Postopek : 2014/2533(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0159/2014

Predložena besedila :

B7-0159/2014

Razprave :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0101

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 123kWORD 62k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.359v01-00
 
B7-0159/2014

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo (2014/2533(RSP))


Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo (2014/2533(RSP))  
B7‑0159/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.     ker EU in Rusko federacijo tesno povezujejo zgodovinske, politične, gospodarske in kulturne korenine in ker od začetka 90-ih let 20. stoletja njuno dvostransko sodelovanje doživlja vzpone in padce, danes pa bolj kot kdaj koli prej celo premagujeta skupne izzive, povezane s prihodnostjo njunih narodov; ker sta partnerici gospodarsko in politično medsebojno odvisni in razvijata svoje strategije delovanja v svetovnem okviru; ker so zato okrepljeno sodelovanje in dobri sosedski odnosi med EU in Rusijo bistvenega pomena;

B.     ker so EU in njene države članice ter Ruska Federacija v okviru sistemov OZN in drugih mednarodnih političnih struktur, kot je OVSE, vzpostavile obseženo mrežo odnosov, katerih namen je krepiti mir, mednarodno pravo, medsebojno zaupanje in dobrososedske odnose, zlasti z razoroževanjem in premagovanjem zgodovinsko pogojenega nezaupanja, sovražnosti in tekmovalnosti, ki so zaznamovali odnose v času konfrontacije med vzhodom in zahodom; ker sta mednarodna varnost in nacionalna suverenost še vedno kompleksna interesa, pravici in načeli mednarodne politike vseh držav članic EU in Ruske federacije, ki ju je treba medsebojno priznavati in spoštovati; ker mora sodelovanje na področju političnih in varnostnih odnosov voditi v znatno dodatno zmanjšanje vojaških konfrontacij;

C.     ker EU in Rusija gojita močne gospodarske in trgovinske odnose, ki jih še vedno zaznamuje hitra rast trgovine in naložb; ker sodelovanje na drugih področjih v nasprotju s tem caplja na mestu, saj nobena od partneric ni pripravljena izjav o strateškem partnerstvu opremiti z vsebino in si prizadevati za rešitev obstoječih težav;

D.     ker je kljub dejstvu, da obstajajo številne težave, kot so prisilno razoroževanje, politično sodelovanje z državami v skupni soseščini, človekove pravice in vladavina prava, vizumske olajšave in liberalizacija vizumske ureditve, skupne dejavnosti pri skupnem reševanju svetovnih problemov in odgovornosti, energetsko sodelovanje in trgovinski spori, o katerih je nujno potrebna razprava, vrhunsko srečanje med EU in Rusijo potekalo v formatu, ki ni dopuščal daljnosežnega dialoga, ki bi se dotaknil obstoječih težav in sprožil delovni proces za njihovo reševanje;

1.      obžaluje, da EU in Rusiji ni uspelo vzpostaviti dialoga, usmerjenega v rezultate, kar bi omogočilo napredek pri vzpostavitvi resničnega strateškega partnerstva in pogajanja o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju;

2.      ugotavlja, da se je med EU in Rusijo začelo sodelovanje glede pomembnih mednarodnih vprašanj, kot sta Sirija in Iran, kar kaže na konstruktivno zmožnost prispevati k vsebinski politični rešitvi z izkazano politično voljo, ki je za to potrebna; zato poziva obe strani, naj ustavita spore in ponovno začneta konstruktiven, v rezultate usmerjen dialog in pogajanja, med drugim tudi v okviru dvostranskih odnosov in zlasti v interesu njunih državljanov;

3.      poziva EU in Rusijo, naj dosledno spoštujeta suvereno pravico narodov, da se odločajo o svojem prihodnjem razvoju, vključno z njihovim sodelovanjem in združevanjem z državami in organizacijami, ter se vzdržita kakršnega koli pritiska; odločno poziva EU, Rusijo, ZDA in vse ostale akterje v zadevnih regijah, naj se ne vmešavajo v notranje zadeve drugih držav;

4.      je seznanjen z izjavo predsednika Putina, da se bo Rusija držala svojih finančnih in gospodarskih sporazumov z Ukrajino, vključno s posojilom približno 15 milijard EUR brezpogojne nujne gospodarske pomoči, namenjene premagovanju gospodarske krize v Ukrajini, in upa, da se bodo v interesu ukrajinskih prebivalcev lahko čim prej izvedli nedavno sklenjeni sporazumi med Rusijo in Ukrajino;

5.      poudarja, da se politika EU, ki vzhodno sosedsko politiko ločuje od razvijanja odnosov med EU in Rusijo, ni obnesla; poudarja, da je treba vzhodno sosedsko politiko preoblikovati, tako da se bo razvilo regionalno sodelovanje, ki ne izključuje nobene države; poziva Rusijo, naj prevzame pobudo v tem procesu in pokaže pripravljenost za sodelovanje v dobri sosedski politiki;

6.      obžaluje, da EU ni bila pripravljena preusmeriti svoje politike do Ruske federacije že veliko pred vrhunskih srečanjem v Vilni, zaradi česar so bile vse sodelujoče države potisnjene v položaj, ki ga narekuje zastoj dvostranskih odnosov med EU in Rusko federacijo;

7.      izraža kritiko Evropske službe za zunanje delovanje, ker ji ni uspelo, da bi z Rusijo in državami vzhodne sosedske politike EU našla poti in načine za sobivanje in medsebojno oplemenitenje evropskega gospodarskega prostora ter evrazijske (carinske) unije; pozdravlja izjavo pristojnih organov EU, da vzhodno partnerstvo ne vpliva na ruske gospodarske, trgovinske, socialne, človeške in kulturne odnose s skupnimi sosedami; poziva EU in njene države članice ter članice in opazovalke evrazijske unije, naj nujno začnejo konstruktivni dialog, v katerem bodo preverile skupne možnosti prihodnjega sodelovanja v skupnem interesu in brez nadaljnje tekmovalnosti;

8.      je seznanjen s pomembnimi sklepi vrhunskega srečanja in obe strani poziva, naj pripravita natančen načrt s konkretnimi koraki za reševanje problemov in obravnavo izzivov dvostranskih odnosov na področju političnega in varnostnega sodelovanja, razoroževanja, krepitve pravosodnega in pravnega sistema, razvoja energetskega sodelovanja in sodelovanja glede surovin, modernizacije ruske gospodarske proizvodnje, skupnih prizadevanj za reševanje okoljskih težav, da bi do naslednjega vrhunskega srečanja med EU in Rusijo prišlo do oprijemljivega napredka;

9.      ponovno izraža zaskrbljenost zaradi razmer, povezanih s človekovimi in demokratičnimi pravicami v Rusiji; poziva Rusijo, naj strogo spoštuje svoje obveznosti, ki jih ima kot članica OVSE in Sveta Evrope, vključno s spoštovanjem svobode združevanja, tiska in medijev, in pravice do mirnih demonstracij; poziva ruski parlament in vlado, naj brez odlašanja uvedeta civilno zakonodajo, ki bo zagotavljala zaščito pred diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete na vseh področjih življenje, vključno z zaposlitvijo, izobraževanjem, zdravjem, dostopa do blaga in storitev, stanovanj, dostopa do socialnega zavarovanja in socialnih ugodnosti;

10.    v luči bližajočih se zimskih olimpijskih iger v Sočiju omenja izkoriščanje in zlorabo pravic delavcev migrantov na gradbiščih v Sočiju, saj jim delodajalci niso izplačali plač, prisilili pa so jih v do 12-urno dnevno garanje, ne da bi jim vsak mesec zagotovili prost dan, kar pomeni kršenje ruske zakonodaje; izraža kritiko ruskih oblasti in Mednarodnega olimpijskega komiteja, ker jim ni uspelo, da bi njihov partner, Olympstroy poskrbel vsaj za osnovne delavske pravice; poziva ruske oblasti, naj poskrbijo za to, da bodo delavci migranti lahko varno vložili pritožbe proti delodajalcem, da bodo izkoriščevalski delodajalci poklicani na odgovornost; globoko obžaluje, da ta težava in ostale težave, povezane s pripravo in izvedbo zimskih olimpijskih iger na nedavnem vrhunskem srečanju med EU in Rusijo, niso bile obravnavane;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Mednarodnemu olimpijskemu komiteju in parlamentarnima skupščinama OVSE in Sveta Evrope.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov