Процедура : 2014/2565(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0191/2014

Внесени текстове :

B7-0191/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0171

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 152kWORD 76k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Ирак (2014/2565(RSP))


Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Елмар Брок, Марейд Макгинес, Кристиан Дан Преда, Риа Омен-Ройтен, Туне Келам, Франсиско Хосе Милян Мон, Дьорд Шьопфлин, Бернд Поселт, Кшищоф Лисек, Алф Свенсон, Естер де Ланге, Роберта Анджелили, Сари Есаях, Алехо Видал-Куадрас, Дубравка Шуица, Елена Бъсеску, Давор Иво Щир от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Ирак (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак,

–       като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна,

–       като взе предвид местното изявление на ЕС относно Ирак от 10 декември 2013 г. по случай международния ден на правата на човека,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Ирак, и по-специално тези от 10 февруари 2014 г.,

–       като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън относно Ирак, по-конкретно изявленията от 5 февруари 2014 г., 16 януари 2014 г. и от 18 декември 2013 г.,

–       като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител от 28 декември 2013 г. относно убийствата на жители на лагера Хурия,

–       като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на Обединените нации относно Ирак от 10 януари 2014 г.,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Ирак е страна,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че на 10 януари 2014 г. Съветът за сигурност на ООН осъди нападенията, извършени от организацията „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ISIL), срещу народа на Ирак в опит за дестабилизация на държавата и на региона, и като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН призна, че иракските сили за сигурност, местната полиция и племената в провинция Анбар проявяват невероятна смелост, тъй като те се борят, за да разгромят ISIL в своите градове;

Б.     като има предвид, че съгласно данните, оповестени на 1 февруари 2014 г. от Мисията на Организацията на обединените нации за подпомагане за Ирак (UNAMI), през януари 2014 г. са убити общо 733 иракчани и други 1 229 са ранени при терористични актове и насилие; като има предвид, че данните за януари 2014 г. не включват жертвите в резултат на продължаващите боеве в провинция Анбар поради проблеми с проверката и с доказването на статута на загиналите или ранените лица;

В.     като има предвид, че на 5 февруари 2014 г. беше нападнато Министерството на външните работи на Ирак в Багдад, и като има предвид, че на 10 февруари 2014 г. в град Мосул в провинция Ниневия беше нападнат кортежът на председателя на Камарата на представителите Осама ал-Нуджафи;

Г.     като има предвид, че на 13 февруари 2014 г. повече от 63 000 семейства, засегнати от боевете в провинция Анбар, бяха регистрирани като вътрешно разселени; като има предвид, че много от тях са избягали в други части на страната, включително в провинции Кербала, Багдад и Ербил, докато други са потърсили безопасност в отдалечените общности в провинция Анбар или не са били в състояние да избягат от полесраженията; като има предвид, че тяхното състояние остава несигурно поради намаляването на хранителните запаси и на питейната вода, незадоволителните хигиенни условия и ограничения достъп до здравни грижи;

Д.     като има предвид, че специалният представител на генералния секретар на ООН за Ирак, Николай Младенов, заяви на 13 февруари 2014 г., че още от първите дни на януари 2014 г. ООН е продължила да работи с правителството и с местните органи на управление за предоставяне на помощ на засегнатите от боевете в провинция Анбар, и изрази загриженост относно бързо влошаващите се условия във Фалуджа, където многобройни жители са засегнати от сраженията и не могат да избягат; като има предвид, че ООН все пак продължава да настоява за предоставяне на достъп на хуманитарна помощ до града;

Е.     като има предвид, че Ирак все още е изправен пред значителни предизвикателства по отношение на сигурността от страна на въоръжени групировки, които поощряват насилието и се стремят да разделят хората; като има предвид, че вътрешните политически различия и напрежението на верска основа също така са допринесли значително за влошаването на ситуацията със сигурността в Ирак;

Ж.    като има предвид, че на 25 декември 2013 г. поне 35 души бяха убити и десетки бяха ранени при бомбени нападения в християнски райони на Багдад; като има предвид, че в продължение на много години християнската общност в Ирак е била жертва на преднамерени и безсмислени нападения от страна на терористи ; като има предвид, че се смята, че от 2003 г. насам най-малко половината от живеещите в Ирак християни са напуснали държавата;

З.      като има предвид, че на 10 октомври 2013 г. UNAMI отбеляза със загриженост, че 42 лица, осъдени на смърт, са били екзекутирани на 8 и 9 октомври 2013 г., както бе потвърдено от иракското министерство на правосъдието;

И.     като има предвид, че ЕС отново потвърди ангажимента си да съдейства на Ирак в прехода му към демокрация, като припомня, че единството и териториалната цялост на Ирак са елементи от особено значение за изграждането на сигурна и благоденстваща държава за всички нейни граждани и за установяване на стабилност в целия регион;

Й.     като има предвид, че Съветът за сътрудничество между ЕС и Република Ирак проведе първото си заседание в Брюксел на 20 януари 2014 г. година; като има предвид, че Съветът за сътрудничество, който заседава в рамките на СПС между ЕС и Ирак, е потвърдил отново ангажимента на двете страни да продължават да укрепват взаимните отношения; като има предвид, че ЕС ще продължава да работи за насърчаване на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес, като предоставя целенасочена помощ в съвместно договорени области;

1.      решително осъжда извършваните от ISIL атаки в провинция Анбар; признава усилията на иракските сили за сигурност и иракската местна полиция, чиито членове също са станали жертва на целенасочени терористични нападения; подкрепя призива на Съвета за сигурност на ООН към народа на Ирак, включително иракските племена, местните лидери и иракските сили за сигурност в провинция Анбар, да продължават, да разширяват и укрепват своето сътрудничество в борбата срещу насилието и терора; подчертава, че ISIL е предмет на оръжейното ембарго и замразяването на активите, наложени с резолюции 1267 (1999) и 2083 (2012), и подчертава значението на бързото и ефективно прилагане на тези мерки;

2.      изразява дълбока загриженост относно развитието на събитията в провинция Анбар и относно големия брой вътрешно разселени лица, които бягат от зоните на конфликт; призовава за предоставяне на достъп на хуманитарна помощ до Фалуджа; приветства ангажимента на правителството на Ирак за защита на цивилното население във Фалуджа и на други места, както и за предоставянето на хуманитарна помощ; насърчава правителството на Ирак да продължава да работи с UNAMI и с агенциите за хуманитарна помощ, за да се гарантира предоставянето на хуманитарна помощ; приветства усилията на ООН за предоставяне на помощ на засегнатите от боевете в провинция Анбар въпреки предизвикателствата, причинени от влошените условия на сигурност и продължаващите операции в провинцията; призовава за безопасното преминаване на цивилни лица, оказали се в райони на конфликт, и безопасното завръщане на вътрешно разселените лица, ако условията го позволяват;

3.      категорично осъжда всички актове на тероризъм, включително последната поредица от бомбени нападения, както и насилието на верска основа в Ирак; изразява дълбока загриженост от влошаването на сигурността в страната, нарастващата терористична заплаха, пред която е изправен Ирак, и осезаемо нарастващото насилие; признава чувствителното повишаване на отрицателните последствия от сирийския конфликт върху сигурността в Ирак; поднася своите съболезнования на семействата и приятелите на загиналите и ранените;

4.      изразява дълбоката си загриженост, породена от продължаващите актове на насилие, насочени срещу цивилно население, уязвими групи и религиозни общности, включително християни; настоятелно призовава иракските органи да се борят с тероризма и насилието на верска основа, да защитават цивилното население от по-нататъшно насилие, да защитават уязвимите групи, да закрилят религиозните общности, включително християните, с цел да се подобри сигурността и общественият ред, и да правят всичко, което е в техните правомощия, за да изправят извършителите, организаторите, финансиращите лица и спонсорите на всички актове на насилие и тероризъм пред съда; настоятелно призовава всички държави, в съответствие със задълженията им по силата на международното право и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, да сътрудничат активно с иракските органи в този контекст; приветства подкрепата, изразена от ЕС, за иракските власти в борбата с тероризма, както и факта, че ЕС е готов да си сътрудничи с Ирак по всеобхватни действия в отговор на тази световна заплаха, в съответствие със спазването на правата на човека и международното хуманитарно право; оценява положително решението, взето от Съвета на министрите на Ирак на 21 януари 2014 г., за изготвяне на проучване относно създаването на провинция в Ниневийската равнина, в която живее най-голямата част от християнското население на Ирак;

5.      настоятелно призовава политическите и религиозните лидери в Ирак да се ангажират с диалог и да се противопоставят на разделението на верска основа и на насилието; призовава правителството на Ирак да засилва принципите на правовата държава и да предприема решителни мерки за насърчаване на приобщаването и стимулиране на помирението; подкрепя усилията на ЕС да подпомага Ирак за насърчаването на демокрацията, правата на човека, доброто управление и принципите на правовата държава, включително чрез доразвиване на опита и постиженията на мисията на EUJUST LEX-IRAQ, заедно с усилията на UNAMI и на специалния представител на генералния секретар на ООН за подпомагане на правителството на Ирак в укрепването на демократичните институции и процеси, насърчаване на принципите на правовата държава, улесняване на регионалния диалог, подобряване на предоставянето на основни услуги и осигуряване на защита на правата на човека; приветства програмата за изграждане на капацитет, започнала на 22 януари 2014 г., финансирана от ЕС и осъществявана от Службата на ООН за проектни услуги, за да помага на Иракския върховен комисариат по правата на човека да изпълнява своя мандат за насърчаване и защита на правата на човека в Ирак;

6.      приветства Световната седмица на хармония на вероизповеданията (World Interfaith Harmony Week), която беше проведена от 1 до 7 февруари 2014 г. в Ирак; подкрепя това ежегодно събитие, популяризирано от ООН, което насърчава всички държави да признават значението на диалога между различните вероизповедания и религии;

7.      изразява дълбока загриженост относно големия брой на екзекуциите в Ирак; призовава иракските органи да въведат мораториум върху прилагането на всички смъртни присъди;

8.      приветства приемането на измененията в иракското изборно законодателство на 4 ноември 2013 г., които проправят пътя за провеждането на общи избори, насрочени за 30 април 2014 г.; подчертава значението на тези избори за продължаващия преход на Ирак към демокрация; призовава всички участници да гарантират, че изборите ще бъдат приобщаващи, прозрачни, будещи доверие и че ще се проведат навреме; приветства искането на Ирак за подкрепа за изборите, както и факта, че ЕС оценява всички възможни варианти с цел подпомагане на Ирак;

9.      приветства постигнатия напредък в прилагането на СПС, включително успешното провеждане на няколко срещи на равнище експерти през октомври и ноември 2013 г. и на първото заседание на Съвета за сътрудничество между ЕС и Ирак на 20 януари 2014 г.;

10.    решително осъжда ракетното нападение срещу лагера Хурия на 26 декември 2013 г., което според различни източници е отнело живота на няколко жители на лагери и и е довело до раняване на други; подчертава, че обстоятелствата, свързани с този брутален инцидент, трябва да бъдат изяснени; призовава иракските органи да засилят мерките за сигурност около лагера, така че да защитят неговите жители от всякакво по-нататъшно насилие; настоятелно призовава иракското правителство да разкрие извършителите на нападението и от тях да бъде потърсена отговорност; отбелязва, че ЕС приканва всички заинтересовани страни да подпомагат работата на Върховния комисар на ООН за бежанците при преместването на всички жители на лагера Хурия на постоянно и безопасно място извън Ирак в най-кратък срок;

11.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния-секретар на Организацията на обединените нации и на правителството и на Съвета на представителите на Ирак.

Правна информация - Политика за поверителност