Πρόταση ψηφίσματος - B7-0158/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0158/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Μαριέττα Γιαννάκου εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0138/2014

Διαδικασία : 2014/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0158/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0158/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0158/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

(2014/2547(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την έκβαση της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους και το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία[1],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012[2],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους)[3],

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση στο Βίλνιους, της 29ης Νοεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία, μετά την απόφαση τoυ Ουκρανού Προέδρου Βίκτωρ Γιανούκοβιτς να μην υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης κατά τη σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους, στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2013, που πυροδότησε το ξέσπασμα μαζικών λαϊκών διαδηλώσεων υπέρ της ευρωπαϊκής επιλογής της Ουκρανίας στην πλατεία που αποκαλείται Euromaidan στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις σε ολόκληρη την Ουκρανία και κατέληξε σε κίνημα κατά των αρχών μετά από τη βίαια καταστολή από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Berkut),

–       έχοντας υπόψη την παραίτηση του πρωθυπουργού Mykola Azarov και της κυβέρνησής του, στις 28 Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το απαράδεκτο γεγονός ότι ο νόμος περί αμνηστίας που εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2014 μετέτρεψε τα θύματα σε ομήρους, χωρίς την εγγύηση της πλήρους και άνευ όρων αποφυλάκισης όλων των φυλακισμένων και κρατουμένων,

–       έχοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεία ad hoc του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκε το Κίεβο από 28 έως 30 January 2014, όπου συναντήθηκε με τις αρχές και το κίνημα Euromaidan, την αντιπολίτευση και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και εξέτασε εμπεριστατωμένα και εις βάθος την κατάσταση στην Ουκρανία,

–       έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 28 Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται με αυξανόμενο ρυθμό κατά τις τελευταίες εβδομάδες, οδηγώντας σε κλιμάκωση της βίας,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις διεθνείς πιέσεις οι αρχές της Ουκρανίας συνεχίζουν την πολιτική καταστολής και βίας κατά των διαδηλωτών η οποία είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 2 000 τραυματίες, πολλές απαγωγές και τέσσερεις τουλάχιστον νεκρούς,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαϊκός ξεσηκωμός στην Ουκρανία εξαπλώθηκε στις περισσότερες περιοχές και ότι η διοίκηση δέκα περιοχών είναι υπό τον έλεγχο του λαού,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Γιανούκοβιτς, η διοίκηση και η κυβέρνησή του ευθύνονται για τους θανάτους και τους τραυματίες μεταξύ των μελών του EuroMaidan·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε βίαια καταστολή ή κήρυξη κατάστασης ανάγκης θα θεωρείται ως εγκληματική πράξη και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων με βαθειές διεθνείς συνέπειες,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η παραίτηση του πρωθυπουργού Azarov και της κυβέρνησής του είναι ένα καλοδεχούμενο πρώτο βήμα αλλά μόνο μία ουσιαστική αλλαγή της πολιτικής που θα ασκήσει η νέα κυβέρνηση μπορεί να δείξει τη βούλησή της να εξεύρει λύση για την έξοδο από την παρούσα κρίση·

1.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το δημοκρατικό πνεύμα και την καρτερία του ουκρανικού λαού μετά από δύο μήνες θαραλλέων διαμαρτυριών οι οποίες προκάλεσαν τη βίαιη αντίδραση των αρχών και εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και υποστήριξή του για τις προσπάθειες του λαού για μια ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη Ουκρανία και για την ευρωπαϊκή της προοπτική·

2.      καταδικάζει έντονα την κλιμάκωση της βίας κατά ειρηνικών πολιτών, δημοσιογράφων, φοιτητών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, στελεχών της αντιπολίτευσης και του κλήρου και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της βίας στην Ουκρανία·

3.      ζητεί ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Γιανούκοβιτς να θέσει αμέσως τέρμα στις επαίσχυντες πρακτικές των αστυνομικών δυνάμεων καταστολής και των άλλων δυνάμεων ασφαλείας, στις απαγωγές, διώξεις, , βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και ταπεινώσεις των οπαδών του EuroMaidan·

4.      ζητεί την άμεση αποφυλάκιση και πολιτική αποκατάσταση όλων των διαδηλωτών του Euromaidan και των πολιτικών κρατουμένων, μεταξύ των οποίων η Yulia Tymoshenko·

5.      υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης/Σφαιρική και σε Βάθος Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΑΑ/DCFTA) με την Ουκρανία, ευθύς ως ξεπεραστεί η πολιτική κρίση και πληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως ορίστηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Δεκεμβρίου 2012 και υποστηρίζονται με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012·

6.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάκληση, στις 28 Ιανουαρίου, των αντιδημοκρατικών και εισαγόντων διακρίσεις νόμους που ψηφίστηκαν στις 16 Ιανουαρίου από το Κοινοβούλιο της χώρας (Verhkovna Rada) με τραγελαφικές διαδικασίες, υπενθυμίζει όμως ότι τρεις από τους 12 αυτούς νόμους εξακολουθούν να ισχύουν επίσημα και μπορεί να εξακολουθούν να παραβιάζουν τις αρχές της δημοκρατίας·

7.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διάλογο που άρχισε μεταξύ του Προέδρου Γιανούκοβιτς και της ηγεσίας του EuroMaidan, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε άμεση και ειρηνική επίλυση της κρίσης·

8.      είναι της άποψης ότι ο Πρόεδρος Γιανούκοβιτς θα είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι του ουκρανικού λαού και της διεθνούς κοινότητας εάν αρνηθεί να απόσχει από τη χρήση απολυταρχικών μεθόδων και να αντιμετωπίσει την παρούσα πολιτική κρίση·

9.      υπενθυμίζει ότι η Ουκρανία είναι απόλυτα υπεύθυνη για τη μοίρα της και επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει για να διευκολύνει την έξοδο από την παρούσα πολιτική κρίση, ως διαμεσολαβητής που θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα της πλήρους έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, εφόσον οι Ουκρανοί εκφράσουν την ανάγκη αυτή και την επιθυμία·

10.    καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνέλθει επειγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στην Ουκρανία·

11.    καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση, ασκώντας μεταξύ άλλων αυξημένες διπλωματικές πιέσεις και εισάγοντας στοχοθετημένα μέτρα (ταξιδιωτικούς περιορισμούς και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων) έναντι όλων των αξιωματούχων και νομοθετών της Ουκρανίας και των επιχειρηματιών που τους υποστηρίζουν (ολιγαρχών), οι οποίοι ευθύνονται για την καταστολή και τους θανάτους διαδηλωτών·

12.    καλεί την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕ να συνεχίσουν να ετοιμάζουν μακροπρόθεσμα προγράμματα συγκεκριμένης χρηματοδοτικής στήριξης που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη δημοσιονομική της κατάσταση και να προσφέρουν οικονομική στήριξη για την έναρξη των ριζικών και εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η ουκρανική οικονομία· καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές·

13.    εκτιμά ότι, εάν πληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, πρέπει να ετοιμαστεί μία δέσμη μέτρων βραχυπρόθεσμης στήριξης για την Ουκρανία και να προσφερθεί σε μία αξιόπιστη προσωρινή κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφίσει την παρούσα τεταμένη κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές·

14.    είναι της άποψης ότι ένα από τα σημαντικά μέτρα για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία είναι η επιστροφή στο σύνταγμα του 2004, το οποίο παρανόμως ανεκλήθη από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το 2010, παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με εγκαθίδρυση προσωρινής κυβέρνησης και διεξαγωγή πρόωρων εκλογών·

15.    καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα υιοθετήσουν μια πολύ ανοικτή στάση απέναντι στην ουκρανική κοινωνία, συγκεκριμένα μέσω της ταχείας επίτευξης συμφωνίας για καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, της επέκτασης των ανταλλαγών νέων και της αύξησης των διαθέσιμων υποτροφιών·

16.    είναι της άποψης ότι τα τέλη θεώρησης πρέπει να μειωθούν δραστικά για τους νεαρούς Ουκρανούς·

17.    καλεί τη Ρωσία να μην αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας ασκώντας πολιτικές, οικονομικές και άλλες πιέσεις κατά παράβαση της τελικής Πράξης του Ελσίνκι και του Μνημονίου της Βουδαπέστης, του 1994, σχετικά με την ασφάλεια της Ουκρανίας· θεωρεί ότι άρνησή της να συμμετάσχει σε μια δίκαια επίλυση της κρίσης, θα είναι εις βάρος του πνεύματος ειρήνης, διαλόγου και συμφιλίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada), την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.