Διαδικασία : 2014/2565(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0190/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0190/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0171

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 145kWORD 68k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.544v01-00
 
B7-0190/2014

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2565(RSP))


Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa, Pino Arlacchi εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2565(RSP))  
B7‑0190/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράκ και ιδίως αυτό της 10ης Οκτωβρίου 2013 για την κατάσταση στο Ιράκ(1) ,

–       έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, και το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ(2),

–       έχοντας υπόψη το κοινό στρατηγικό έγγραφο της Επιτροπής για το Ιράκ (2011-2013),

–       έχοντας υπόψη την "Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράκ: Ιανουάριος-Ιούνιος 2012", που υπέβαλαν από κοινού η Αποστολή Βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ (UNAMI) και το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τα αριθμητικά στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που παρέσχον τα Ηνωμένα Έθνη για τα θύματα τον Σεπτέμβριο 2013, τα οποία δημοσιεύθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση 1981 του ΟΗΕ σχετικά με την Εξάλειψη κάθε Μορφής Μισαλλοδοξίας και Διακρίσεων βάσει Θρησκεύματος ή Πεποιθήσεων,

–       έχοντας υπόψη την Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη του 1966, στην οποία το Ιράκ είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 η Αντιπρόεδρος/ Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ Catherine Ashton σχετικά με τις πρόσφατες βιαιοπραγίες στο Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, και ότι η πολιτική σκηνή στη χώρα είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη και μαστίζεται από βία και φανατικές πολιτικές που αποβαίνουν σε βάρος των εύλογων προσδοκιών του ιρακινού λαού για ειρήνη, ευημερία και πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία·

Β.     Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2013 σκοτώθηκαν περισσότεροι άνθρωποι στο Ιράκ από ό,τι οπουδήποτε αλλού, όταν η θρησκευτική βία έφθασε στο αποκορύφωμά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον πληγείσες από την βία περιοχές είναι η Βαγδάτη, η Νινευή, Diyala, Salahuddin και Ανμπάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο βόρειο τμήμα της χώρας, η Κουρδική Κοινότητα έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μια αυτόνομη δική της περιοχή·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αφότου αποσύρθηκαν τα στρατεύματα των ΗΠΑ, οι προσκείμενες στην Αλ Κάιντα ομάδες έχουν αρχίσει να αναδιοργανώνονται και ότι ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων - κυρίως εναντίον Σιιτών και κυβερνητικών στόχων - αυξήθηκε εκ νέου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαχητικότητα των σουνιτικών οργανώσεων κλιμακώθηκε περαιτέρω αφότου άρχισε ο πόλεμος στην Συρία, όπου το εγκατεστημένο στην Συρία μέτωπο Jabhat al-Nusra και το κυριαρχούμενο από το Ιράκ Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙΚΙΛ) έχουν αποκτήσει εδαφικά ερείσματα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Nuri al-Maliki δεν στάθηκε ικανή να ανταποκριθεί καταλλήλως στις ανησυχίες της σουνιτικής μειοψηφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για την αποδυνάμωση του Μπάαθ, βάσει του Νόμου περί δικαιοσύνης και λογοδοσίας, οδήγησε στην απόλυση υπαλλήλων κατά πλειοψηφία σουνιτών, γεγονός που ενίσχυσε την αντίληψη μιας σεκταριστικής κυβερνητικής ατζέντας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αντίδραση στην αυξανόμενη εντύπωση περιθωριοποίησης, οι σουνίτες Άραβες άρχισαν ένα κίνημα ειρηνικής διαμαρτυρίας στα τέλη του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2013, η κυβέρνηση al-Maliki αποφάσισε να διαλύσει με τη χρήση βίας έναν καταυλισμό διαμαρτυρίας που υπήρχε στο Ramadi για πάνω από έναν χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή επέσπευσε την βίαιη σύγκρουση στην επαρχία Ανμπάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα τούτου, από τον Δεκέμβριο του 2013, η Φαλούτζα και άλλες πόλεις της επαρχίας Ανμπάρ έχουν καταστεί πεδίο συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και προσκείμενων στην Αλ Κάιντα μαχητών·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα - διάσπαρτη φτώχεια, υψηλή ανεργία, οικονομικό τέλμα, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η έλλειψη βασικών δημοσίων υπηρεσιών- εξακολουθούν να πλήττουν μεγάλα στρώματα πληθυσμού·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και οι δολιοφθορές έχουν εμποδίσει τις προσπάθειες αναζωογόνησης μίας οικονομίας γκρεμισμένης από δεκαετίες συγκρούσεων και κυρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ διαθέτει τα τρίτα κατά σειρά μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, αλλά ότι οι επιθέσεις, η διαφθορά και το λαθρεμπόριο έχουν πλήξει τις εξαγωγές·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Ιράκ εγγυάται την ισότητα ενώπιον του νόμου για όλους τους πολίτες, παράλληλα με τα «διοικητικά, πολιτικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα των διαφόρων εθνοτήτων»·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ και ιδιαίτερα η σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ρήτρα της, τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος ΕΕ-Ιράκ θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών·

1.      καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες και την αυξανόμενη μισαλλόδοξη βία που εμπεριέχουν τον κίνδυνο να επιστρέψει η χώρα στις διαμάχες μεταξύ φανατικών και προκαλούν φόβους ευρύτερων συγκρούσεων λόγω μισαλλοδοξίας στην ευρύτερη περιοχή· επισημαίνει ότι αν και η βία χαρακτηρίζεται από μισαλλοδοξία, τα αίτιά της είναι μάλλον πολιτικά και όχι θρησκευτικά·

2.      καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της βίας βραχυπρόθεσμα, ειδικότερα διαπραγματευόμενη τοπικές εκεχειρίες στις πλέον πληττόμενες από την βία επαρχίες, όπως η Ανμπάρ, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, από κοινού με τις δυνάμεις των επιτόπιων φυλών, στον αγώνα κατά του ΙΚΙΛ και της Αλ Κάιντα·

3.      καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να επιλύσει τα μακροχρόνια προβλήματα που συμβάλλουν στην αστάθεια της χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων αιτημάτων της σουνιτικής μειονότητας, δρομολογώντας έναν εθνικό διάλογο χωρίς διακρίσεις σχετικά με την μεταρρύθμιση του Νόμου περί δικαιοσύνης και λογοδοσίας, απέχοντας από εμπρηστικές σεκταριστικές δηλώσεις και εφαρμόζοντας μέτρα που αποσκοπούν στην εθνική συμφιλίωση·

4.      καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να καταβάλει έντονη προσπάθεια ώστε να απομονώσει το Ιράκ από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, απέχοντας από την υποστήριξη οιουδήποτε εμπλεκόμενου στην σύγκρουση μέρους και εμποδίζοντας του μαχητές, τόσο Σουνίτες όσο και Σιίτες, να εισέλθουν στην Συρία, κυρίως μέσω συνεργασίας με τις τοπικές δυνάμεις στην επαρχία Ανμπάρ·

5.      καταδικάζει την βία και την προτροπή σε ένοπλο αγώνα ως μέσο προάσπισης των δικαιωμάτων της σουνιτικής μειονότητας· καταδικάζει τις εκκλήσεις για την δημιουργία μιας ομόσπονδης σουνιτικής περιφέρειας στο Ιράκ ως λύση έναντι της σημερινής σύγκρουσης, επειδή τούτο θα οδηγούσε προφανώς σε περισσότερο φανατισμό και βία·

6.      καλεί την ιρακινή κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς ηγέτες να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια και προστασία σε όλους τους ιρακινούς και ιδιαίτερα στα μέλη των ευάλωτων μειονοτήτων· καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα σέβονται το κράτος δικαίου και τα διεθνή πρότυπα· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να προβεί σε μεταρρύθμιση των δυνάμεων ασφαλείας χωρίς αποκλεισμούς, κατά τρόπον ώστε εκπροσωπούνται όλες οι εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες·

7.      καλεί τη Διεθνή Κοινότητα και την ΕΕ να στηρίξουν την ιρακινή κυβέρνηση προωθώντας πρωτοβουλίες για πολιτικό διάλογο, την εδραίωση του κράτους δικαίου και την παροχή βασικών υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς, σταθερού, ενιαίου, ευημερούντος και δημοκρατικού Ιράκ εντός του οποίου θα προστατεύονται τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα όλων των πολιτών·

8.      δεδομένου ότι η κατάσταση από πλευράς ασφαλείας επιδείνωσε τα προβλήματα πολλών ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες, οι νέοι ή οι ακτιβιστές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλεί τις ιρακινές αρχές να αναλάβουν επειγόντως δράση προκειμένου να διοχετευτούν περισσότεροι πόροι σε προγράμματα για τη βελτίωση της κατάστασης·

9.      καλεί τις ιρακινές αρχές να υποστηρίξουν τους ΜΚΟ που ενεργοποιούνται στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.    κρίνει ότι το να συμμετάσχει το Ιράκ σε έναν κοινό αγώνα εναντίον των εξτρεμιστικών σουνιτικών ομάδων και της Αλ Κάιντα θα μπορούσε να αποφέρει στρατηγικό όφελος για την σταθεροποίηση του Ιράκ· κρίνει πέραν τούτου ότι, έχοντας υπόψη την πολιτική και θρησκευτική αλληλεξάρτηση των περιφερειακών συγκρούσεων, το Ιράκ θα μπορούσε να συμμαχήσει μαζί μας ως περιφερειακός παράγοντας και να συμβάλει στις προσπάθειες σταθεροποίησης της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, ειδικότερα μέσω συμμετοχής στις συνομιλίες της Γενεύης για την Συρία·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το Συμβούλιο Εκπροσώπων του Ιράκ, την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0424.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0022.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου