Eljárás : 2014/2565(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0191/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0191/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/02/2014 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0171

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 138kWORD 75k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


az iraki helyzetről (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az iraki helyzetről (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Irakról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–       tekintettel az EU által Irakban 2013. december 10-én, az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából kiadott helyi nyilatkozatra,

–       tekintettel a Külügyek Tanácsának Irakról szóló, különösen 2014. február 10-i következtetéseire,

–       tekintettel Catherine Ashtonnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Irakról szóló nyilatkozataira, különösen a 2014. február 5-i, 2014. január 16-i és 2013. december 18-i nyilatkozatokra,

–       tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivőjének arról szóló 2013. december 28-i nyilatkozatára, hogy a hurrijai tábor több lakóját megölték,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) Irakról szóló 2014. január 10-i elnöki nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek Irak is részes fele,

–       tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 2014. január 10-én az ENSZ BT elítélte az Iszlám Államért Irakban és a Földközi-tenger keleti medencéjében (ISIL) szervezet által az iraki néppel szemben elkövetett, az ország és a térség destabilizálására irányuló támadásokat, és elismerte, hogy az iraki biztonsági erők, a helyi rendőrség és az el-Anbár tartománybeli törzsek komoly bátorságról tesznek tanúbizonyságot, mivel városaikban az ISIL leküzdéséért harcolnak;

B.     mivel az Egyesült Nemzetek Iraki Segítségnyújtási Missziója (UNAMI) által 2014. február 1-jén közzétett, a veszteségekre vonatkozó adatok szerint összesen 733 iraki halt meg és további 1 229 sebesült meg a 2014. januári terrorista és erőszakos cselekmények következtében; mivel a 2014. januári adatok az ellenőrzéssel, illetve az életüket vesztett vagy megsebesült személyek állapotáról való meggyőződéssel kapcsolatos nehézségek miatt nem foglalják magukban az el-Anbár tartományban folyó harcok során bekövetkezett veszteségeket;

C.     mivel 2014. február 5-én megtámadták az iraki külügyminisztérium bagdadi épületét, és mivel 2014. február 10-én a Ninive tartománybeli Moszul városában megtámadták a képviselőház elnökének, Oszama an-Nudzsaifinak a konvoját;

D.     mivel 2014. február 13-án több mint 63 000 olyan családot tartottak nyilván belső menekültként, amelyet az el-Anbár tartománybeli harcok érintettek; mivel sokan az ország más területeire, többek között Kerbela, Bagdad és Erbíl tartományokba menekültek, míg mások el-Anbár tartomány távolabb eső közösségeiben kerestek biztonságot, vagy pedig képtelenek elmenekülni a harcok elől; mivel helyzetük továbbra is bizonytalan, az élelmiszer- és az ivóvízkészletek egyre fogynak, rosszak a higiéniai körülmények, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés korlátozott;

E.     mivel az ENSZ-főtitkár Irakkal foglalkozó különleges képviselője, Nyikolaj Mladenov, 2014. február 13-án úgy nyilatkozott, hogy 2014. január első napjai óta az ENSZ továbbra is együttműködik a kormánnyal és a helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy segítséget nyújtson az el-Anbár tartománybeli harcok által érintett személyek számára, és hangot adott azon aggodalmának, hogy rohamosan romlanak a körülmények Falludzsában is, ahonnan a harcok miatt sok helyi lakos nem tud kimozdulni; mivel az ENSZ továbbra is követeli, hogy biztosítsák a humanitárius szervezetek számára a városba való bejutást;

F.     mivel Irak továbbra is jelentős biztonsági kihívásokkal küzd azon fegyveres csoportok miatt, amelyek támogatják az erőszakot, és az emberek megosztására törekszenek; mivel a belső politikai megosztottság és a szekták közötti feszültségek szintén jelentősen hozzájárultak az Irakon belüli biztonsági helyzet romlásához;

G.     mivel 2013. december 25-én Bagdad keresztény területein bombatámadások következtében 35 ember vesztette életét, és több tucatnyian sebesültek meg; mivel Irak keresztény közössége hosszú évek óta szenved amiatt, hogy a terroristák önkényes és értelmetlen módon őket célozzák meg; mivel feltételezések szerint 2003 óta az iraki keresztények több mint fele elhagyta az országot;

H.     mivel 2013. október 10-én az UNAMI aggodalommal vette tudomásul, hogy amint azt az iraki igazságügyi minisztérium megerősítette, 2013. október 8-án és 9-én 42 halálraítéltet végeztek ki;

I.      mivel az EU megerősítette aziránti elkötelezettségét, hogy segítséget nyújt Irak számára a demokráciába való átmenet során, emlékeztetve egyúttal arra is, hogy Irak egysége és területi integritása szükséges feltétele annak, hogy biztonságos és virágzó államot hozzanak létre valamennyi polgár számára, és a térség egészében megteremtsék a stabilitást;

J.      mivel az EU és az Iraki Köztársaság közötti Együttműködési Tanács első ülését 2014. január 20-án tartotta Brüsszelben; mivel az Együttműködési Tanács, amely az EU–Irak partnerségi és együttműködési megállapodás keretei között ül össze, megerősítette mindkét fél aziránti elkötelezettségét, hogy folytatják kapcsolataik megerősítését; mivel az EU továbbra is támogatja az együttműködést minden közös érdeklődésre számot tartó területen, és a közösen meghatározott területeken célzott segítséget nyújt;

1.      határozottan elítéli az ISIL által el-Anbár tartományban elkövetett támadásokat; elismerését fejezi ki az iraki biztonsági erők és az iraki helyi rendőrség erőfeszítéseiért, amely erők tagjai szintén a terroristák támadásainak célpontjaivá és áldozataivá váltak; csatlakozik az ENSZ BT Irak népéhez, többek között az iraki törzsekhez, a helyi vezetőkhöz és az el-Anbár tartománybeli iraki biztonsági erőkhöz intézett felhívásához, miszerint folytassák, bővítsék és erősítsék meg az erőszak és a terror leküzdésére irányuló együttműködésüket; hangsúlyozza, hogy az ENSZ BT 1267 (1999) és 2083 (2012) sz. határozata értelmében az ISIL a fegyverembargó és a vagyonbefagyasztás hatálya alatt áll, emellett hangsúlyozza, hogy ezen intézkedéseket gyorsan és hatékonyan végre kell hajtani;

2.      mélységes aggodalmának ad hangot az el-Anbár tartománybeli fejlemények miatt és amiatt, hogy a konfliktus sújtotta övezetekből nagy számban távoznak a belső menekültek; kéri, hogy biztosítsák a humanitárius szervezetek Falludzsába való bejutását; üdvözli, hogy az iraki kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a civil lakosságot Falludzsában és másutt is megvédi, valamint humanitárius segélyeket biztosít; arra ösztönzi az iraki kormányt, hogy folytassa az UNAMI-val és a humanitárius ügynökségekkel való együttműködést a humanitárius segélyek eljuttatásának biztosítására; üdvözli az ENSZ arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az el-Anbár tartománybeli harcok által érintett személyek számára segítséget nyújtson annak ellenére, hogy a romló biztonsági feltételek és a tartományban folyó hadműveletek komoly kihívásokat jelentenek; követeli, hogy a konfliktus sújtotta területeken rekedt civil személyek számára biztosítsák a biztonságos távozást, illetve a belső menekültek biztonságos visszatérését, mihelyt azt a körülmények lehetővé teszik;

3.      határozottan elítél minden terrorcselekményt, ideértve a közelmúltbeli bombatámadás-sorozatot is, valamint az Irakon belüli vallási erőszakot; mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ország biztonsági helyzete romlik, Irak terroristafenyegetettsége egyre növekszik, és az erőszak is határozottan fokozódik; elismeri, hogy a szíriai konfliktusnak negatív következményei vannak Irak biztonságára nézve; részvétét nyilvánítja az elhunytak és a sebesültek családjainak és barátainak;

4.      mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy továbbra is rendszeresen előfordulnak a civil lakosságot, a kiszolgáltatott csoportokat és a vallási közösségeket, köztük a keresztényeket céltáblaként használó erőszakos cselekmények; nyomatékosan felszólítja az iraki hatóságokat, hogy lépjenek fel a terrorizmus és a vallási erőszak ellen, a civil lakosságot védjék meg a további erőszaktól, óvják a kiszolgáltatott csoportokat és a vallási közösségeket, többek között a keresztényeket, javítsák a biztonságot és a közrendet, továbbá minden tőlük telhetőt kövessenek el azért, hogy az erőszakos és terrorcselekmények elkövetőit, szervezőit, finanszírozóit és támogatóit bíróság elé állítsák; arra sürget minden államot, hogy a nemzetközi jog és a vonatkozó ENSZ BT -határozatok szerinti kötelezettségeikkel összhangban e téren tevékenyen működjenek együtt az iraki hatóságokkal; üdvözli, hogy az EU támogatásáról biztosította az iraki hatóságokat a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint hogy az EU kész együttműködni Irakkal az e globális fenyegetésre való átfogó válaszadásban, összhangban az emberi jogokkal és a nemzetközi humanitárius joggal; pozitívan értékeli az iraki minisztertanács 2014. január 21-i határozatát, miszerint tanulmányt készítenek egy, az iraki keresztény lakosság legnagyobb részét felölelő Ninivei-síkságon létrehozandó tartományról;

5.      arra sürgeti Irak politikai és vallási vezetőit, hogy folytassanak egymással párbeszédet, és szólaljanak fel a vallási megosztottság és az erőszak ellen; felhívja az iraki kormányt, hogy erősítse meg a jogállamiságot, és hozzon határozott intézkedéseket a befogadás támogatása és a megbékélés elősegítése érdekében; támogatja az EU arra irányuló erőfeszítéseit, hogy előmozdítsa a demokráciát, az emberi jogokat, a jó kormányzást és a jogállamiságot – többek között az EUJUST-LEX iraki missziójának tapasztalatai és eredményei alapján –, mindazon erőfeszítések mellett, amelyeket az UNAMI és az ENSZ-főtitkár különleges képviselője tesz az iraki kormánynak a demokratikus intézmények és folyamatok megerősítésének, a jogállamiság előmozdításának, a regionális párbeszéd lehetővé tételének, az alapvető szolgáltatások fokozott biztosításának és az emberi jogok védelme biztosításának támogatása érdekében; üdvözli a 2014. január 22-én indított, az EU által finanszírozott és az ENSZ Projekttámogatási Hivatala által végrehajtott kapacitásépítési programot, amely az Iraki Emberi Jogi Főbiztosságot támogatja az emberi jogok iraki előmozdítását és védelmét célzó megbízatásának ellátásában;

6.      üdvözli a Világ Vallásai Közötti Harmónia Hetét, amelyet 2014. február 1. és 7. között tartottak meg Irakban; támogatásáról biztosítja ezt az ENSZ által támogatott évenkénti rendezvényt, amely minden államot arra ösztönöz, hogy ismerje el a különböző vallások és felekezetek közötti párbeszéd fontosságát;

7.      mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Irakban magas a kivégzések aránya; felszólítja az iraki hatóságokat, hogy hirdessenek moratóriumot valamennyi halálos ítélet végrehajtására;

8.      üdvözli, hogy 2013. november 4-én elfogadták az iraki választási törvény módosításait, ami előkészítette az utat a 2014. április 30-án esedékes általános választások felé; hangsúlyozza, hogy e választások nagy jelentőséggel bírnak Irak további demokratikus átmenete szempontjából; valamennyi szereplőt arra kéri, hogy biztosítsák a választások befogadó jellegét, átláthatóságát, hitelességét és időben való megrendezését; üdvözli Iraknak a választások támogatására irányuló kérelmét és azt, hogy az EU minden lehetséges alternatívát megvizsgál Irak támogatására;

9.      üdvözli a partnerségi és együttműködési megállapodás végrehajtása terén elért előrelépéseket, ideértve több szakértői szintű találkozó 2013. októberi és novemberi sikeres megtartását, valamint az EU–Irak Együttműködési Tanács első ülésének 2014. január 20-i megrendezését;

10.    határozottan elítéli a hurrijai tábor elleni, 2013. december 26-i rakétatámadást, amely különböző jelentések szerint a tábor több lakójának halálát okozta, és sokakat megsebesített; hangsúlyozza, hogy tisztázni kell, hogy e brutális incidensre milyen körülmények között került sor; felszólítja az iraki hatóságokat, hogy fokozzák a tábor körüli biztonsági intézkedéseket a lakók további erőszaktól való megóvása érdekében; arra sürgeti az iraki kormányt, hogy kutassa fel a támadás elkövetőit, és vonja felelősségre őket; megjegyzi, hogy az Unió valamennyi felet arra kér, hogy könnyítse meg az ENSZ menekültügyi főbiztosának arra irányuló munkáját, hogy a hurrijai tábor lakóit mielőbb egy Irakon kívüli, állandó és biztonságos helyre telepítsék át;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, valamint az Iraki Köztársaság kormányának és képviselőtanácsának.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat