Процедура : 2014/2533(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0159/2014

Внесени текстове :

B7-0159/2014

Разисквания :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Гласувания :

PV 06/02/2014 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0101

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 133kWORD 65k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.359v01-00
 
B7-0159/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия (2014/2533(RSP))


Хелмут Шолц, Патрик Льо Ярик, Никола Вулянич от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия (2014/2533(RSP))  
B7‑0159/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че ЕС и Руската федерация са дълбоко взаимосвързани чрез своите исторически, политически, икономически и културни корени, че са преминали през по-силни и по-слаби етапи в своите двустранни отношения от началото на 90-те години на ХХ век и че понастоящем повече от всякога са изправени пред общи предизвикателства що се отнася до перспективите пред техните народи; като има предвид, че двамата партньори са взаимно зависими както икономически, така и политически, и че разработват собствени стратегии в действията си в глобален контекст; като има предвид, съответно, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия имат водещо значение;

Б.     като има предвид, че ЕС и неговите държави членки и Руската федерация са разработили, в рамките на системите на ООН и на други международни политически структури като ОССЕ, всеобхватна мрежа от отношения, целящи укрепване на мира, международното право, взаимното доверие и добросъседството, по-специално чрез разоръжаване и преодоляване на историческото недоверие, враждебност и съперничество, които характеризираха отношенията по време на конфронтацията между Изтока и Запада; като има предвид, че международната сигурност и националният суверенитет продължават да бъдат сложен интерес, право и принцип на международната политика за всички държави – членки на ЕС, и за Руската федерация, изискващи взаимно признание и спазване; като има предвид, че сътрудничеството в областта на политическите отношения и отношенията във връзка със сигурността трябва да доведе до значително допълнително намаляване на военната конфронтация;

В.     като има предвид, че ЕС и Русия имат силни икономически и търговски отношения, като търговията и инвестициите продължават бързо да се увеличават; като има предвид, че от друга страна сътрудничеството в други области е в застой, тъй като нито един от партньорите не желае да изпълни със съдържание обявеното стратегическо партньорство и да работи за намирането на решения на съществуващи проблеми;

Г.     като има предвид, че въпреки факта, че има много проблеми – например въведеното в действие разоръжаване, политическото сътрудничество с общите съседни държави, правата на човека и принципите на правовата държава, улесняването и либерализирането на визовия режим, общи дейности за съвместно решаване на глобални проблеми и отговорности, енергийно сътрудничество и търговски спорове, които се нуждаят от спешно обсъждане, срещата на високо равнище ЕС–Русия беше проведена във формат, който не позволява диалог в перспектива, в рамките на който да се разглеждат съществуващите проблеми и да се започне работен процес за справяне с тях;

1.      изразява съжаление от неуспеха на ЕС и Русия да се ангажират с диалог, насочен към постигането на резултати, който би позволил напредък към установяването на истинско стратегическо партньорство и преговори по ново споразумение за партньорство и сътрудничество;

2.      отбелязва сътрудничеството, започнало между ЕС и Русия по важни международни въпроси, като Сирия и Иран, което демонстрира градивна способност за принос към важни политически решения, като показва необходимата политическа воля; съответно призовава и двете страни да прекратят конфронтацията и да започнат отново конструктивния диалог и преговори, насочени към постигането на резултати, включително в рамките на своите двустранни отношения, особено в интерес на своите граждани;

3.      призовава ЕС и Русия да спазват напълно суверенното право на народа да вземе решение за своето бъдещо развитие, включително относно своето сътрудничество и асоцииране с държави и организации, и да се въздържат от упражняване на натиск; категорично призовава ЕС, Русия, Съединените щати и всички други участници в засегнатите региони да не се намесват във вътрешните работи на други държави;

4.      отбелязва изявлението на президента Путин в смисъл, че Русия ще се придържа към финансовите и икономическите споразумения с Украйна, включително заема в размер около 15 милиарда евро като спешна безусловна икономическа помощ за преодоляване на икономическата криза в Украйна, и изразява надежда, че в интерес на народа на Украйна последните споразумения между Русия и Украйна могат да бъдат приложени възможно най-скоро;

5.      подчертава, че политиката на ЕС, която отделя политиката за Източното съседство от развитието на отношенията между ЕС и Русия се провали; подчертава необходимостта да се преработи политиката за Източното съседство с оглед на развитие на регионално сътрудничество, което не изключва нито една държава; призовава Русия да участва проактивно в този процес и да покаже своята готовност да стане част от политиките на добросъседство;

6.      изразява съжаление поради факта, че дълго време преди срещата на високо равнище във Вилнюс ЕС не беше подготвен да преориентира политиката си към Руската федерация, като по този начин направи всички участващи държави зависими от застоя в двустранните отношения между ЕС и Руската федерация;

7.      критикува ЕСВД за неуспеха й да работи заедно с Русия и източните съседни държави на ЕС върху начините и средствата за постигане на съвместно съществуване между и взаимно обогатяване на икономическото пространство на Европейския съюз и на Евразийския (Митнически) съюз; приветства изявлението на органите на ЕС в смисъл, че Източното партньорство не засяга руските икономически, търговски, социални, човешки и културни връзки с общите съседни държави; отправя неотложен призив към ЕС и неговите държави членки и към членовете и наблюдателите в Евразийския съюз да започнат конструктивен диалог с оглед преглед на възможностите за бъдещо сътрудничество в общ интерес и за прекратяване на съперничеството;

8.      отбелязва относимите решения на срещата на високо равнище и призовава и двете страни да очертаят точна пътна карта с оглед на конкретни стъпки за решаване на проблемите и за справяне с предизвикателства на двустранните отношения в областта на политическото сътрудничество и сътрудничеството в сферата на сигурността, разоръжаването, укрепването на съдебните и правните системи, разработването на сътрудничеството в областта на енергетиката и суровините, модернизирането на руското икономическо производство, и съвместни усилия за преодоляване на проблеми, свързани с околната среда, и съответно за постигане на осезаем напредък до следващата среща на високо равнище между ЕС и Русия;

9.      изразява отново своята загриженост относно положението с правата на човека и демократичните права в Русия; призовава Русия да спазва изцяло своите задължения като член на ОССЕ и на Съвета на Европа, включително зачитането на правото на сдружаване, свободата на печата и медиите и на правото на мирни демонстрации; призовава руския парламент и правителство да въведат, без забавяне, гражданско законодателство, което да осигурява защита от дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност във всички области на живота, включително заетост, образование, здравеопазване, достъп до стоки и услуги, жилищно настаняване и достъп до социална сигурност и социални придобивки;

10.    обръща внимание, с оглед на Зимните олимпийски игри, които ще започнат скоро в Сочи, на експлоатацията и злоупотребата с права на работници мигранти на строителни обекти в Сочи, като работодателите не им изплащат надниците и ги принуждават да работят до 12 часа дневно без почивен ден в месеца, което съставлява нарушение на руското законодателство; критикува руските органи и Международния олимпийски комитет (МОК), че не успяват да гарантират, че техният партньор Олимпстрой спазва дори основни трудови права; призовава руските органи да създадат средства за работниците мигранти за безопасно подаване на жалби срещу своите работодатели и да търсят отговорност на работодателите, които извършват злоупотреби; изразява дълбоко съжаление, че този и други проблеми, свързани с подготовката и провеждането на Зимните олимпийски игри, не бяха поставени по време на последната среща на високо равнище между ЕС и Русия:

11.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Международния олимпийски комитет (МОК) и парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа.

 

Правна информация - Политика за поверителност