Procedură : 2014/2565(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0191/2014

Texte depuse :

B7-0191/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0171

Propunere de rezoluție
PDF 138kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Irak (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Irak (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Irak,

–       având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte,

–       având în vedere declarația locală făcută de UE în Irak la 10 decembrie 2013 cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor omului,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Irak, în special cele din 10 februarie 2014,

–       având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Catherine Ashton, privind Irakul, în special cele din 5 februarie 2014, 16 ianuarie 2014 și 18 decembrie 2013,

–       având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al VP/ÎR din 28 decembrie 2013 privind uciderea rezidenților din tabăra Hurriya,

–       având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) din 10 ianuarie 2014 referitoare la Irak,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Irakul este parte,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât la 10 ianuarie 2014, CSONU a condamnat atacurile organizației Statul Islamic al Irakului și Levantului (ISIL) împotriva populației irakiene, în încercarea de a destabiliza țara și regiunea, și a recunoscut faptul că forțele de securitate irakiene, poliția locală și triburile din provincia Anbar dau dovadă de mare curaj în lupta dusă pentru înfrângerea ISIL în orașele lor;

B.     întrucât, conform datelor privind numărul victimelor publicate de Misiunea ONU de asistență din Irak (UNAMI) la 1 februarie 2014, un total de 733 de irakieni au fost uciși și alți 1229 au fost răniți în acte de terorism și violență în ianuarie 2014; întrucât cifrele din ianuarie 2014 nu includ victimele înfruntărilor continue din provincia Anbar, din cauza unor probleme de verificare și de confirmare a statutului persoanelor ucise sau rănite;

C.     întrucât la 5 februarie 2014, Ministerul Irakian al Afacerilor Externe din Bagdad a fost ținta unor atacuri și întrucât la 10 februarie 2014 convoiul Președintelui Camerei reprezentanților, Osama al-Nujaifi, a fost atacat în orașul Mosul din provincia Ninawa;

D.     întrucât la 13 februarie 2014 mai mult de 63 000 de familii afectate de luptele din provincia Anbar au fost înregistrate cu fiind strămutate în interiorul țării; întrucât un număr mare de persoane s-au refugiat în alte părți ale țării, printre care provinciile Karbala, Bagdad și Erbil, în timp ce altele și-au căutat siguranța în comunități periferice din provincia Anbar sau sunt incapabile să părăsească zonele de conflict; întrucât situația lor rămâne precară, din cauza diminuării rezervelor de alimente și apă potabilă, condițiilor necorespunzătoare de igienă și accesului limitat la îngrijiri medicale;

E.     întrucât Reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru Irak, Nikolai Mladenov, a afirmat la 13 februarie 2014 că din primele zile ale lunii ianuarie 2014, ONU a continuat colaborarea cu guvernul și autoritățile locale pentru a oferi ajutor persoanelor afectate de luptele din provincia Anbar și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea rapidă a condițiilor din Fallujah, unde numeroși rezidenți sunt prinși în zona afectată de lupte; întrucât ONU continuă să solicite accesul umanitar în acest oraș;

F.     întrucât Irakul continuă să fie confruntat cu serioase provocări legate de securitate din partea grupurilor armate care promovează violența și încearcă dezbinarea populației; întrucât diviziunile politice interne și tensiunile sectare au contribuit, de asemenea, în mod semnificativ la deteriorarea situației de securitate din interiorul Irakului;

G.     întrucât la 25 decembrie 2013, cel puțin 35 de persoane au fost ucise și zeci au fost rănite în atacuri cu bombă în zonele locuite de creștini ale Bagdadului; întrucât, de mulți ani, comunitatea creștină din Irak a fost vizată în mod deliberat și nejustificat de teroriști; întrucât se crede că, din 2003, cel puțin jumătate dintre creștini au părăsit țara;

H.     întrucât la 10 octombrie 2013, UNAMI a constatat cu îngrijorare că 42 de persoane condamnate la moarte au fost executate la 8 și 9 octombrie 2013, astfel cum a fost confirmat de Ministerul Justiției irakian;

I.      întrucât UE și-a reafirmat angajamentul de a sprijini Irakul în tranziția sa către democrație, reamintind că unitatea și integritatea teritorială ale Irakului sunt elemente esențiale în edificarea unui stat sigur și prosper pentru toți cetățenii și în instaurarea stabilității în întreaga regiune;

J.      întrucât prima reuniune a Consiliului de cooperare dintre UE și Republica Irak a avut loc la Bruxelles la 20 ianuarie 2014; întrucât Consiliul de cooperare, care se întrunește în cadrul APC UE-Irak, a reafirmat angajamentul ambelor părți de a continua consolidarea relațiilor lor; întrucât UE va continua să avanseze cooperarea în toate domeniile de interes comun, furnizând asistență specifică în domenii convenite în comun;

1.      condamnă cu fermitate atacurile ISIL în provincia Anbar; recunoaște eforturile forțelor de securitate irakiene și ale poliției locale irakiene, ai căror membri sunt, de asemenea, vizați și uciși în atacuri de către teroriști; sprijină apelul CSONU adresat poporului irakian, inclusiv triburilor irakiene, liderilor locali și forțelor de securitate irakiene din provincia Anbar, de a-și continua, extinde și consolida cooperarea în combaterea violenței și terorii; subliniază faptul că ISIL este supus embargoului asupra armelor și înghețării activelor impuse de rezoluțiile 1267 (1999) și 2083 (2012) ale CSONU și subliniază importanța unei aplicări rapide și efective a acestor măsuri;

2.      este profund îngrijorat de evoluțiile din provincia Anbar și de numărul mare de persoane strămutate în interiorul țării care au părăsit zonele de conflict; solicită accesul umanitar în Fallujah; salută angajamentul guvernului irakian de a proteja populația civilă din Fallujah și din alte zone și de a asigura ajutor umanitar; încurajează guvernul irakian să continue colaborarea cu UNAMI și agențiile umanitare pentru a asigura furnizarea de ajutor umanitar; salută eforturile ONU de a acorda ajutor celor afectați de luptele din provincia Anbar, în ciuda provocărilor legate de deteriorarea situației de securitate și de operațiunile continue din provincie; solicită să se asigure circulația în condiții de siguranță a civililor prinși în zonele de conflict și întoarcerea în siguranță a persoanelor strămutate de îndată ce condițiile o permit;

3.      condamnă cu fermitate toate actele de terorism, inclusiv ultimele serii de atacuri cu bombă, și violența sectară din Irak; este extrem de preocupat de deteriorarea situației de securitate din țară, de amenințarea teroristă în creștere cu care se confruntă Irakul și de creșterea pronunțată a violenței; recunoaște repercusiunile negative ale conflictului sirian asupra securității din Irak; transmite condoleanțe familiilor și prietenilor persoanelor decedate sau rănite;

4.      este profund îngrijorat de persistența actelor de violență comise împotriva populației civile, a grupurilor vulnerabile și a comunităților religioase, inclusiv a minorităților creștine; îndeamnă autoritățile irakiene să combată terorismul și violența sectară, să protejeze populația civilă de alte acte de violență, să protejeze grupurile vulnerabile și comunitățile religioase, inclusiv creștinii, să îmbunătățească securitatea și ordinea publică și să facă tot ce le stă în putință pentru a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili de săvârșirea, organizarea, finanțarea și sponsorizarea tuturor actelor de violență și terorism; îndeamnă toate statele, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional și al rezoluțiilor CSONU, să coopereze activ cu autoritățile irakiene în acest sens; salută sprijinul exprimat de UE față de autoritățile irakiene în combaterea terorismului, precum și faptul că UE este dispusă să coopereze cu Irakul cu privire la un răspuns cuprinzător, în conformitate cu drepturile omului și cu dreptul internațional umanitar, la această amenințare globală; ia act în mod pozitiv de decizia Consiliului de miniștri al Irakului din 21 ianuarie 2014 de a pregăti un studiu privind instituirea unei provincii în regiunea Ninawa, în care se află populația cea mai numeroasă de creștini din Irak;

5.      îndeamnă liderii politici și religioși din Irak să se angajeze în dialog și să se pronunțe împotriva sectarismului și violenței; invită guvernul irakian să consolideze statul de drept și să ia măsuri decisive pentru a promova incluziunea și a avansa reconcilierea; sprijină eforturile UE de a asista Irakul în promovarea democrației, drepturilor omului, bunei guvernanțe și statului de drept, inclusiv prin folosirea experienței și realizărilor misiunii EUJUST LEX-Irak, împreună cu eforturile UNAMI și ale Reprezentantului special al Secretarului General al ONU de a asista guvernul irakian în consolidarea instituțiilor și proceselor sale democratice, promovarea statului de drept, facilitarea dialogului regional, îmbunătățirea asigurării serviciilor de bază și garantarea protecției drepturilor omului; salută programul de consolidare a capacităților lansat la 22 ianuarie 2014, finanțat de UE și implementat de Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect, pentru sprijinirea Înaltei Comisii irakiene pentru drepturile omului în aplicarea mandatului său de promovare și protecție a drepturilor omului în Irak;

6.      salută Săptămâna Mondială a Armoniei Interconfesionale care a avut loc între 1 și 7 februarie 2014 în Irak; sprijină acest eveniment anual promovat de ONU, care încurajează toate statele să recunoască importanța dialogului dintre diferitele confesiuni și religii;

7.      este profund îngrijorat de numărul mare de execuții din Irak; invită autoritățile irakiene să introducă un moratoriu privind executarea tuturor condamnărilor la moarte;

8.      salută adoptarea, la 4 noiembrie 2013, a amendamentelor la Legea electorală irakiană, fapt ce a deschis drumul alegerilor generale planificate pentru 30 aprilie 2014; subliniază importanța acestor alegeri pentru tranziția democratică continuă din Irak; invită toți actorii să se asigure că acestea sunt deschise, transparente, credibile și organizate la timp; salută solicitarea Irakului de sprijin pentru alegeri și faptul că UE evaluează toate opțiunile posibile în vederea sprijinirii Irakului;

9.      salută progresele înregistrate în implementarea APC, inclusiv organizarea cu succes a mai multor reuniuni la nivel de experți în lunile octombrie și noiembrie 2013, precum și prima reuniune a Consiliului de cooperare UE-Irak la 20 ianuarie 2014;

10.    condamnă cu fermitate atacurile cu rachetă din tabăra Hurriya din 26 decembrie 2013 care, potrivit mai multor rapoarte, au costat viața a mai multor rezidenți ai taberei și au dus la rănirea mai multor persoane; subliniază faptul că trebuie clarificate împrejurările în care a avut loc acest incident brutal; invită autoritățile irakiene să întărească măsurile de securitate din jurul taberei pentru a proteja rezidenții acesteia de alte acte de violență; îndeamnă guvernul irakian să identifice autorii acestui atac și să îi tragă la răspundere; ia act de faptul că UE invită toate părțile să faciliteze acțiunea Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați pentru instalarea cât mai rapid posibil a tuturor rezidenților din tabăra Hurriya într-un loc permanent și sigur situat în afara Irakului;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Națiunilor Unite, precum și guvernului și Consiliului reprezentanților din Irak.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate