Predlog resolucije - B7-0151/2014Predlog resolucije
B7-0151/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o vrhunskem srečanju EU-Rusija

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0150/2014

Postopek : 2014/2533(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0151/2014
Predložena besedila :
B7-0151/2014
Sprejeta besedila :

B7‑0151/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhunskem srečanju EU-Rusija

(2014/2533(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni in Rusko federacijo na drugi strani,

–       ob upoštevanju pogajanj o novem sporazumu, ki bo zagotovil nov celostni okvir za odnose med EU in Rusijo, ki potekajo, ter partnerstva za modernizacijo, sklenjenega leta 2010,

–       ob upoštevanju svojih predhodnih poročil in resolucij o Rusiji ter odnosih med Evropsko unijo in Rusijo,

–       ob upoštevanju posvetovanj o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Rusijo na zadnjem srečanju 28. novembra 2013,

–       ob upoštevanju podpisanih sporazumov in skupnih izjav z vrhunskega srečanja EU in Rusije v Rostovu na Donu 31. maja in 1. junija 2010,

–       ob upoštevanju skupne izjave EU in Rusije o boju proti terorizmu z dne 28. januarja 2014 po 32. vrhunskem srečanju EU in Rusije;

–       ob upoštevanju svojih priporočil, sprejetih oktobra 2012, o ciljno usmerjenih sankcijah nad posamezniki, vpletenimi v smrt Sergeja Magnickega, in drugimi, odgovornimi za resne kršitve človekovih pravic in korupcijo v Rusiji,

–       ob upoštevanju člena 110(2) poslovnika,

A.     ker je 32. vrhunsko srečanje med EU in Rusijo potekalo 28. januarja 2014 v Bruslju, vendar je bilo krajše od načrtovanega in je trajalo le nekaj ur ter se zaključilo s sprejetjem skupne izjave o boju proti terorizmu;

B.     ker sta se med srečanjem EU in Rusija dogovorili, da bosta izvajali dvostranska posvetovanja na strokovni ravni o pridružitvenih sporazumih z državami vzhodnega partnerstva in gospodarskih posledicah za obe strani;

C.     ker se pogajanja o novi dvostranski pogodbi med EU in Rusijo nadaljujejo s ciljem, da bi dosegli nov celosten in pravno zavezujoč sporazum o partnerstvu in sodelovanju,

D.     ker ustava Ruske federacije svojim državljanom zagotavlja vse državljanske pravice in svoboščine; ker je Rusija članica Sveta Evrope ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), podpisnica številnih mednarodnih pogodb, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodnim paktom o gospodarskih, socialnih in kulturnih pravicah,

E.     ker institucionalni okvir za sodelovanje temelji tudi na štirih skupnih območjih, partnerstvu za modernizacijo ter polletnih posvetovanjih o človekovih pravicah,

F.     ker se projekt carinske unije, za katerega si Rusija z Belorusijo in Kazahstanom prizadeva od leta 2010, še ne izvaja in ga Moskva uporablja kot geopolitični instrument za izvajanje pritiska na države vzhodne Evrope in južnega Kavkaza;

G.     ker Rusija izvaja pritisk na nekatere države vzhodnega partnerstva z uporabo regionalnih nerazrešenih ali zamrznjenih konfliktov, v katerih ima oziroma bi lahko imela aktivno varnostno vlogo;

I.      ker Rusija še vedno zaseda gruzijski regiji Abhazijo in Chinvalsko regijo/Južno Osetijo ter s tem krši temeljne norme in načela mednarodnega prava; ker nerešeni konflikt med Rusijo in Gruzijo ovira stabilnost in razvoj Gruzije;

J.      ker ruske okupacijske sile še naprej nameščajo ograje iz bodeče žice in druge umetne ovire na neodvisnem ozemlju Gruzije vzdolž okupacijske črte v regiji Abhazija in Chinvalski regiji, s čimer kršijo sporazum o premirju z dne 12. avgusta 2008, kar resno ogroža varnost in stabilnost v teh regijah, pomembno vpliva na življenje lokalnega prebivalstva in jim preprečuje, da bi uveljavljalo svoje temeljne pravice in svoboščine;

K.     ker Rusija še naprej krši določbe sporazuma o premirju iz leta 2008, med drugim z vztrajno militarizacijo gruzijskih zasedenih regij in bližnjih območij, preprečevanjem, da bi Nadzorna misija Evropske unije spremljala varnostne razmere znotraj zasedenih regij, kot je določeno v njenem mandatu, in onemogočanjem dostopa mednarodnim organizacijam in mehanizmom spremljanja človekovih pravic do zasedenih območij;

L.     ker so bile priprave na zimske olimpijske igre v Sočiju že zaznamovane z bombnimi napadi v Makačkali, Pjatigorsku, Volgogradu in Stavropolu ter drugimi resnimi varnostnimi grožnjami, ki prihajajo iz severnega Kavkaza;

M.    ker so zaradi olimpijskih iger v Sočiju ruske oblasti začasno razširile rusko mejno območje za 11 kilometrov na ozemlje Abhazije;

N.     ker je korupcija še vedno največji problem v Rusiji, ki je bila na indeksu zaznave korupcije organizacije Transparency International za leto 2013 med 177 državami uvrščena na 127. mesto;

O.     ker je v Ruski federaciji, ki jo vodi Vladimir Putin, premalo zaupanja v pravno državo in neodvisnost sodstva, sodni procesi pa očitno ne izpolnjujejo mednarodno priznanih standardov in se pogosto uporabljajo za politične namene;

P.     ker so dejavnosti neodvisnih vladnih organizacij in civilne družbe temelj demokracije in sodobne družbe; ker je zaradi novega zakona o civilnih dejavnostih, ki ga je sprejela Duma, delovanje nevladnih organizacij, ki prejemajo subvencije iz tujine, postalo težje, saj so v skladu z zakonom dobile status tujih agentov, hkrati pa je ponovno vzpostavil kaznivost obrekovanja in uvedel možnost blokiranja spletišč z domnevno neustrezno vsebino; ker novi zakon o civilni družbi vodi v zamrznitev sprememb v ruski družbi in omejuje njen razvoj, obenem pa ovira opozicijske aktiviste s tem, da povečuje njihove finančne in politične stroške;

Q.     ker je svoboda govora v Rusiji velik problem in je bila na indeksu organizacije Novinarjev brez meja med 179 državami uvrščena na 148. mesto; ker naj bi bil Dumi predložen predlog o razširitvi področja uporabe zakona o tujih agentih tudi na množične medije; ker bi ta zakon državi omogočal strogo nadzorovanje medijev in bi v praksi omejil njihovo svobodo;

R.     ker je bilo v zvezi z letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju načetih veliko vprašanj o zlorabi človekovih pravic; ker je bilo ugotovljeno nadlegovanje aktivistov civilne družbe, ki si prizadevajo za razkritje korupcije, okoljske škode in zlorab prebivalcev Sočija ter delavcev migrantov; ker so se nekateri uradniki EU in držav članic odločili, da se v znak protesta proti zlorabam človekovih pravic ne bodo udeležili olimpijskih iger;

S.     ker je bil pred kratkim sprejet zakon, ki diskriminira lezbijke, geje, biseksualce in transseksualce;

T.     ker so odgovorni za smrt Sergeja Magnickega še vedno na prostosti; ker je oktobra 2012 Evropski parlament sprejel priporočilo o ciljno usmerjenih sankcijah nad posamezniki, vpletenimi v smrt Sergeja Magnickega, in drugimi, odgovornimi za resne kršitve človekovih pravic in korupcijo v Rusiji,

U.     ker sta bila Mihail Hodorkovski in Platon Lebedev izpuščena iz zapora decembra 2013 oz. januarja 2014 po tem, ko sta po dveh sojenjih, ki veljata za politično motivirani (prvo sojenje je Evropsko sodišče za človekove pravice razglasilo za nepošteno), v zaporu preživela deset let; ker sta bili Marija Aljohina in Nadežda Tolokonikova, članici skupine Pussy Riot, izpuščeni z amnestijo ob dvajseti obletnici sprejetja ruske ustave decembra 2013;

V.     ker je decembra 2013 Rusija zagrozila z uvedbo popolne prepovedi mesnih izdelkov iz Avstrije, Francije, Nemčije in Poljske;

1.      je seznanjen z izidom 32. vrhunskega srečanja EU in Rusije, vendar je zaskrbljen nad tem, da so pogovori, ki naj bi trajali dva dni, trajali samo nekaj ur;

2.      poudarja, da bo prihodnji razvoj odnosov med EU in Rusijo odvisen od prizadevanj za okrepitev demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih svoboščin v Ruski federaciji;

3.      je zaskrbljen nad idejo o dvostranskih posvetovanjih na strokovni ravni o pridružitvenih sporazumih z državami vzhodnega partnerstva; poudarja, da bi podpis teh sporazumov lahko koristil tudi Rusiji; poudarja, da Rusija ni del vzhodnega partnerstva in da je pri pogajanjih med EU in državami vhodnega partnerstva ne bi smeli obravnavati kot take;

4.      ostro obsoja nepošteni pritisk Ruske federacije na države vzhodnega partnerstva; meni, da sredstva, ki jih uporablja Kremelj, kršijo normalne diplomatske standarde in v nekaterih primerih celo mednarodno pravo;

5.      opozarja Rusijo, da instrumentalna uporaba nerešenih sporov pri doseganju kratkoročnih političnih ciljev lahko privede do ponovnega izbruha sovražnosti in destabilizacije celotne regije;

6.      je še vedno zaskrbljen nad ruskim vmešavanjem v notranje zadeve v Ukrajini in poziva Rusijo, naj se vzdrži pritiskov na oblasti, naj delujejo v nasprotju z željami ukrajinskega ljudstva;

7.      poziva Rusko federacijo, naj brezpogojno izpolnjuje vse določbe sporazuma o premirju z dne 12. avgusta 2008, zlasti določbe o tem, da mora Rusija Nadzorni misiji Evropske unije zagotoviti poln in neomejen dostop do zasedenih ozemelj Abhazije in Chinvalske regije/Južne Osetije; poudarja, da je treba v omenjenih gruzijskih regijah zagotoviti stabilnost;

8.      obsoja ruske dejavnosti na zasedenih ozemljih Abhazije in Chinvalske regije/Južne Osetije, zlasti nameščanje ograj iz bodeče žice, izkopavanje jarkov in postavljanje drugih umetnih ovir, ki znatno omejujejo pravice lokalnega prebivalstva; poziva Rusijo, naj preneha s temi dejavnostmi in ustvari pogoje, v katerih bodo lokalni prebivalci lahko v celoti uveljavljali svoje temeljne pravice in svoboščine, ter olajša stike med ločenimi skupnostmi, kar je osnova za krepitev zaupanja;

9.      je zaskrbljen nad premikom ruske meje za 11 kilometrov na ozemlje Gruzije; upa, da bodo ruske oblasti izpolnile svojo obljubo, da je ta ukrep zgolj začasen in bo preklican do 21. marca 2014; poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj budno spremlja razmere in se odzove, če se v tem roku ne bi spremenile;

10.    poziva Rusijo, naj umakne priznanje odcepitve gruzijskih regij Abhazije in Chinvalske regije/Južne Osetije ter v celoti spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije;

11.    je zaskrbljen nad večkratnim ruskim vetom na pozive mednarodne skupnosti, naj Varnostni svet obravnava Poglavje 7 listine Združenih narodov v zvezi z državljansko vojno v Siriji;

12.    opozarja, da bi moralo partnerstvo za modernizacijo vključevati ne le gospodarska in tehnološka vprašanja in izzive, temveč bi moralo temeljiti tudi na širokem sodelovanju, zlasti na področjih pravne države, varstva človekovih pravic in razvoja zanesljivega pravnega sistema;

13.    je globoko zaskrbljen nad spremembami predpisov o nevladnih organizacijah v Rusiji z novim zakonom z dne 20. julija 2012, ki nevladne organizacije, ki prejemajo podporo iz tujine, označuje kot nekomercialne organizacije, ki izvajajo vlogo tujih agentov, in poziva ruske oblasti, naj te predpise umaknejo;

14.    je globoko zaskrbljen nad vse slabšimi varnostnimi razmerami v Čečeniji in Dagestanu;

15.    je osupel nad tem, da še vedno ni napredka pri tem, da bi bili odgovorni za smrt med drugim Sergeja Magnickega, Natalije Estemirove, Ane Politkovske in Vasilija Aleksanjana privedeni pred sodišče; poziva Svet, naj upošteva in se odzove na priporočilo Parlamenta iz oktobra 2012, v katerem poziva k ciljno usmerjenim sankcijam proti odgovornim za smrt Magnickega in drugim, vpletenim v hude kršitve človekovih pravic;

16.    pozdravlja amnestijo iz decembra 2013, na podlagi katere sta bili Marija Aljohina in Nadežda Tolokonikova izpuščeni iz zapora; pozdravlja izpustitev Mihaila Hodorkovskega in Platona Lebedeva in je seznanjen z zavezanostjo Hodorkovskega, da si bo na podlagi svoje prepoznavnosti prizadeval za izpustitev drugih političnih zapornikov v Rusiji; kljub tem pozitivnim dogodkom je zaskrbljen nad vztrajnim političnim manipuliranjem pravice v Rusiji in njegovimi razsežnostmi;

17.    močno nasprotuje ruski grožnji o prepovedi uvoza mesa iz Avstrije, Francije, Nemčije in Poljske;

18.    poziva visoko predstavnico/podpredsednico in Komisijo, naj podpreta nevladne organizacije, institucije in organizacije, ki spremljajo vprašanja človekovih pravic, in neodvisnost sodišč v Ruski federaciji; poziva EU, naj stalno pritiska na ruske oblasti, naj izpolnjujejo standarde o človekovih pravicah, demokraciji, pravni državi in neodvisnosti sodstva Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Ruske federacije.