Postopek : 2014/2533(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0152/2014

Predložena besedila :

B7-0152/2014

Razprave :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0101

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 128kWORD 73k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.352v01-00
 
B7-0152/2014

ob zaključku razprave o izjavi Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o vrhunskem srečanju EU-Rusija (2014/2533(RSP))


Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman v imen u skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhunskem srečanju EU-Rusija (2014/2533(RSP))  
B7‑0152/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji,

–       ob upoštevanju sedanjega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi, ter pogajanj za novi sporazum med EU in Rusijo,

–       ob upoštevanju partnerstva za modernizacijo, začetem leta 2010 v Rostovu na Donu, in zaveze ruskega vodstva pravni državi kot temelju za modernizacijo Rusije;

–       ob upoštevanju skupnega cilja EU in Rusije, določenega v skupni izjavi po 11. vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, da se oblikujejo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja na področju zunanje varnosti ter skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturnimi vidiki (štirje skupni prostori),

–       ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah z dne 28. novembra 2013,

–       ob upoštevanju vrhunskega srečanja o vzhodnem partnerstvu z dne 28. in 29. novembra 2013,

–       ob upoštevanju vrhunskega srečanja EU-Rusija 28. januarja 2013,

–      ob upoštevanju izjave predsednika Komisije Joséja Manuela Durãoa Barrosa in pripomb predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya po vrhunskem srečanju EU-Rusija 28. januarja 2014,

–       ob upoštevanju skupne izjave EU in Rusije o boju proti terorizmu z dne 28. januarja 2014,

–       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.     ker je EU zavezana k nadaljnjemu poglabljanju in razvoju odnosov med EU in Rusijo, kar se kaže v njeni zavzetosti za pogajanja o novem okvirnem sporazumu za njihov nadaljnji razvoj, in ker imata EU in Rusija globoke in celovite odnose, zlasti na področju energije, gospodarstva in poslovnega sektorja;

B.     ker je še vedno prisotna zaskrbljenost o razvoju dogodkov v Ruski federaciji v zvezi s spoštovanjem in varstvom človekovih pravic ter spoštovanjem skupno dogovorjenih demokratičnih načel, pravil in postopkov; ker je Ruska federacija polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, s čimer se je zavezala načelom demokracije in spoštovanju človekovih pravic;

C.     ker so na vrhunskem srečanju vzhodnega partnerstva v Vilni vse sodelujoče države ponovno potrdile zavezanost načelom mednarodnega prava in temeljnim vrednotam, vključno z demokracijo, pravno državo in spoštovanjem človekovih pravic; ker so dobri sosedski odnosi, mir in stabilnost v državah skupne soseščine v interesu Rusije in EU;

D.     ker se postopek postavljanja meja okoli Abhazije in Chinvalske regije/Južne Osetije stopnjuje in postaja sovražno in sicer ob podpori ruskih sil ter v škodo gruzijskega ozemlja;

1.      ponavlja prepričanje, da Rusija ostaja ena najpomembnejših partneric EU pri vzpostavljanju strateškega sodelovanja, saj si z njo deli ne le gospodarske in trgovske interese, pač pa tudi cilj uresničevanja skupno dogovorjenih demokratičnih vrednot; poudarja, da napredek v dvostranskih odnosih zahteva odprto razpravo za pojasnitev vprašanj, o katerih se državi ne strinjata;

2.      vrhunsko srečanje EU-Rusija 28. januarja 2014 šteje za priložnost za razmislek o naravi in usmeritvi strateškega partnerstva med EU in Rusijo ter za pojasnitev vprašanj, o katerih se državi ne strinjata; pričakuje, da bo razprava vodila k večjemu vzajemnemu zaupanju in ustvarila pogoje za nov politični zagon, ki bo spodbudil napredovanje partnerstva;

3.      poudarja, da je potreben trajen in tvoren dialog, v okviru katerega bi razpravljali o razvoju razmer v skupni soseščini, pa tudi o različnih pobudah za regionalne gospodarske povezave, zlasti njihovih trgovinskih posledicah, na podlagi obstoječih obveznosti v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO); poziva EU in Rusijo, naj poiščeta načine, kako bi bili postopki povezovanja, ki potekajo na obeh straneh, medsebojno bolj združljivi, hkrati pa naj si še naprej prizadevata za možnost skupnega trgovinskega in gospodarskega območja v prihodnosti;

4.      ponovno poudarja, da mora dialog med EU in Rusijo o vprašanjih v zvezi s skupno soseščino temeljiti na temeljnem načelu suverenosti in neodvisnosti sosednjih držav glede izbiranja političnih in trgovinskih zavezništev; poudarja, da sta zunanja prisila in pritisk nesprejemljiva in spodkopavata stabilnost v tej regiji; poziva Rusijo, naj ima zadržano in konstruktivno vlogo pri podpori mirne rešitve krize v Ukrajini;

5.      meni, da je pomembno, da EU in Rusija razvijata in uresničujeta skupne regionalne pobude, ki odražajo naš skupni interes za varno, stabilno in uspešno soseščino, s čimer bi se preseglo zastarelo razmišljanje o vplivnih območjih;

6.      pričakuje, da se bodo, če bodo ustvarjeni ustrezni pogoji, pogajanja za nov sporazum začela na prihodnjem vrhunskem srečanju, ki bo junija 2014 v Sočiju; obžaluje pomanjkanje napredka pri pogajanjih o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki bi nadomestil sedaj veljavnega, in sicer zaradi nepripravljenosti ruske strani, da bi se spustila v vsebinska pogajanja o trgovinskem poglavju; poudarja, da je treba ohraniti zavezanost partnerstvu za modernizacijo, v okviru katerega se na nekaterih področjih, kot so sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, kaže napredek;

7.      poziva Rusijo, naj izpolni vse svoje obveznosti na podlagi pristopa k STO ter naj v celoti izvaja svoje zaveze v okviru STO; poziva Rusijo, naj se vzdrži tega, da bi prepovedala izdelke iz držav članic, saj so taki ukrepi škodljivi za dvostranske odnose med posameznimi državami članicami in Rusijo ter za odnose med EU in Rusijo;

8.      odločno obsoja nedavne barbarske napade v Volgogradu; pozdravlja sprejetje skupne izjave EU in Rusije o boju proti terorizmu z dne 28. januarja 2014, v kateri sta se obe strinjali, da bosta preučili možnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja v odziv na zločine teroristov in organizirani kriminal, za razširitev sodelovanja in izmenjavo dobre prakse v boju proti terorizmu in usposabljanju strokovnjakov na tem področju ter za okrepitev svojega sodelovanja v okviru Združenih narodov, pa tudi v drugih večstranskih forumih;

9.      poudarja, kako pomembno je partnerstvo z Rusijo na področju energije; poudarja, da oskrba z naravnimi viri ne bi smela biti politično orodje; poudarja pomen sodelovanja na področju energije za obe strani, saj pomeni priložnost za nadaljnjo trgovinsko in gospodarsko sodelovanje na odprtem in preglednem trgu, s popolnim razumevanjem potreb EU po raznovrstnosti prevoznih poti in ponudnikov energije ter ob popolnem spoštovanju zakonodaje EU; poudarja, da morajo biti načela soodvisnosti in preglednosti osnova takšnega sodelovanja, to pa velja tudi za enakopraven dostop do trgov, infrastrukture in naložb ter pravno zavezujoč energijski okvir, s katerim bi zagotovili zanesljivo in varno energetsko oskrbo na podlagi enakih standardov za vse države članice EU;

10.    ponovno poudarja svojo zavezo dolgoročnemu cilju potovanja med EU in Rusijo brez vizumov, ki naj se doseže postopoma in s poudarkom na vsebini in praktičnem napredku; ugotavlja, da potekajo pogajanja o dopolnitvi sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov, izvajajo pa se tudi skupni ukrepi v smeri odprave vizumov za kratka potovanja;

11.    pozdravlja nedavno izrečeno amnestijo in poudarja, da bo jasno in zanesljivo razumevanje temeljnih svoboščin, človekovih pravic in pravne države prispevalo k dodatnemu napredku našega strateškega partnerstva; poudarja, da je neodvisen, nepristranski in učinkovit pravosodni sistem jedro pravne države in v veliki meri prispeva k razvoju zanesljivega in stabilnega poslovnega okolja in naložbenega ozračja;

12.    izraža svojo zaskrbljenost nad razvojem razmer v Ruski federaciji, kar zadeva spoštovanje in varstvo človekovih pravic in spoštovanje skupno dogovorjenih demokratičnih načel, pravil in postopkov, zlasti v zvezi z zakonom o tujih agentih, zakonodajo proti LGBTI, ponovno kriminalizacijo obrekovanja, zakonom o izdaji in zakonodajo, ki ureja javne proteste; poziva Rusijo, naj kot članica Sveta Evrope spoštuje svoje mednarodne obveznosti;

13.    obsoja represivne zakone, kot je zakon o tujih agentih, in samovoljno izvrševanje teh zakonov s strani ruskih oblasti, kar vodi v nadlegovanje nevladnih organizacij, zagovornikov človekovih pravic, etničnih manjšin, zagovornikov demokracije in oseb LGBTI, in poziva EU, naj to skrb izrazi na vseh političnih ravneh; poziva Rusijo, naj razveljavi zakon o tujih agentih, da ne bo pokvarjeno sodelovanje med civilnimi družbami Rusije in EU zadnjih 20 let;

14.    poziva Rusijo, naj v celoti razveljavi zvezni zakon o propagandi netradicionalnih spolnih odnosov in podobne regionalne protipropagandne zakone, ki omejujejo človekove pravice, zlasti svobodo izražanja in združevanja v zvezi s spolno usmeritvijo in spolno identiteto; izraža iskreno zaskrbljenost zaradi negativnih posledic teh zakonov za družbo, pri čemer se diskriminacija in nasilje nad osebami LGBTI povečuje; poziva delegacijo EU in veleposlaništva držav članic v Rusiji, naj v skladu z ustreznimi smernicami povečajo podporo zagovornikom človekovih pravic oseb LGBTI;

15.    poudarja pomembnost dialoga in sodelovanja z Rusijo o vprašanjih svetovnega pomena, da bi se uspešno spopadli z vprašanji, kot so Afganistan, mirovni proces na Bližnjem vzhodu in piratstvo ob obali Afriškega roga; spodbuja poglobitev in okrepitev tega sodelovanja, katerega cilj je skupno ukrepanje v zvezi s Sirijo in Iranom;

16.    poziva Rusijo, naj umakne priznanje odcepitve gruzijskih pokrajin Abhazije in Chinvalske regije/Južne Osetije; ostro obsoja proces postavljanja meja v Abhaziji in Chinvalski regiji/Južni Osetiji, zaradi katerega se je razširila površina okupiranega ozemlja v škodo Gruzije;

17.    poziva Rusko federacijo, naj izpolni zaveze, ki jih je leta 1996 sprejela v Svetu Evrope in ponovila v sklepih z vrhunskega srečanja OVSE (Istanbul, 1999 in Oporto, 2002), o umiku ruskih vojakov in orožja z moldavijskega ozemlja; izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkanja napredka pri tem vprašanju; poudarja, da so se vse strani, udeležene v pogovorih (5+2), zavezale, da bodo rešile konflikt na podlagi ozemeljske celovitosti Republike Moldavije; poziva Rusijo, naj igra konstruktivno vlogo v prizadevanjih za rešitev dolgotrajnega konflikta v Gorskem Karabahu v okviru skupine iz Minska, ter poziva EU, naj še naprej dejavno podpira ukrepe za krepitev zaupanja, ki bodo prispevali k temu procesu;

18.    meni, da so potrebna nova prizadevanja za napredek pri sodelovanju in dialogu med EU in Rusijo o vprašanjih regionalne varnosti, vključno z rešitvijo dolgotrajnih konfliktov v soseščini;

19.    poudarja pomembnost spodbujanja medkulturnega dialoga med EU in Rusijo ter dialoga o zgodovinskem znanju in zgodovinski dediščini, pa tudi spodbujanja mobilnosti in izmenjave študentov, učiteljev, profesorjev in raziskovalcev, da bi se olajšali stiki med ljudmi, ki bi jasno in konkretno odražali trajno partnerstvo, to pa bi dolgoročno vodilo k skupnosti vrednot;

20.    pozdravlja delo obora za parlamentarno sodelovanje med EU in Rusijo kot platforme za razvoj sodelovanja in nadaljnjega dialoga med obema parlamentarnima institucijama;

21.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladam in parlamentom držav vzhodnega partnerstva, predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije, Svetu Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov