unor sancțiuni specifice împotriva persoanelor implicate în asasinarea lui Serghei Magnițki și împotriva altor persoane responsabile pentru încălcări grave ale drepturilor omului și acte de corupție în Rusia;

U.     întrucât Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev au fost eliberați în decembrie 2013 și, respectiv, în ianuarie 2014, după ce au executat pedepse cu închisoarea de câte 10 ani, în urma unor procese calificate în mod preponderent ca fiind motivate politic, primul dintre acestea fiind considerat inechitabil de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului; întrucât Maria Aliohina și Nadejda Tolokonnikova, membre ale grupului feminist punk Pussy Riot, au fost eliberate în decembrie 2013, cu ocazia unei amnistii care marchează cea de a 20-a aniversare a promulgării Constituției ruse;

V.     întrucât, în decembrie 2013, Rusia a amenințat că va impune o interdicție totală asupra importurilor de produse din carne provenind din Austria, Franța, Germania și Polonia,

1.      ia act de rezultatul celui de al 32-lea summit UE-Rusia, dar este preocupat de faptul că dezbaterile, pentru care fusese inițial prevăzut un interval de două zile, au durat doar câteva ore;

2.      subliniază că viitoarea evoluție a relațiilor UE-Rusia va depinde de eforturile de întărire a democrației, a statului de drept și de respectare a drepturilor fundamentale în Federația Rusă;

3.      își exprimă preocuparea în legătură cu ideea desfășurării unor consultări bilaterale la nivel de experți între UE și Rusia cu privire la acordurile de asociere din cadrul Parteneriatului estic; subliniază faptul că semnarea unor acorduri de asociere cu statele participante la Parteneriatul estic pot fi, de asemenea, benefice pentru Rusia; relevă, cu toate acestea, că Rusia nu face parte din Parteneriatul estic și nu ar trebui să fie considerată drept stat participant în cadrul negocierilor dintre UE și membrii Parteneriatului estic;

4.      condamnă cu fermitate presiunea neloială exercitată de Federația Rusă asupra țărilor din Parteneriatul estic; consideră că mijloacele utilizate de Kremlin încalcă standardele normale ale diplomației, iar în unele cazuri, poate chiar și pe cele ale dreptului internațional;

5.      avertizează Rusia că utilizarea instrumentală a conflictelor nesoluționate în urmărirea unor obiective politice pe termen scurt poate duce la reluarea ostilităților și la destabilizarea întregii regiuni;

6.      este în continuare preocupat de interferența Rusiei în afacerile interne ale Ucrainei și invită Rusia să se abțină de la a exercita presiune asupra autorităților acestei țări pentru a le determina să acționeze împotriva voinței poporului ucrainean;

7.      invită Federația Rusă să îndeplinească necondiționat toate dispozițiile acordului de încetare a focului din 12 august 2008, în special pe cea care prevede că Rusia trebuie să garanteze EUMM acces deplin și nelimitat la teritoriile ocupate Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud; evidențiază necesitatea asigurării stabilității în regiunile susmenționate ale Georgiei;

8.      condamnă acțiunile întreprinse de forțele ruse în teritoriile ocupate Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, în special crearea unor garduri de sârmă ghimpată, șanțuri și alte obstacole artificiale care restricționează în mod semnificativ drepturile locuitorilor din regiune; solicită Rusiei să pună capăt acestui proces și să creeze condițiile necesare pentru ca populația locală să își poată exercita drepturile și libertățile fundamentale, precum și să faciliteze contactele între membrii comunităților divizate, acesta fiind un element esențial pentru asigurarea încrederii reciproce;

9.      își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că frontierele Rusiei au fost deplasate cu 11 kilometri, fiind stabilite pe teritoriul Georgiei; își exprimă speranța că autoritățile ruse își vor respecta promisiunea, conform căreia această deplasare este doar temporară și va fi revocată până la data de 21 martie 2014; invită Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei să monitorizeze îndeaproape situația și să reacționeze în cazul în care această situație nu se schimbă după data menționată;

10.    invită Rusia să anuleze recunoașterea separării regiunilor georgiene Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud și să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei;

11.    își exprimă îngrijorarea în legătură cu utilizarea repetată de către Rusia a dreptului său de veto în contextul apelurilor comunității internaționale de a pune în aplicare, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, dispozițiile capitolului VII al Cartei ONU în legătură cu războiul civil din Siria;

12.    observă că Parteneriatul pentru modernizare nu ar trebui să vizeze doar aspecte și provocări economice și tehnologice, ci ar trebui să se bazeze pe o cooperare extinsă, în special în domeniul statului de drept, al protecției drepturilor omului și al dezvoltării unui sistem judiciar fiabil;

13.    își exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu introducerea, prin legea din 20 iulie 2012, a unor amendamente la actele legislative care reglementează activitatea ONG-urilor, prin intermediul cărora ONG-urile care beneficiază de fonduri din străinătate sunt catalogate drept „organizații nonprofit care exercită funcția de agenți străini”, și invită autoritățile ruse să retragă această lege;

14.    este profund îngrijorat de deteriorarea condițiilor de securitate din Cecenia și Dagestan;

15.    își exprimă dezamăgirea în legătură cu faptul că, în continuare, nu există progrese în ceea ce privește aducerea în fața justiției a persoanelor responsabile pentru moartea lui Serghei Magnițki, a Nataliei Estemirova, a Annei Politkovskaya, a lui Stanislav Markelov și a lui Vasilii Alexanian; îndeamnă Consiliul să acorde atenția cuvenită și să dea curs recomandării Parlamentului din octombrie 2012 prin care se solicită aplicarea unor sancțiuni specifice ale UE împotriva persoanelor identificate ca fiind responsabile pentru moartea lui Serghei Magnițki și împotriva altor persoane responsabile pentru încălcări grave ale drepturilor omului;

16.    salută amnistia pronunțată în decembrie 2013, prin care Maria Aliohina și Nadejda Tolokonnikova au fost eliberate; salută eliberarea lui Mihail Hodorkovski și a lui Platon Lebedev și ia act de faptul că Mihail Hodorkovski s-a angajat să folosească imaginea sa publică pentru a milita în favoarea eliberării altor prizonieri politici din Rusia; în pofida acestor evoluții pozitive, își exprimă preocuparea față de amploarea și persistența fenomenului de manipulare a justiției în scopuri politice în Rusia;

17.    își exprimă opoziția fermă față de amenințările Rusiei de a institui un embargou asupra produselor din carne provenind din Austria, Franța, Germania și Polonia;

18.    solicită ÎR/VP și Comisiei să ofere sprijin ONG-urilor, instituțiilor și organizațiilor care sunt responsabile cu monitorizarea aspectelor legate de drepturile omului și a independenței justiției în Federația Rusă; solicită UE să exercite o presiune constantă asupra autorităților ruse pentru ca acestea să respecte standardele OSCE în domeniul drepturilor omului, al democrației, al statului de drept și al independenței justiției;

19.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Federației Ruse.